İstanbul Senin – Kent Mobilyaları Tasarımı Yarışması Soru-Cevapları Yayınlandı

"İstanbul Senin - Kent Mobilyaları Oyun-Rekreasyon Ürünleri Tasarımı Yarışması İstanbul Senin - Kent Mobilyaları Oyun-Rekreasyon Ürünleri Tasarımı Yarışması" soru ve cevapları yayınlandı.

Genel Açıklamalar

  • Yurt dışındaki üniversitelerin Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden mezunu olanlar, TMMOB Mimarlar Odası’na kayıt yaptırarak yarışma koşullarını yerine getirebilirler.
  • Yarışmacılar her kategori için birden fazla proje teslim edebilirler. Bu durumda her bir proje teslimi için ayrı ayrı yarışma koşullarını sağlamaları gerekmektedir. Farklı rumuz kullanmak da bu koşullardan biridir. Ancak yarışmada bir kişi, her kategoride bir kere ödül alabilir, bireysel olarak ya da bir ekibin müellif üyesi olarak bir kategoride birden fazla ödül alsa dahi aynı kategorideki diğer ödülü hükümsüz sayılır.
  • Sunum şeması, 2 yatay A1 üst üste asılacak şekilde düzenlenecektir.
  • Şartnamede “Yarışmacılardan İstenenler” başlığı altında tanımlanmış olan teknik çizimlerde istenen plan, kesit ve görünüşlerde 1/5, 1/4 ve 1/1 ölçekler kullanılabilir.
  • Soruların yazım biçimine müdahale edilmemiştir.

Gelen sorular aşağıdaki konu başlıklarında toplanmıştır.
A- KATILIMLA / EKİPLE İLGİLİ SORULAR
B- BAŞVURU SÜRECİ İLE İLGİLİ SORULAR
C- ŞARTNAME İLE İLGİLİ SORULAR
D- MAKET İLE İLGİLİ SORULAR
E- TESLİM ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE İÇERİKLE İLGİLİ SORULAR
F- DİĞER

A-KATILIMLA / EKİPLE İLGİLİ SORULAR

1. Aynı kategoriye birden fazla projeyle katılabiliyor muyuz?
Şartnamenin “Yarışmacıların Uymakla Zorunlu Olduğu Esaslar” bölümünde de belirtildiği üzere yarışmada bir kişi her kategoride bir kere ödül alabilir, bireysel olarak ya da bir ekibin müellif üyesi olarak bir kategoride birden fazla ödül alsa dahi aynı kategorideki diğer ödülü hükümsüz sayılacaktır.

2. Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü mezunları için Yükseköğretim Kurumu Başkanlığından alınacak belge yeterli mi? Yoksa TMMOB’ye bağlı odalardan birinin üyesi olmakta gerekli mi? Gerekli ise sadece proje yürütücüsü için oda üyelik belgesi yeterlimi?
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü mezunları için “Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı / Yüksek Öğretim Mezun Belgesi ” linkinden indirilmiş barkot numaralı ve QR kodlu belge başvuru için yeterlidir.

3. Ekipteki danışmanların da oda üyelik belgeleri olması gerekiyor mu?
Ekipte yer alan tüm proje müelliflerinin gerekli belgeleri tamamlaması zorunludur. Danışman, yar- dımcı gibi diğer ekip üyelerin belge sunmasına gerek yoktur.

4. İki kategoriye aynı anda katılabilir miyiz?
Evet, katılabilirsiniz.

5. Yarışmaya ekip halinde katılım yapılması durumunda, ekip temsilcisi TMMOB’ye bağlı oda üyesi olup, ekip ortaklarından biri veya birkaçı TMMOB’ye bağlı İçmimarlar Odası öğrenci üyesi olabilir mi?
Yarışmaya öğrenciler ekibin müellif üyesi olarak katılamaz, ancak yardımcı olarak katılabilir.

6. Yarışma ekibi en fazla kaç kişi olabilir?
Ekip katılımı için herhangi bir sayı sınırlaması bulunmamaktadır.

7. Merhaba “kent mobilyaları ve oyun-rekreasyon ürünleri tasarımı yarışması”na mimarlık mezunları katılabiliyor mu? Bilgi verebilir misiniz?
Mimarlık mezunları, TMMOB’ye bağlı odaların birinden bu yarışma için yarışmacı adına düzenlenmiş üye tanıtım belgesi ile yarışmaya katılabilirler.

8. Merhaba ben ytü mimarlık bölümü öğrencisiyim. 20 Ocak’ta duyurusu yapılan bu yarışmaya mimarlık öğrencileri katılabiliyor mu?
Yarışmaya öğrenciler ekibin müellif üyesi olarak katılamaz, ancak yardımcı olarak katılabilir.

9. Yarışmaya katılmak için mezun olmuş olmak şart mı, yoksa okumakta olan öğrenciler de katılabiliyor mu?
Yarışmaya öğrenciler ekibin müellif üyesi olarak katılamaz, ancak yardımcı olarak katılabilir.

10. Bireysel başvuru mu olmalı? Limited şirket olarak yarışmaya katılmak mümkün mü?
Yarışmaya tüzel kişilik olarak katılım mümkün değildir.

