İlk İMP Toplantısı’nda Bölgesel Planlama Tartışıldı

"İMP Toplantıları"nın, "Bölgesel Yaklaşım" konulu ilk paneli 09 Kasım 2006 Perşembe günü İMP Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Arkitera Mimarlık Merkezi ve İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi (İMP)‘nin ortaklaşa düzenlediği “İMP Toplantıları”nın, “Bölgesel Yaklaşım” konulu ilk paneli 09 Kasım 2006 Perşembe günü İMP Konferans Salonu’nda düzenlendi. Marmara ve Boğazlar Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Halil Ünlü’nün yürütücülüğünü yaptığı toplantıya, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof.Dr. Emre Aysu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Dr. Polat Sökmen, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Gülden Erkut, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden emekli Prof.Dr. Mehmet Çubuk ve İMP Bölge Planlama Grubu Yöneticisi Dr. Taylan Dericioğlu konuşmacı olarak katıldı.

İstanbul Metropolitan Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi Koordinatörü Prof.Dr. Hüseyin Kaptan’ın yaptığı açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, İMP Bölge Planlama Kurulu’ndan Sinan Özden, tartışmanın altyapısını oluşturmak amacıyla, “İstanbul’un Planlanması Sürecinde Bölgesel Açılımlar” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Silivri’den Gebze’ye uzanan metropolitan alanı tanımlayan ve Marmara Bölgesi’ndeki doğu-batı ekseninde gelişen yerleşim örüntüsünü izleyicilere sunan Özden, görseller eşliğinde, bölge kavramının kapsamını ve anlamını irdeleyen bir konuşma yaptı.

İstanbul’un bölgesel planlanması sürecinde nasıl bir ilişkiler sistematiği kurulması gerektiğinin tartışıldığı toplantıda, kurumsal yapının ihmal edilmesinin, düzenlenen çalışmaların başarısız olmasına neden olduğu belirtildi. Ayrıca 1960’lı yıllardan itibaren yapılan araştırmaların temel alınmasıyla hazırlanan çalışmaların, siyasal bir destek almadan ortaya konamayacağı, bölgesel kalkınma ajanslarının ve kalkınma birliklerinin yerel insiyatiflere ağırlık vermesi gerektiği söylendi. Hukuksal ilişkilerin çözümlenmesi ve merkezi yönetimin planlama anlayışını düzeltebilmek için de sivil örgütlerin ve yerel yönetimlerin bu konuları gündemde tutması gerektiği belirtildi.

Bir ara geçiş olarak belirlenen belediyeler birliği yerine tek bir sistem kurulmasının, etkili bir çözüme ulaşılması için kaçınılmaz olduğunu anlatan konuşmacılar, Avrupa’daki mekansal gelişimin ülkemize getirilmesini, bunun Türkiye koşullarında tanımlamanın yollarını ve nüfusu 15 milyona yaklaşan bir metropol olarak İstanbul’un, planlama yaklaşımlarını tartıştılar. Toplantıda idari sınırlarını aşan metropollerin hangi değer sistemleri ve yöntemlerle planlandığı sorgulanırken, bölge planlamaya, geri kalmış yerleşim bölgeleriyle, gelişmiş bölgeler arasındaki farkı kapatan bir öğe olarak bakılmaması gerektiği söylendi.

‘Bölgesel Yaklaşım ve İstanbul Planlamasının Temel İlkeleri’ başlıklı ikinci İMP Toplantısı, 10 Kasım 2006 Cuma günü İMP Konferans Salonu’nda düzenleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metropolitan Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi Koordinatörü Prof Dr.Hüseyin Kaptan’ın yürütücülüğünü yaptığı ve Ahmet Turgut, Doç.Dr. Akın Eryoldaş, Prof.Dr. Ali Türel, Murat Diren, Dr. Murat Güvenç ve Dr. Taylan Dericioğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı toplantının açılış konuşmasını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mimar Kadir Topbaş yapacak.

Etiketler

Bir cevap yazın