İhtiyaçlar Üzerinden İnşa Edilen Spekülatif Olmayan Gerçekçi Yarışmalar

Lüleburgaz Yıldızları Yüzme Akademisi Mimari Proje Yarışması kolokyumu 10 Haziran Cuma günü saat 14:00'da Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi’nde yapıldı.

1. Ödül

Katılımın yüksek olduğu kolokyum, yarışmanın raportörlerinden Zeynep Tüfekçioğlu’nun yarışma sürecinin işleyişine dair yaptığı açıklama ile başladı. Yarışmayla yapılmakta olan Lüleburgaz Sanat Akademisi’nin inşaat ve Kadın Akademi’sinin ise uygulama projesi aşamasında olduğu bilgisini veren Tüfekçioğlu Yüzme Akademisi Yarışması ile ilgili şartname, yarışma türü, ihtiyaç programı, katılım sayısı ve jüri ekibine dair bilgiler verdi. Zeynep Tüfekçioğlu 44 adet şartname satın alındığını ve 33 adet proje teslimi olduğunu söyledi ve Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak’ı kürsüye davet etti.

Yapıların insanların hayatını, düşünce sistemini etkilediğini ve yaşamına yön verdiğine inandığını söyleyen Halebak, Lüleburgaz’da kamu yapılarının yarışmayla yapılması için Cengiz Bektaş ve Sinan Omacan’ın öneride bulunduğunu ve kente değer katmak için bu yönteme ikna olduğunu belirtti. Seçim sürecine dâhil olmadığını ifade eden Halebak hedefinin en kısa sürede projeyi hayata geçirmek olduğunu söyledi.

Başkanın konuşmasından sonra Sennur Akansel moderatörlüğünde kolokyum oturumuna geçildi. Jüride ilk olarak Sinan Omacan söz aldı ve Lüleburgaz’da yarışma ile yapılmış ve yapılan diğer projeler hakkında kısa bir bilgi vererek konuşmasına başladı. Tüm yarışma projelerinin nitelikli bir biçimde süreçlerini tamamladığını veya devam ettirdiğini belirten Omacan, Lüleburgaz’daki yarışmaların kentte tariflenmiş ihtiyaçların üzerine inşa edilen ve gerçekçi olan yarışmalar olduğunu spekülatif olmadıklarını ifade etti.

Sözü alan Yakup Hazan pek çok yarışmada jüri üyeliği yapmış olduğunu ve karşısında kalabalık bir kolokyum katılımı görmekten çok mutlu olduğunu belirtti. Yarışmalar düzenleyen ve yarışma projelerini uygulayan Lüleburgaz’ın mimarlık gündemine oturduğundan bahseden Hazan belediye başkanını herkesin huzurunda tebrik etmek istediğini söyledi.


2. Ödül

Kolokyumda ilk soru bir yarışmacıdan geldi. Arazi yapısı ve ihtiyaç programının zorlayıcı olduğunu belirten yarışmacı alana yaklaşım ile ilgili konuşmak istediğini söyledi. Yarışma alanına fazla yapılaşma amacıyla yaklaşılmaması gerektiğine inandığını söyleyen yarışmacı birinci seçilen projenin bunun tam tersi nitelik gösterdiğini belirtti ve jürinin bunu nasıl değerlendirdiğini sordu. Sinan Omacan, jürinin yaklaşım konusunda tek bir fikir taşımadığını ancak kabaca kent silüetinde çok baskın hale gelmeyen yapıları tercih eden, tepede yerleşime karşı çıkan, ihtiyaç programına ve ilişkilere odaklanan yaklaşımların olduğunu belirtti. Sözü alan Yakup Hazan, arsanın özel bir niteliği olduğunu vurgulayan Hazan problemin tepeye yapı yapıp yapmamak olduğunu değil tepeye yerleşirkenki yaklaşımların dikkate alındığını söyledi. Deniz Dokgöz, projeleri görmeden önce jürinin kafasında projenin nasıl olması gerektiğine dair yargıların olmadığını söyledi. Peyzaj mimarlığı değerlendirmesi açısından ekleme yapmak isteyen Yeşim Çağlayan, mesire alanı ve çamlık alanlarının ne kadar korunabileceğine odaklandıklarını söyledi.


3. Ödül

Kolokyumun son sorusu Fatih Yavuz’dan geldi. Yarışmanın 1. aşamasında yazılan jüri raporunda projelerinde kullandıkları çelik sistemin önerilmediğini ve bu sebeple strüktürel sistemi betonarme olarak değiştirdiklerini bunun yanında saçak genişlikleri ile ilgili de eleştiri aldıklarını ve bu konular ile ilgili jürinin değerlendirmesini merak ettiklerini söyledi. Sinan Omacan cevap olarak strüktürel sistem değişikliğinin 2. ödül grubunun projesi için bir avantaja dönüştüğünü, ancak saçaklar ile ilgili çelik, beton ya da ahşap olmalarından ziyade genişlikleri dolayısı ile tepede yaratacağı etkinin eleştirildiğini söyledi.

Kolokyum oturumu sonlandıktan sonra ödül törenine geçildi ve etkinlik saat 15:00’da sona erdi.

Etiketler

Bir cevap yazın