11. Yarışma ekip üyelerinin hepsinin mezun olması gerekiyor mu? Öğrenci tasarımcı da ekip üyesi olarak katılabiliyor mu?
Yarışmaya öğrenciler ekibin müellif üyesi olarak katılamaz, ancak yardımcı olarak katılabilir.

12. Mimarlık ve tasarım fakültesi aktif olan öğrenciler yarışmaya katılabilirler mi?
Yarışmaya öğrenciler ekibin müellif üyesi olarak katılamaz, ancak yardımcı olarak katılabilir.

13. Mimarlı Güzel Sanatlar Fakültesinde dört sene uzmanlık eğitimi almış ve on seneyi aşkın iş ve yaşam tecrübesi ile donanmış bir sanat yönetmeni olarak size yazıyorum. Kent Mobilyaları Yarışması katılım koşullarında, TMMOB’a üyelik şartı arandığını gördüğüm anda size ulaşmaya karar verdim… İBB’nin yeni yüzü olarak sanat, tasarım ve hatta tüm fikirlere açık olmadığınızı düşünmek istemiyorum. Güzel sanatlar mezunu bir çok tasarımcının yapacağı tasarım ve fikir katkısını göz ardı etmemelisiniz bence. Bir elektrik mühendisi ya da kimya mühendisi, sırf TMMOB’a üye olduğu için bu yarışmaya katılabiliyorken, biz ülkenin tasarımcı kitlesini dışarıda bırakmak bence bu şehre yapılacak bir iyilik olmayacaktır. Yüzünü biraz daha estetik, sanat ve bilim’e dönmesini istediğimiz şehrimiz için sanat fakülteleri mezunu olan biz tasarımcıların da bu yarışmaya katılımımızı mümkün kılan değişikliği hızlıca yapmanızı dilerim.
Yarışmaya katılım koşulları şartnamede tanımlanmıştır. Danışman ve yardımcı olarak ekibe dahil olunabilir.

14. Kategori-I Kent Mobilyaları ve Kategori-II Oyun Rekreasyon ürünleri için soruyorum. Mimarlık bölümü öğrencileri ve bölümün yeni mezunları ekibe yardımcı olarak yarışmaya katılabilirler mi?
Yarışmaya öğrenciler ekibin müellif üyesi olarak katılamaz, ancak yardımcı olarak katılabilir.

15. TC kimlik numarası ve çalışma izni olan yabancı uyruklular yarışmaya katılabiliyor mu? Bilgilendirebilir misiniz?
Yarışmaya katılımcılarında TMMOB’ye bağlı odalardan birisine üye olması veya Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde bulunan Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümlerinin birinden mezun olması şartı aranmaktadır.

16. Tek kategoriye tek proje ile mi katılabiliriz, birden fazla proje ile katılma şansımız yok mu?
Şartnamenin “Yarışmacıların Uymakla Zorunlu Olduğu Esaslar” bölümünde de belirtildiği üzere yarışmada bir kişi her kategoride bir kere ödül alabilir, bireysel olarak ya da bir ekibin müellif üyesi olarak bir kategoride birden fazla ödül alsa dahi aynı kategorideki diğer ödülü hükümsüz sayılacaktır.

17. Yarışmaya endüstriyel Tasarım öğrencisi katılabilir mi?
Yarışmaya öğrenciler ekibin müellif üyesi olarak katılamaz, ancak yardımcı olarak katılabilir.

18. Merhabalar yarışmaya katılmak istiyorum. İç Mimarım. Yarışma şartnamesine göre uygun mudur?
İç Mimarlar Odası’na kayıtlı olmak koşuluyla katılabilirsiniz.

19. İstanbul Senin, Kent Mobilyaları Oyun-Rekreasyon Ürünleri Tasarımı Yarışmanıza mimarlar odasına üye olan mimarlık öğrencileri katılabiliyor mu?
Yarışmaya öğrenciler ekibin müellif üyesi olarak katılamaz, ancak yardımcı olarak katılabilir.

20. Endüstriyel tasarım bölümünden mezunum ancak şu an aynı bölümde yüksek lisans öğrencisiyim bu durum yarışmaya katılmama engel bir durum yaratır mı?
Yarışmaya katılabilirsiniz.

21. Grup katılımlarında kişi sınırlaması var mı, varsa maksimum kaç kişi katılım sağlanabiliyor ?
Ekip katılımı için herhangi bir sayı sınırlaması bulunmamaktadır.

22. Yarışma şartnamesinde yer alan, “TMMOB’ye bağlı odalardan birisine üye olmak veya Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde bulunan Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümlerinin birinden mezun olmak.” maddesi, “Yarışmanın Amacı” bölümünde yer alan “güzel sanatların teşviki, ilgili mesleklerin ve yan disiplinlerin gelişmesi” açıklamasıyla çelişmektedir. Son dönemde ulusal ve uluslar arası tasarım yarışmalarının, katılım koşulları Güzel Sanatlar Fakültesi mezunlarını da kapsayacak şekilde hazırlanmaktadır.İlgili şartname koşulunun yeniden değerlendirilmesi ve revize edilmesini temenni eder, konuyla ilgili dönüşünüzü beklerim.
Yarışmaya katılım koşulları şartnamede tanımlanmıştır. Danışman ve yardımcı olarak ekibe dahil olunabilir.

