İstanbul Buluşmaları Haberine YTÜ’den Cevap Geldi

Geçtiğimiz hafta yayınlanan "Derslere Siyaset Karıştırmayan YTÜ İstanbul Buluşmalarını da Reddetti" başlıklı haberimize YTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı'ndan cevap geldi.

Bu yıl İstanbul Buluşmaları’na ev sahipliği yapacağı bilinen ancak etkinliğe dört gün kala okulun, çeşitli gerekçelerle etkinlik için yer veremeyeceğini, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nin tarafımıza ulaştırdığı bir bülten ile sizlere duyurmuştuk. “Derslere Siyaset Karıştırmayan YTÜ İstanbul Buluşmalarını da Reddetti” başlıklı haberimizde duyurduğumuz konu ile ilgili YTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’ndan bilgilendirme geldi. Aynen yayınlıyoruz;

Mimarlık ortamında nesnel haberleşme olanağı sağlayan ve doğruları savunmak özbakışıyla önemli bir görevi üstlenen kuruluşunuzun internet sitesinde 20.10.2014 tarihinde Bahar Bayhan adı ile yayımlanan “Derslere Siyaset Karıştırmayan YTÜ İstanbul Buluşmalarını da Reddetti” adlı haberde TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nden gelen bilgilenme metni olarak yayınlanan yazı gerçekleri yansıtmamaktadır. Yazıda belirtilen “…organizasyon bileşeni kurumlarca salon rezervasyonu için YTÜ Rektörlüğü ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’na etkinlik içeriği ve taslak programı iletildiği ” iddiası gerçek dışıdır.

30.05.2014 tarihinde Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Başkanlığı’nca Dekanlığa iletilen “İstanbul Buluşmaları” adlı toplantı için salon tahsis formu Fakülte Dekanlığınca Rektörlüğe iletilmiş, salonun tahsisi ile ilgilenen Rektörlüğe bağlı koordinatörlük 01.07.2014 tarihli ekte kopyası sunulan yazıda (diğer tüm toplantılarda olduğu gibi) ön rezervasyonun yapıldığını, kesin rezervasyonun yapılabilmesi için toplantı ile ilgili olarak katılımcılar, konu ve içerik açısından ivedilikle Rektörlüğün bilgilendirilmesi gerektiğini, aksi takdirde ön rezervasyonun iptal edileceğini belirten bir yazı yazmış, dekanlık da gereği için Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Başkanlığı’na iletmiştir.

24.07.2014 tarihinde Bölüm Başkanlığından gelen ŞBP Bölümü ev sahipliğinde ŞBP Odası işbirliği ve katılımıyla düzenlenmesi planlanan toplantının kesin rezervasyonu için 2 sayfalık ekte kopyası sunulan bir taslak metin gönderilmiştir. Metnin ilk sayfasında yer alan “programın ayrıntılarına ilişkin çalışmalar devam etmektedir, tamamlandığında Rektörlüğümüze bilgi paylaşımında bulunulacaktır” ibaresinden de anlaşılacağı üzere Rektörlük onayı için gerekli olan bilgiler gönderilmemiştir.

Programa ilişkin taslak, etkinlikten bir hafta önce 08 Ekim 2014 Çarşamba günü öğleden sonra Dekanlığa ŞBP Bölüm Başkanınca elden bırakılmış, toplantıya ilişkin konu başlıkları, amaç, kapsam, düzenleme komitesi gibi bir bilimsel toplantıda olması gereken önemli bilgileri hala içermediğinden, belirsizliklerin sürmesi ve organizasyon için zamanın daralması nedeniyle, salonun Rektörlük ve Dekanlık tarafından tahsisi olanağı kalmamıştır.

Her ne şekilde olursa olsun, kurum mekanlarının tahsisi için belirlenmiş kritik ve önemli kurumsal süreçleri, hele içinde bulunduğumuz konjonktürde ciddiye almayanların, sonuç elde edemeyince toplum yararına bilim üreten asırlık bir kurumu “demokratik gelenekleri terk etme” suçlaması ile karalama girişimine karşın, kamuoyunun doğru bilgilenmesi adına bu yazının tarafınızdan aynı koşullarda yayınlanması doğru olacak, aynı zamanda “Arkitera” imajına da katkıda bulunacaktır. 

Fakültenin yer tahsisi konusundaki resmi yazılarını dökümanlar bölümünden inceleyebilirsiniz.

Etiketler

Bir cevap yazın