İnci Aslanoğlu İçin Bir Mimarlık Tarih Dizimi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü, mimarlık tarihi alanına pek çok katkısı olan Prof.Dr. İnci Aslanoğlu için mimarlık tarihi dizimi kitabı hazırlıyor. Kitap katılımcı olmak isteyenlerin araştırma ürünlerine açık.

Prof. Dr. İnci Aslanoğlu, Kaynak: Ali Cenzgizkan Arşivi

Bu girişim ile Aslanoğlu’nun mimarlık tarihi alanına yaptığı katkıların önemini geniş bir katılım ve zengin bir kapsam içinde yansıtabilmek amaçlanıyor. Kitap Aslanoğlu’nu çalışmalarıyla tanıyan tüm araştırmacıların katkılarına açık. Kitabın içeriği, Elvan Altan ve Sevil Enginsoy Ekinci’nin kaleminden kısaca şöyle:

Kitabı, “dizim” sözcüğünün TDK sözlüğünde yer alan “fişlerin, kartların vb. bilgi gereçlerinin belli bir kural gereğince sıralanmalarından oluşan bütün” tanımından esinlenerek, çok sayıda maddeden oluşan bir “başvuru kaynağı” olarak tasarlıyoruz.

Ancak burada kastettiğimizin bir “sözlük” ya da bir “ansiklopedi” olmadığını vurgulamalıyız. Hedeflediğimiz, olabildiğince kapsamlı bir içerik taşıyan fakat “her şeyi” kapsama gibi bir iddiası olmayan, maddeleri katılımcılar tarafından belirlenen, aynı maddenin ya da benzer maddelerin birden çok katılımcı tarafından farklı yorumlarla tanımlanması olanağını sunan ve böylelikle, süreç içinde şekillenen, çoğulluğu destekleyen akademik bir çalışma.Bu hedef doğrultusunda, katılımcılarımızdan yaratıcılıklarını esirgemeyecekleri özgün ve güncel araştırma ürünü maddeler bekliyoruz.

Dizim maddelerinin yazımına ve gönderimine ilişkin notlar:

1. Her madde, herhangi bir coğrafyada ve zamanda, bir kavram ya da terim; bir yapı, yapı grubu ya da yapı detayı; kentsel ya da doğal bir çevre; yazılı ya da görsel bir ürün; böyle bir yapıyı, çevreyi ya da ürünü tasarlayan, üreten ya da kullanan gibi mimarlık tarihi kapsamına girebilecek temalar hakkında olmalıdır.
2. Her madde, bir sözcük ya da sözcük grubundan oluşan bir başlık altında tanımlanmalıdır.
3. Her maddenin sözcük sayısı 2000 civarında olmalıdır. Bu sayıya göndermeler (sonnotlar) ve kaynaklar dahildir.
4. Her katılımcı, bir ya da iki madde yazabilir.
5. Her maddedeki alıntı, gönderme ve kaynak kullanımı aşağıdaki bağlantıda sunulan yazı kılavuzuna uygun olmalıdır:
http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2005/cilt22/sayi_1/guide_trk.pdf
6. Her madde, bir “MSword” dosyasında iletilmelidir.
7. Her madde için en çok üç adet görsel malzeme kullanılabilir. Bu malzemenin hazırlanması ve iletilmesi için gerekli bilgilere aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir:
http://jfa.arch.metu.edu.tr/…/20…/cilt22/sayi_1/gbhk_trk.pdf
8. Katılımcılar, 50 sözcüğü aşmayan özgeçmişlerini ayrı bir “MSword” dosyasında eklemelidirler.

Katılımcılar, sorular ve danışmak istedikleri konular için aşağıdaki e-posta adreslerini kullanabilirler:

[email protected], [email protected]

Etiketler

Bir cevap yazın