23. Kent Mobilyaları ve Oyun-Rekreasyon Ürünleri Tasarımı Yarışmasına katılmak istiyorum ancak bir konu hakkında danışmam gerekli. Eskişehir Teknik Üniversitesi (eski adı ile Anadolu Üniversitesi) nde Endüstriyel Tasarım Bölümünde mezun durumunda öğrenciyim. Yarışmaya katılmak için mezun olmuş olmam gerekli mi?
Yarışmaya öğrenciler ekibin müellif üyesi olarak katılamaz, ancak yardımcı olarak katılabilir.

24. İç mimarım. İstanbul senin kent mobilyası yarışmasına katılabiliyormuyum acaba?
İç Mimarlar Odası’na kayıtlı olmak koşuluyla katılabilirsiniz.

25. Düzenlemekte olduğunuz, İstanbul Senin, Kent Mobilyaları ve Oyun-Rekreasyon Ürünleri Tasarımı Yarışması’na katılımla ilgili tarafınıza ulaşmaktayım. Başka alanlarda almış olduğum bir lisans ve bir önlisans eğitimine ilave olarak, önceki yıllarda endüstri ürünleri tasarımı bölümünde önlisans eğitimimi tamamladım. Geçtiğimiz yıl itibari ile de, lisans tamamlama kapsamında yine aynı alanda lisans eğitimimi sürdürmekteyim. Bu bağlamda önlisans, yani 2 yıllık alan mezunu olarak bu yarışmaya katılmam mümkün müdür, yoksa katılım için 4 yıllık lisans mezunu mu olmam gerekir?
Lisans düzeyinde Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü mezunları bu yarışmaya katılabilir.

26. Ben (isim), (firma ismi) firmasından size mesaj gönderiyorum. Firmamız çocuk oyun grupları ve kent mobilyaları üretimi yapmaktadır. Yarışmaya endüstriyel tasarımcınız ile birlikte katılacağız. Tüzel kişilik yani firma olarak yarışmaya katılabilir miyiz?
Tüzel kişilik olarak yarışmaya katılım mümkün değildir.

27. https://yesil.istanbul/kentmobilyalari/hakkinda.html linkindeki “İstanbul Senin, Kent Mobilyaları ve Oyun-Rekreasyon Ürünleri Tasarımı Yarışması” için koyulan şartnamede katılım şartı olarak ilgili maddede yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar şu şekildedir: “TMMOB’ye bağlı odalardan birisine üye olmak veya Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde bulunan Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümlerinin birinden mezun olmak. ” Bilgisi yer almaktadır. Öğrencilerin de TMMOB Mimarlar odasına kayıt olabildiğini biliyorum ancak yarışma katılım belgesinde doldurulması gerekilen kısımlar: Adı ve soyadı, Mezun olunan okul, Diploma numarası, Oda sicil no, TC kimlik numarası, Adres, Telefon, E-posta Şeklinde verilmiş. Henüz öğrenci olan birisi mezun olunan okul gibi kısımları doldurması mümkün değildir maalesef. Bu durumda bu öğrencilerin katılamayacağı anlamına mı geliyor ?
Yarışmaya öğrenciler ekibin müellif üyesi olarak katılamaz, ancak yardımcı olarak katılabilir.

28. Merhaba. Şartnameyi okudum fakat öğrencilik hakkında bir bilgi göremedim. “TMMOB’ye bağlı odalardan birisine üye olmak veya Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde bulunan Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümlerinin birinden mezun olmak.” maddesini gördüm. Öğrenci olarak Mimarlar Odasına üye olmam yarışmaya katılabilmem için yeterli mi?
Yarışmaya öğrenciler ekibin müellif üyesi olarak katılamaz, ancak yardımcı olarak katılabilir.

29. Ben mimarım. Üye tanıtım belgesini mimarlar odasından mı isteyeceğim?
Evet.

30. Biz endüstriyel tasarımcı değiliz yine de yarışmaya katılabiliyor muyuz?
Bu yarışmaya, endüstri ürünleri tasarımcıları ve TMMOB’ye bağlı odaların üyeleri, bireysel veya ekip halinde katılabilirler.

