İstanbul Deprem Çalışma Grubu Toplantısı Özet Raporu Yayımlandı

İstanbul Deprem Çalışma Grubu Toplantısı özet raporu yayımlandı.

İstanbul Deprem Bilim Çalışma Grubu Toplantısı için 25 Şubat’ta İPA Kampüs’te bir araya gelen bilim insanları, sivil toplum ve yerel yönetim temsilcileri ile meslek insanları, İstanbul’un öncelikli konusu olan depremi farklı bakış açılarıyla ele aldı. Katılımcılar, 7 farklı temadan oluşan çalışma gruplarında öncelikli olarak yapılması gerekenler hakkında fikirlerini sundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu’nun öncülüğünde İBB bünyesinde sürdürülen
deprem ve risk yönetimi ile ilişkili çalışmaların İstanbul Planlama Ajansı (İPA) koordinasyonunda bütüncül bir şekilde ele alınmasına karar verilmiştir.

Bu kararla eş zamanlı olarak, İstanbul Deprem Bilim Üst Kurulu oluşturulması kararı da alınmıştır. Kurulun oluşturulmasındaki temel amaç İstanbul’un deprem stratejisini oluşturmak ve İBB’nin bu stratejiyi en
etkili biçimde uygulanabilmesine yönelik ışık tutucu çalışmalar yapmasıdır.

Deprem Üst Kurulu’nun en üst düzeyde kalıcı bir danışma kurulu görevi yapması öngörülmüştür.

Bu doğrultuda İBB bünyesinde deprem odaklı tüm çalışmaların değerlendirilmesine yönelik bir çerçeve yaklaşım geliştirilmiş ve İBB bünyesindeki tüm birimlerle iştiraklerin yapmış olduğu çalışmalar bu yaklaşıma göre tasnif
edilmiştir. Bu kapsamda oluşturulan yaklaşım, deprem çalışmalarını yedi boyut çerçevesinde ele almıştır:

1. Lojistik Boyut
2. Mühendislik Boyutu
3. Şehircilik ve Mimari Boyut
4. Toplumsal Boyut
5. Sağlık Boyutu
6. Ekonomik Boyut
7. Yönetsel ve Hukuki Boyut

Etiketler

Bir yanıt yazın