INSPIRE Konferansı Başladı

Konferansın açılış konuşmasını yapan Erdoğan Bayraktar: "Herkese, her yerde hizmet sunan bir anlayışla çalışıyoruz," dedi.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, “Hükümetimiz 2023 hedefi yolunda yenilikçi uygulamalarla vatandaşın hayatını kolaylaştıran, herkese, her yerde hizmet sunan bir anlayış ile çalışmalarına devam etmektedir. Bilgi ve teknolojinin bir arada kullanıldığı sistemleri, devlet ve özel sektör uygulamalarında kullanmaya devam ederek, gelişmişliğin zirvesinde yer alacağız” dedi.

Avrupa içinde çevreyle ilgili mekânsal verilerin kamu kurumları arasında paylaşılmasına ve mekânsal bilgilere kamunun erişiminin daha kolay hale gelmesine olanak sağlayan INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information) Direktifi Yıllık Konferansı, İstanbul Kongre Merkezi’nde başladı. Bu yıl ilk defa Avrupa Birliği üyesi olmayan bir ülkede düzenlenen konferansın ana teması çevre bilgisi ve yeniliğin paylaşımı. Yurtiçi ve yurtdışından yaklaşık 1000 kişilik bir katılımın olduğu konferans 27 Haziran tarihine kadar sürecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının evsahipliğinde, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün organizasyonuyla düzenlenen konferansın açılışında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, INSPIRE Konferansı’nın Türkiye’de düzenlenmesinden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, “Ülkelerin varlıklarını sürdürebilmeleri için bilgi ve teknolojilerini etkin ve verimli kullanmaları gerekiyor. Bunu başarmış ülkeler bugün bilgi ile teknoloji dünyası arasındaki köprüyü kurarak hayatlarını kolaylaştırmış ve gelişmişliğin zirvesine oturmuşlardır. Türkiye olarak bilgi ve iletişim teknolojilerine erişim ve kullanım alanında son yıllarda çok hızlı bir büyüme gerçekleştirdik. Ülkemiz son 10 yılda genişbant erişimi ve mobil iletişiminin yaygınlaşması ile sektörel büyümede gurur verici seviyeye ulaştı. 2023 hedefi yolunda hükümetimiz bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanan, kamu hizmetlerini hızlandıran, yenilikçi uygulamalarla vatandaşın hayatını kolaylaştıran, herkese, her yerde hizmet sunan bir anlayış ile çalışmalarına devam etmektedir. Bilgi ve teknolojinin bir arada kullanıldığı sistemleri, devlet ve özel sektör uygulamalarında kullanarak, gelişmişliğin zirvesinde yer alacağız” dedi.

Bilişim ve teknolojinin, günümüz dünyasında kentlerin de yeniden şekillendirilmesinde rol alan en önemli olgulardan biri olduğunu anlatan Bayraktar, “Bilgi teknolojileri, sağladığı altyapı ile kente ilişkin bilgilerin yönetilmesi ve yaşam alanlarının iyileştirilmesine hizmet etmektedir. Kent bilgisi kentliye hizmet eden altyapı, çevre, inşaat, ulaştırma, enerji, turizm, tarım, haberleşme, güvenlik ve diğer tüm sektörlerce üretilen ya da kullanılan bilgilerin bütününden oluşmaktadır. Bilgi teknolojileri, çarpık kentleşme ve şehirlerin hızlı büyümesinin neden olduğu ve giderek artan sosyal, ekonomik ve ekolojik problemlerin belirlenmesi, analiz edilmesi ve çözümlenmesi için kent bilgisinin yönetilmesinde, mekansal planlama ve kentsel dönüşüm süreçlerinin iyileştirilmesinde önemli bir karar destek aracıdır” diye konuştu.

Türkiye mekânsal veri altyapısını oluşturuyoruz

Bakanlık olarak yaşanabilir çevre ve marka şehirler oluşturma hedefi doğrultusunda bilişimin sunduğu tüm imkânları kullandıklarını vurgulayan Bayraktar, “6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında riskli alanların belirlenmesi ve dönüşüm alanlarının planlanmasında bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanmaktayız. Her tür plan sosyal, ekonomik ve mekansal olmak üzere üç ayak üzerine oturmaktadır. Planlamanın niteliği, sağlanan mekansal verinin içeriği ve hacmiyle doğrudan ilişkilidir. Türkiye, INSPIRE direktifine paralel olarak, mekânsal veri altyapısını oluşturmak için çalışmalarını sürdürmektedir” dedi.

Vatandaşa verilen hizmetin niteliği ve niceliği artırılacak

Bayraktar şunları söyledi: “Bakanlığımız bir taraftan ulusal coğrafi bilgi sisteminin kurulmasına, kullanılmasına ve geliştirilmesine dair çalışmaları yürütürken diğer taraftan yerel yönetimlerin planlama, harita, altyapı ve üstyapıya ilişkin faaliyetleri ile ilgili kent bilgi sistemlerinin standartlarının belirlenmesi ve yaygın bir şekilde kullanılmasını teşvik ve ulusal coğrafi bilgi portalı’nı işletme görevini de yerine getiriyor. Türkiye ulusal coğrafi bilgi sisteminin kurulması ile coğrafi bilgilerin ortak altyapı üzerinden kullanıcılara sunulması, coğrafi verilerin, tüm kullanıcı kurumların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde içerik standartlarının oluşturulması ve coğrafi veri değişim standartlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Ulusal coğrafi bilgi sistemi altyapısının kurulması ile birlikte çalışabilir coğrafi veri standartları belirlenerek; e-devlet uygulamalarının yaygınlaşması sağlanacak ve vatandaşa verilen hizmetin niteliği ve niceliği arttırılacaktır. Bu sayede veri paylaşımı sağlanarak mükerrer veri üretiminin önlenmesi neticesinde kaynak israfının önüne geçilecek, doğru ve güncel coğrafi bilgiye erişim sağlanması ile karar destek süreçleri iyileşecek ve kamuda etkin yönetime hizmet edilecek, veriye hızlı ve kolay erişim sağlanarak yatırım süreçleri iyileşecektir.”

Etiketler

Bir cevap yazın