31. İstanbul Senin Kent Mobilyaları ve Oyun-Rekreasyon Ürünleri Tasarımı Yarışmasına katılmak istiyorum. Ancak katılım koşullarında yazan aşağıdaki maddeyi size danışmak istiyorum.
· TMMOB’ye bağlı odalardan birisine üye olmak veya Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde bulunan Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümlerinin birinden mezun olmak.
Ben lisans eğitimimi yurtdışında YÖK tarafından akredite edilen Brunel Universitesinde aldım. Mühendislik ve Tasarım Fakültesi içerisinde bulunan Industrial Design and Technology bölümünü bitirdim. Aldığım eğitim ve diploma YÖK tarafından da denklik işlemine tabi tutulup onaylandı. Şu an Özyeğin Universitesinde Tasarım,Toplum ve Teknoloji doktora eğitimime devam ediyorum. Kayıt olabileceğim tek oda olan Endüstri Ürünleri Tasarımı Odası maalesef TMMOBye bağlı olarak bulunmadığı için, bu durumda katılım koşullarındaki bu maddenin gerekliliklerini sağlayamıyor gözüküyorum.Ancak belki de gözden kaçmış bu durum için katılım koşullarını tekrar değerlendirebilirseniz çok sevinirim.
Bir başka bölümde, Üye tanıtım belgeleri içerisinde listelenen gerekli 2 belgeden biri aşağıdaki olarak belirtilmekte;
· Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü mezunları için Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı / Yüksek Öğretim Mezun Belgesi linkinden indirilmiş barkot numaralı ve QR kodlu belge.
Ancak ben bu belgeye denk gelen; Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı / Yüksek Öğretim Mezun Belgesi yerine Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı / Denklik Durum Belgesi linkinden indirilmiş barkot numaralı ve QR kodlu belgeyi size temin edebilirim. Bunu ekte de bulabilirsiniz. Bir T.C Vatandaşı ve Endüstri Ürünleri Tasarımı lisans derecesine sahip biri olarak bu yarışmaya katılım sağlamayı çok istiyorum. Gereği için yardımınızı saygılarımla rica ediyorum.
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü mezunu olarak TMMOB Mimarlar Odası’na kayıt olabilir ve yarışmaya katılabilirsiniz.

32. Yarışma hakkında size bir soru sormak istiyorum. Başvuru içeriğinde Ent.Tasarımcılar veya TMMOB kayıtlı üyelerinin katılacağını söylemişsiniz. İç Mimarlık mezunu olan kişiler yarışmanıza katılamıyor mu?
TMMOB İç Mimarlar Odası’na kayıt olabilir ve yarışmaya katılabilirsiniz.

33. Yarışma şartnamesinde katılımcılar için belirtilen koşullarda ” TMMOB’ye bağlı odalardan birisine üye olmak veya Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde bulunan Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümlerinin birinden mezun olmak.” ifadesi kullanılmaktadır. Ülkemizde bulunan üniversitelerde ilgili bölüm farklı isimlerle yer almaktadır. Bu sebeple “Endüstri Ürünleri Tasarımı” na alternatif olarak hangi alanların da kabul göreceğini detaylandırmak mümkün müdür? Endüstriyel tasarım, endüstriyel seramik tasarımı vb. gibi belirtildiğinde karışıklık ortadan kalkabilir. Buna ek olarak eğitim derecesi olarak bu isimlerle açılan lisans, yüksek lisans, doktora programlarının hangilerinin kabul gördüğü de belirtilebilir mi?
Lisans düzeyinde Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü mezunları bu yarışmaya katılabilir.

34. Ben Hacettepe Üniversitesi-İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü mezunuyum. Ancak İç Mimarlar Odasına kaydım bulunmamaktadır. Diplomam yarışmaya katılmak için yeterli midir?
TMMOB İç Mimarlar Odası’na kayıt olabilir ve yarışmaya katılabilirsiniz.

35. Merhaba, mimarlık lisans öğrencisiyim ve mimarlar odasına kayıtlıyım. Yarışmaya yalnız olarak katılabiliyor muyum?
Yarışmaya öğrenciler ekibin müellif üyesi olarak katılamaz, ancak yardımcı olarak katılabilir.

36. Merhabalar biz 2 mimarlık öğrencisiyiz. Öğrenciler katılabiliyor mu ? Aramızda mezun yok ancak.
Yarışmaya öğrenciler ekibin müellif üyesi olarak katılamaz ancak yardımcı olarak katılabilir.

37. Merhabalar, yarışmaya mimarlık öğrencileri dahil midir?
Yarışmaya öğrenciler ekibin müellif üyesi olarak katılamaz, ancak yardımcı olarak katılabilir.

38. Merhabalar, yarışmaya TMMOB’ye bağlı odalarda öğrenci üyeliği olanlar da katılabiliyor mu?
Yarışmaya öğrenciler ekibin müellif üyesi olarak katılamaz, ancak yardımcı olarak katılabilir.

39. Henüz TMMOB’ye bağlı İç Mimarlar Odası’na üye değilim. Son katılım tarihine kadar odaya üyeliğimi tamamladığım takdirde yarışmaya İç Mimar olarak bireysel katılımım mümkün müdür?
Evet. Katılabilirsiniz.

40. TMMOB’ye üye iç mimarlık ve çevre tasarımı 3. Sınıf öğrencisiyim. Yarışmaya katılabilir miyim ?
Yarışmaya öğrenciler ekibin müellif üyesi olarak katılamaz, ancak yardımcı olarak katılabilir.

41. Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünde lisans öğrenimine devam eden öğrenciler yarışmaya katılamıyor mu?
Yarışmaya öğrenciler ekibin müellif üyesi olarak katılamaz, ancak yardımcı olarak katılabilir.

42. Mimarlık 3.sınıf öğrencisiyim, TMMOB Mimarlar Odası’na üye öğrenciler de yarışmaya katılabiliyor mu?
Yarışmaya öğrenciler ekibin müellif üyesi olarak katılamaz, ancak yardımcı olarak katılabilir.

