İnşaat Projelerinin Yönetiminde Bim Uygulamaları Boğaziçi Üniversitesi’nde Tartışıldı

İnşaat projelerinin tasarım ve uygulama süreçlerinde giderek daha yaygın olarak kullanılan Yapı Bilgi Modellemesi (BIM-Building Information Modelling) konusu 12 Mart 2016 Cumartesi günü Boğaziçi Üniversitesi’nde ele alındı.

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ve YİM-Yapı İnovasyon Merkezi işbirliği ile gerçekleştirilen ve inşaat sektöründe çalışan profesyonellerin ve akademisyenlerin yoğun ilgi gösterdiği sempozyumda BIM yaklaşımının felsefesi, gelişimi ve uygulamada gelinen noktalar ele alındı. YİM’den Dr. Mehmet Sait Cülfik, Boğaziçi Üniversitesinden Doç.Dr. Beliz Özorhon ve Dr. Zafer Öztürk, Mimar Sinan Üniversitesi’nden Doç.Dr. Ümit Işıkdağ, BMM Müşavirlik’ten Dr. Ömer Bisen ve Banu Arıkan Aydın, Autodesk Türkiye’den Niyazi Kemer, Tekfen Mühendislik’ten Mehmet Polat Diker, Bold Mimarlık’tan Erdinç Çiftçi, Entegre Satek’ten Galip Han ve TAV İnşaat’tan Dr. Ahmet Çıtıpıtıoğlu’nun sunumlarından çıkan ortak görüş şöyle özetlenebilir;

“Yapı Bilgi Modelleme yapının tasarım aşamasından yıkımına kadar geçen tüm yaşamı boyunca, yapı ile ilgili bilgilerin ilgili yazılımlar tarafından kodlanarak etkin olarak paylaşılmasına yönelik bir iletişim stratejisidir. Bu strateji proje yönetiminde güncel yöntemler ile uyumlu biçimde uygulandığında projelerde zaman ve maliyet ve kalite bakımından fark edilir faydalar sağlanacaktır. Buna ilave olarak Yapı Bilgi Modelleri, yapıların yaşamı boyunca yapı ile ilgili bilgilerin en güncel halini barındıracak ve akıllı kentleri oluşturacak olan bilgi omurgasının önemli yapı taşlarından birini teşkil etmektedir. Ülkemizde Yapı Bilgi Modelleme konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve kamu kurumları başta olmak üzere standart ve strateji geliştirme çalışmalarına gecikmeden başlanmalıdır.”

Daha detaylı bilgi ve konuşmacıların sunum videolarına YİM-Yapı İnovasyon Merkezi’nin resmi web sayfası olan www.yim.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Etiketler

Bir yanıt yazın