İstanbul Deprem Çalıştayı ve Kanal İstanbul Çalıştayı Raporları Dijital Olarak Yayınlandı

İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul Deprem Çalıştayı ve Kanal İstanbul Çalıştayı raporlarının dijital ortamda erişime açıldığını duyurdu.

İstanbul Deprem Çalıştayı 

İBB, İstanbul’un afetlere dayanıklı bir şehir olması amacıyla uluslararası katılımcıların da yer aldığı “İstanbul Deprem Çalıştayı’nı 2-3 Aralık’ta İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenledi. Çalıştayda yaşanacak olası bir depremin etkileri ve buna yönelik çözüm önerileri konuşuldu. 2 gün boyunca süren etkinlikte, “Dayanıklı Kentler Yaratmak için 10 Temel Prensip”, “Acil Durum Yönetimi”, “Riski Anlamak”, “Dayanıklı Mekansal Planlama ve Gelişim”, “Afet Risk Finansmanı ve Risk Transferi” ve “Ekosistem ve Doğal Kaynakların Korunması ile İklim Değişikliği Adaptasyonu” başlıklı 6 ana tema belirlenip bu temalarla ilgili uzmanların panel ve yuvarlak masa oturumları ile bilgi ve görüşlerine başvuruldu. 2 günlük etkinlik boyunca, 7 açılış konuşması, 60 panel konuşması ve sunumu, 45 yuvarlak masa oturumu ve toplamda 1.243 akademisyen ve uzmanın katılımı sağlandı.

İstanbul Deprem Çalıştayı raporu için tıklayın.

Kanal İstanbul Çalıştayı

İBB, Kanal İstanbul ile ilgili bilim insanlarının görüşlerinin ortaya konulması ve İstanbulluların bilgi sahibi olması için Kanal İstanbul Çalıştayı düzenledi. 10 Ocak’ta İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen çalıştayın açılış konuşmasını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı. Çalıştay, Ekrem İmamoğlu, İBB ve İBBTV sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. Çalıştaya sivil toplum örgütleri, meslek odaları, kamu ve özel sektör ile siyasi parti temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler, basın mensupları ve görevliler dahil olmak üzere toplam 2.658 kişi katıldı. Çalıştayda, Kanal İstanbul Projesini maliyet analizinden finansmanına, şehircilik, ulaşım ve kültürel miras bağlamında mekânsal planlama boyutundan çevre ve iklim üzerinde yaratacağı etkilere, sosyal yaşama ilişkin sonuçlarından projenin hukuki çerçevesi ve güvenlik boyutuna, afet ve deprem riskinden yurttaşların projeye ilişkin karar süreçlerine katılımına kadar her yönüyle kapsamlı bir şekilde tartışmaya açmak amaçlandı.

Kanal İstanbul Çalıştayı raporu için tıklayın.

Etiketler

Bir cevap yazın