43. İstanbul Senin, Kent Mobilyaları ve Oyun-Rekreasyon Ürünleri Tasarımı Yarışması’na mimarlık öğrencileri de katılabiliyor mu? Yoksa yalnızca mezunlar için mi? Kolaylıklar dilerim…
Yarışmaya öğrenciler ekibin müellif üyesi olarak katılamaz, ancak yardımcı olarak katılabilir.

44. Merhabalar biz 2 mimarlık öğrencisiyiz. Öğrenciler katılabiliyor mu ? Aramızda mezun yok ancak.
Yarışmaya öğrenciler ekibin müellif üyesi olarak katılamaz, ancak yardımcı olarak katılabilir.

45. Endüstri ürünleri tasarımı son sınıf öğrencisiyim. Ben ve arkadaşlarım yarışmaya katılmak istiyoruz. Kıstas olarak mezun olmanın zorunlu mu olduğunu öğrenmek istiyoruz.
Yarışmaya öğrenciler ekibin müellif üyesi olarak katılamaz, ancak yardımcı olarak katılabilir.

46. Yarışmaya katılım şartlarında ilgili bölümlerden mezun olmak yazıyordu. Ben üniversite mezunu değilim katılamaz mıyım?
Bu yarışmaya endüstri ürünleri tasarımcıları ve TMMOB’ye bağlı odaların üyeleri bireysel veya ekip halinde katılabilirler.

47. Her iki kategori için de; TMMOB Mimarlar odasına kayıtlı öğrenciler bireysel ve/veya ekip halinde katılım sağlayabilir mi? Odaya kayıtlı mimar bir ekip başıyla birlikte ekip üyesi olarak öğrenciler katılım sağlayabilir mi? Ekiplerin üye sayısı kaç kişi olabilir?
Yarışmaya öğrenciler ekibin müellif üyesi olarak katılamaz, ancak yardımcı olarak katılabilir.

B- BAŞVURU SÜRECİ İLE İLGİLİ SORULAR

48. İnternetten yarışma hakkında detaylı bilgi bulamadım. Bana detaylı bilgi verebilir misiniz acaba? Yarışmaya katılmayı istiyorum.
Yarışma şartnamesine yesil.istanbul adresinden ulaşabilirsiniz.

49. Iki kategoriye birden katılan ekipler iki ayrı paket, iki ayrı rumuz mu verecek? İki kez şartname almaları mı gerekecek?
Her iki kategori, ayrı ayrı paketlenecek ve farklı rumuz taşıyacaktır. Yarışma ödemesinin bir defa yapılması yeterlidir.

50. Aynı kategoride üç ayrı proje teslim etmek istiyorum. Hepsine aynı rumuzu verebilir miyim?
Yarışmacılar, her kategori için birden fazla proje teslim edebilirler. Bu durumda her bir proje teslimi için ayrı ayrı yarışma koşullarını sağlamaları gerekmektedir. Farklı rumuz kullanmak da bu koşullardan biridir. Ancak yarışmada bir kişi her kategoride bir kere ödül alabilir; bireysel olarak ya da bir ekibin müellif üyesi olarak bir kategoride birden fazla ödül alsa dahi aynı kategorideki diğer ödülü hükümsüz sayılır.

51. Düzenlemiş olduğunuz “İstanbul Senin, Kent Mobilyaları ve Oyun-Rekreasyon Ürünleri Tasarım Yarışması”ndan maalesef henüz haberimiz oldu. Web sitenizi ve yarışma koşullarınızı incelediğimizde, ön başvuru gerektiği ve bunun için de “gerekli evrakların baskılı hallerinin halihazırda elinize ulaşmış olması gerektiği” bilgisine ulaştık. Ön başvuru aşamasında gerekli kriterleri karşıladığımızı, portfolyoyu ve gerekil evrakları size dijital olarak son tarihten önce (bugün) ulaştırabilecek durumdayız ancak Eskişehir’den katılacağımız için basılı hallerini size iletmemiz bir iki günü bulacaktır. Bu durumda ön başvurumuzun kabul olup olmayacağını sizlerden öğrenmek istedik. Enerjisi ve yeterliliği yüksek bir ekip olarak, İstanbul’un çehresine ve vizyonuna katkı sunacak bu organizasyonun içinde olmaktan mutluluk duyacağımızı önemle vurgulamak isterim.
“İstanbul Senin, Kent Mobilyaları ve Oyun-Rekreasyon Ürünleri Tasarımı Yarışması” ön seçimli bir yarışma değildir. Son başvuru tarihi 8 Nisan 2020’dir.

52. Banka para yatırım işlemi 8 nisana kadar devam ediyor mu yoksa bir tarihi var mı?
Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen tarihtir.

53. Kent mobilyaları tasarım yarışmasında 50 TL bankaya yollanırken açıklama kısmına bir şey eklememiz gerekiyor mu? Ücreti gönderdikten sonra kayıt yaptırmak için arayıp ismimizi bildirmemiz gereken bir birim var mı?
Yarışma bedeli, “İBB Kent Mobilyaları Yarışması” açıklaması ile idareye ait banka hesabına yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilecektir.

54. Herhangi bir ön kayıt var mı?
Yarışma takviminde projelerin teslimi için belirtilen son tarihe kadar kayıt olabilirsiniz.

