İran Bahçe Sanatı

Doç.Dr. Sima Pouya ve Doç.Dr. Sara Demir tarafından hazırlanan "İran Bahçe Sanatı" kitabı, Sonçağ Akademi & Kültür Yayınları'ndan çıktı.

İran’da bahçe sanatı, uzun geçmişi olan bir sanattır ve tüm dönemlerde, özellikle İslam’dan sonra büyük ilgi görmüştür. İran Bahçe Sanatı, kentlerin genel fiziksel yapısını değiştirmekle kalmadı daha da ötesi bahçeler ve parklar, kentlerin tüm yerleşim birimlerinde yeşil adalar olarak büyük önem kazandı. Söz konusu kentlerde çok sayıda bahçe inşa edilmiş olup birçokları günümüze dek hala ayakta durmaktadır. İran bahçelerinin tasarımı ve yapısı genellikle İslam öncesi bahçe yapımı ve mimarlık tarzı ile İran mimarisinin genel özelliklerini taşımakta ve sonraki yüzyılların mimarlık tarzları olan İslami mimarlık ismiyle anılan üsluplardan ve başka ülkelerin mimarlık ve bahçe yapımı tarzlarından aldığı bazı etkilerin bir karışımı olarak bilinmektedir (Sima POUYA, Öner DEMİREL, 2016). 1

Dünyanın farklı coğrafyalarında bahçe tasarımı ve uygulamaları, eskiden beri çağlara ve zamana göre toplumların ve medeniyetlerin ürünü olarak süregelen bir sanattır. İran’da bahçe sanatı, uzun geçmişe sahiptir ve tüm dönemlerde ve özellikle İslam’dan sonra büyük ilgi görmüştür. İran Bahçeleri hakkında dünya üzerinde farklı dillerde birçok yazılı kaynak olmasına rağmen, maalesef Türkiye’de İran Bahçelerinin tarihsel gelişimini, tasarımlarını ve tasarım kurallarını bilimsel olarak anlatan kaynak eser eksikliği bulunmaktadır. Bu çalışma ile İran Bahçe Sanatını tarihi sürecinde, tasarım değişiklikleri açısından incelemek ve İran Bahçelerini biçimlendiren asıl öğeleri ortaya koymak amaçlanmıştır.2

Etiketler

Bir yanıt yazın