55. Sitede son başvuru tarihi bilgisi göremedik, tarih hakkında bilgi alabilir miyiz, başvurmamız için yalnızca ücreti yatırmamız yeterli midir?
Yarışmaya kayıt için son tarih, yarışma takviminde “projelerin teslimi” olarak belirtilen 8 Nisan 2020’dir. Yarışma bedeli “İBB Kent Mobilyaları Yarışması” açıklaması ile idareye ait banka hesabına yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilecektir. İstenen belgeler teslim edildikten sonra başvuru kaydı alınmaktadır.

C- ŞARTNAME İLE İLGİLİ SORULAR

56. Kent Mobilyaları ve Oyun-Rekreasyon Ürünleri için set halinde grup ürün mü bekleniyor? Bunu kendimiz belirleyebilir miyiz?
Kent mobilyası kategorisi kapsamında ürün grubu olarak; oturma birimi, tercihen geri dönüşümü yaygınlaştıran ve kolaylaştıran çöp toplama birimi, aydınlatma elemanı, gölgelik, saksı ve sınır elemanı olmak üzere en az 6 farklı ürün ve ek olarak en az 2 adet yenilikçi kent mobilyası tasarlanması beklenmektedir.

57. Kategori I – Kent Mobilyaları’nda (madde 5) “En az 6 farklı ürün ve ek olarak en az 2 adet yenilikçi kent mobilyası tasarlanmalıdır” deniyor. 6 ürün + 2 adet kent mobilyası yani toplam 8 ürün mü tasarlanacak? Ayrıca “İstenen kent mobilyası ailesi birimlerine ek olarak tamamlayıcı, ilerici en az 2 yenilikçi ürünle katkıda bulunmaları beklenmektedir” (madde 6) deniyor. Yani bu toplam 8 ürünün 2si yenilikçi olmalı mı deniyor?
Evet, kent mobilyası kategorisi kapsamında ürün grubu olarak; oturma birimi, tercihen geri dönüşümü yaygınlaştıran ve kolaylaştıran çöp toplama birimi, aydınlatma elemanı, gölgelik, saksı ve sınır elemanı olmak üzere en az 6 farklı ürün ve ek olarak en az 2 adet yenilikçi kent mobilyası tasarlanması beklenmektedir. Toplam 8 ürünün 2’si yenilikçi ürünler olmalıdır.

58. Ürünler için en az 2 adet birim denilmiş bu birimler tekil olarak değil de hepsini kapsayan bir bütün içerisinde yapılsa olur mu? Örneğin bank, gölgelik ve sınırlayıcı aynı parka veya bütünsel set içinde olsa olur mu?
Yarışmacıya bırakılmıştır.

59. Her iki kategori için, beton-metal dışındaki malzemelerde doğal malzeme olarak ahşap kullanımında beklenilen kriterler var mıdır? (bakım, onarım, yüzey işlemleri, üretimde kullanım oranı vb?
Yarışma aşaması için yeterli bilgi şartnamenin giriş kısmında verilmiştir. Tasarımlarına uygun nitelikte malzeme ve malzeme kombinasyon önerileri yarışmacılardan beklenmektedir.

60. Her iki kategori için, yeni tür polimerler ya da betona katılabilecek kimyasallar veya cam vb gibi ilave bileşenler için sınırlama var mıdır?
Yarışma aşaması için yeterli bilgi şartnamenin giriş kısmında verilmiştir. Tasarımlarına uygun nitelikte malzeme ve malzeme kombinasyon önerileri yarışmacılardan beklenmektedir.

61. Her iki kategori için, tekstil malzemeler kullanıma açık mıdır?
Yarışma aşaması için yeterli bilgi şartnamenin giriş kısmında verilmiştir. Tasarımlarına uygun nitelikte her türlü malzeme ve malzeme kombinasyon önerilerilerine açıktır.

62. Kent mobilyasında sınır elemanı tanımı açabilir misiniz?
Taşıt ve yaya trafiğini sınırlamak ve tanımlamak amacıyla kullanılan elemanlardır.

63. Kent mobilyasında gölgeliğin kapsamı ne boyutta beklenmektedir?
Yarışmacıya bırakılmıştır.

64. Her iki kategori için şartname ön yazısında aşağıdaki gibi bir ifade mevcut;
“…İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı olarak, İstanbul Senin, Geleceğinle Birlikte Karar Verelim düşüncesinden ve yeni nesil belediyecilik anlayışından hareketle, kentsel yeşil alanlarımızı ve onların ayrılmaz parçaları kent mobilyaları, aydınlatma armatürleri, çocuk oyun grupları, döşeme kaplamaları vb elemanları birlikte hayal etmek, birlikte tasarlamak, birlikte tartışmak ve birlikte hayata geçirmek istiyoruz…” Burada geçen “yer döşemeleri” konusunda bir zorunluluk var mıdır, varsa malzeme, drenaj, montaj kriterleri için beklentiler nelerdir?
Söz konusu metin Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ve İBB’nin genel vizyonunu aktarmak için verilmiştir. Yarışmacıdan beklenenler şartnamedeki “Yarışma Hakkında” metninde ayrıntılı olarak verilmiştir.

65. Yarışma için hazırlanan ürün tasarımlarının telif/tasarım hakkı kime ait olacak? Görüşüm: – Ödül kazanılmadığı durumda başvurana ait olmalı.
– Ödül kazandığı durumda eğer hayata geçirilmek üzere seçilmez ise yine başvurana ait olmalı bize göre.
-Hayata geçirildiği durumda ise yine başvuru sahibi bu ürünleri yabancı ülkelere pazarlayabilmeli dolayısı ile tasarım hakları her şekilde başvuranlara ait olması gerektiğini düşünüyorum.
Yarışmaya gönderilerilen tasarımlar, 5846 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” kapsamındadır. Ödül kazanarak uygulama için seçilecek tasarımların fikri ve sınai hakları, 6769 sayılı “Sınai Mülkiyet Kanunu” kapsamında sözleşmeyle İdareye devredilecektir.

66. Kent mobilyası kategorisi kapsamında 6 farklı ürün ve ek olarak en az 2 adet yenilikçi kent mobilyası tasarlanması proje kapsamı olarak oldukça geniş. Kısımlara bölünmesi olası mıdır? Biz (firma ismi) olarak atık konusunda çözüm üreten bir firmayız. Alanımızda uzman olduğumuz konuya ait katılmak isteriz. Geri dönüşümü yaygınlaştıran ve kolaylaştıran çöp toplama birimi tasarımı başlı başına zaman isteyen ve ciddi bir konu olduğunu düşünüyoruz.
Yarışma kapsamı ve katılım koşulları şartnamede belirtilmiştir.

67. Şartnamede belirtilen 17 Şubat 2020 ”Soruların Yanıtlanma Tarihi”nden önce yarışmaya katılmak için gereken koşulları yerine getiren katılımcılara, yarışmaya katılımlarının olumlu veya olumsuz bulunmasına dair herhangi bir geri dönüş yapılacak mıdır?
Yarışmacılara herhangi bir ön bildirim yapılmayacaktır. Yarışmaya katılım koşulları şartnamede belirtilmiştir.

68. Şartnamede ”Teslim Edilecek Pafta Boyutu ve Şekli” bölümünde her sunum paftasının sağ alt köşesinde istenilen paftaların asılma şemasının nasıl olacağına ( yukarıdan-aşağı, soldan-sağa, veya alttan-üste vs.) yarışmacılar mı karar verecek ?
İki yatay A1 üst üste asılacaktır.

69. Kent mobilyaları yarışması için şartnamede yer almayan bir husus hakkında soru sormak istiyorum. Söz konusu yarışma için, tasarlanan ürünlere İBB logosu yerleştirilmesi yapılması gerekli midir? Yada isteğe bağlı olarak mı yerleştirilebilir?
Yarışmacıların tercihine bağlı olarak İBB logosu kullanılabilir, zorunlu değildir.

70. Proje prototipi ile katılım zorunlu mudur, katılımcının kararına mı kalmış?
Yarışma kapsamında maket teslimi beklenmektedir ve niteliği şartnamede tanımlanmıştır.

71. Ürün ailesi dışında tasarlanacak 2 yenilikçi ürün de aileye dahil olacak mı, yoksa tamamen bağımsız mı değerlendirilecek?
Yarışmacıya bırakılmıştır.

72. Kategori I değerlendirme ölçütlerinde 6. maddede belirtilen ”Bu bağlamda alışılmış kent mobilyası kullanım senaryolarının kendileri tarafından kurgulanması beklenen tasarımcılardan, günümüzün teknolojik getirilerinin gündelik hayata katkılarını göz önüne almaları ve yarışma kapsamında istenen kent mobilyası ailesi birimlerine ek olarak tamamlayıcı, ilerici en az 2 yenilikçi ürünle katkıda bulunmaları beklenmektedir.” ilerici 2 yenilikci ürünle ne anlatılmak isteniyor?
Yenilikçi (inovatif) ürünler anlatılmaktadır.

73. Şartnamede bulunan;  “Kent mobilyası kategorisi kapsamında ürün grubu olarak; oturma birimi, tercihen geri dönüşümü yaygınlaştıran ve kolaylaştıran çöp toplama birimi, aydınlatma elemanı, gölgelik, saksı ve sınır elemanı olmak üzere en az 6 farklı ürün ve ek olarak en az 2 adet yenilikçi kent mobilyası tasarlanmalıdır.”  “… yarışma kapsamında istenen kent mobilyası ailesi birimlerine ek olarak tamamlayıcı, ilerici en az 2 yenilikçi ürünle katkıda bulunmaları beklenmektedir.” paragraflarında yazdığı kadarıyla bir ürün grubu oluşturulacak, bu da 6+2 (tamamlayıcı, ilerici en az 2 yenilikçi ürün) adediyle, ilgili kategoride en az 8 farklı tasarımı içerecek. Anladığım doğru mu, yoksa bu bir seçenek mi? Öte yandan, eğer doğruysa her farklı ürün için A1 boyutunda ayrı paftalar mı hazırlanmalı?
En az 2’si yenilikçi toplam 8 ürün tasarlanması beklenmektedir. Pafta düzeni yarışmacıya bırakılmıştır.

74. Tasarladığımız mobilyayı İstanbul’un seçtiğimiz bir bölgesine göre mi konumlandırmak gerekir yoksa her bölgeye konumlanabilecek şekilde mi olmalıdır?
İstanbul’da birbirinden farklı karakterdeki her tür kentsel açık alanda kullanılmak üzere, kullanıcı deneyimlerinden yola çıkarak, kent mobilyası tasarımlarının elde edilmesi hedeflenmektedir.

75. Her iki kategori için ortak belirtilen değerlendirme kriterlerinin 4. Maddesi: “Kurgulanan ürünlerin, bağlantılı olduğu bir kullanıcı deneyimi, sistem ya da servis tasarımı var ise mutlaka sunum paftalarında ve proje raporunda açıklanmalıdır.” Bu maddeyi başka bir ifade ile, mümkünse basit bir örnekle açıklayabilir misiniz?
Tasarladığınız ürünün, İdare ya da kullanıcıyla etkileşimli (interaktif) hizmet ya da deneyime dönük açılımı varsa içeriğinin ve gerçekleşme biçiminin açıklanması beklenmektedir.

76. Şartnamede istenen 1/50, 1/20 ve/veya 1/10 ölçekli plan, kesit ve görünüşlerin 30 cm gibi küçük bir ürün için daha büyük ölçekte yapamaz mıyız?
Gerektiği takdirde 1/5, 1/4 ve 1/1 ölçekler kullanılabilir.

D- MAKET İLE İLGİLİ SORULAR

77. Maket önerilen tüm farklı ürünler için ayrı ayrı mı yapılacak? (Kent mobilyaları kategorisinden birden fazla ürün beklenmektedir.)
Yarışmacı, tasarımını / ürünlerini en iyi anlatabilecek adette maket teslim edecektir.

78. Yarışmaya maket katılımı zorunlu mudur? Maket yapmak gerekli mi yoksa tercihe mi bağlıdır?
Yarışmacının, tasarımını / ürünlerini en iyi anlatabilecek adette maket teslim etmesi zorunludur.

79. Maketler paftalarla birlikte mi teslim edilecek?
Evet.

80. Çizimlerde maket zorunluluğu var sanırım el çizimi kabul etmiyorsunuz doğru mu?
Kimliği belli etmeyecek şekilde çizim ve sunum teknikleri serbesttir.

81. Tasarladığımız ürünleri 1/1 ölçekte üretilmiş olarak görmek mi istiyorsunuz, yoksa ölçekli bir biçimde maket hazırlayıp bunu teslim etsek oluyor mu?
Yarışma için hazırlanacak maketler, yarışmacının tercihi doğrultusunda 1/20, 1/10 veya 1/5 ölçekte teslim edilecektir.

E- TESLİM ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI İLE İLGİLİ SORULAR

82. Yarışmaya başvuru, katılım veya yarışma aşamalarının herhangi birinde elden teslim etmemizi gerektirecek bir şey var mı yoksa her şey elektronik ortamda mı olacak bununla ilgili bilgi verir misiniz? Şu an yurt dışındayım ve yarışmanın süresi boyunca da yurt dışında olacağım ama katılmak istiyorum geliş gidiş yapamayacağım için soruyorum teşekkürler.
Dijital ortamda teslim yapılmayacaktır. Proje ve ekleri, yarışma takviminde belirtilen son teslim tarihine kadar aşağıdaki adrese elden imza karşılığı teslim edilebilir. Proje ve ekleri, posta veya kargo ile de teslim edilebilir. Ayrıntılar şartnamedeki “Tasarımların Teslim Yeri ve Şartları” başlığı altında açıklanmıştır.

F- DİĞER

83. Şimdi öncelikle hayal edin, günümüz çocuklarının oyun zamanlarının çoğu YouTube da benim projem onlara yeteneklerini gösterebilecekleri video kayıt yapabilen bir sahne oyun odası veya stüdyo tarzı bir ortam oluşturacağız çekilen videoların içinden yetenekli olanları yada yeni buluş veya keşif sağlama potansiyeli olan çocukları geleceğin yetenekleri adı altında ibb YouTube sayfasında yayınlama vaadi ile istanbul kart kullanarak giriş yapmalarını sağlayacağız hem para kazandıran hemde merak uyandıran ve çocukların meşhur olma dürtüsü ile ailelerini bu ortamlara gitmeye ve orada oynama terkinlerinde bulunarak birkaç demo ve reklam ile halka çok kolay tanıtımı yapılabilir. Ben (firma ismi) genel müdürüyüm bu projede kamera tv mobilya stand,sahne gibi unsurların fiziksel kurulumları ile ilgili çözümler sağlayabilirim sizden talebim projenin geleceğin oyun alanı olduğunu değerlendirip yeni yetenek avcısı olabilecek bu portalda bana destek olmanızı istiyorum.
Sorunun yarışmayla ilgisi yoktur.

84. ‘İstanbul Senin – Geleceğine Birlikte Karar Verelim’ tasarım yarışmasında (firma ismi) olarak sponsorluk çalışması yapmak isteriz.Bu kapsamda yarışan ve kazanan tasarımlar için olarak Tasarım Tescili ve Patent çalışmaları ile ilgili olarak sizlerle görüşme şansımız olabilirse çok memnun olurum.
Sorunun yarışmayla ilgisi yoktur.

Etiketler

Bir cevap yazın