İhsan Bilgin ve Korhan Gümüş, Yenikapı Yarışması Seçici Kurul Görevinden Alındı

Yenikapı Yarışması jüri üyelerinden İhsan Bilgin ve Korhan Gümüş yarışmadaki görevlerinden alındı. Haziran ayı içinde geçici olarak durdurulan yarışmanın 30 gün içinde yeniden açılacağı söylemişti ancak bugüne kadar yeni bir gelişme olmadı.

2007’de gündeme gelen Yenikapı Yarışması 2008 yılında İstanbul 2010 AB Kültür Başkenti Ajansı tarafından takibe alınmış ve 22 Ekim 2010’da Ajansla İBB arasında bir protokol imzalanmıştı.

Son gelişmeyle ilgili olarak Korhan Gümüş şu açıklamayı yaptı: 

Daha önce yapılan projelerin yerine yeni bir yöntem önerildi. Bu yöntem bölgenin bu proje ile yaşayacağı dönüşümü yönetebilmek için projeyi dönüşümle ilişkilendiriyordu. İlginç olan şey Büyükşehir Belediyesi’ni ve Ulaştırma Bakanlığı’nı bu yöntem konusunda ikna eden, panolara dahi asılmış bulunan eski projenin iptal edilmesini sağlayan kişilerin Seçici Kurul’dan çıkarılmış olması. Başından beri projenin yönetimi ile ilgili yöntemin geliştirilmesini ve proje elde edilme sürecinin dönüştürülmesini sağlayan ekipten Prof.Dr. İhsan Bilgin ve Korhan Gümüş’e  İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi Bimtaş Genel Müdürü Peyami Başkaraca imzası ile gönderilen yazıda “2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nın faaliyet süresinin sona ermiş olması nedeniyle İdare ile  paylaşılmış ve gelinen bu safha nedeniyle İdare’nin tasarrufları ‘şekil’ ve ‘içerik’ olarak sürece dahil edilmiştir,” deniyor.

Ancak bu kişilerin Seçici Kurul’da yer almalarının nedeni 2010 Ajansı değil. Zaten yarışma ilan edildiğinde Ajans faaliyetlerini tamamlamış durumdaydı. Ayrıca bu kişiler Seçici Kurul’a Ajans tarafından önerilmediler. Bu kişiler başta da söylendiği gibi proje elde etme sürecinin farklı bir yöntemle gerçekleşmesi için öneriler geliştirdiler. Kendi kendilerini önermedikleri halde, Seçici Kurul’da yer almaları istendi. Seçici Kurul’da değişiklik olabilir, bunun bir önemi yok. Ancak Yenikapı Transfer Merkezi projesinde yaşanan sorunlar önemli.

  1. Projede bir alan yönetimi uygulaması örneği olarak çok aktörlü bir yapı önerilmişti. Ajans da Tarihi Yarımada’da Alan Yönetim Planı’nın yapılmasını desteklemişti. Ama bu destek maddi destek düzeyinde kaldı. Proje yönetimi için her kuruluşun önceliklerini ilişkisel bir biçimde yönetime taşıyacak misyon odaklı bir yapılanma oluşturulamadı. Akademik çalışmalar dahi ayrı dallarda gerçekleşti. Bu durum üzerinde yeterince düşünce ve deneyim geliştirilemedi. Bu önemli bir eksiklik. 
  2. İş planındaki önemli bir boyut Marmaray projesi ile koordinasyon içinde ve tarafların onayı ile yarışma programının (tasarım briefi) oluşturulmasıydı. Bu bir bakıma yönetim planı için önemli bir eşikti. Uygulamadaki nedeni bilinmeyen gecikmeler nedeniyle DLH (Ulaştırma Bakanlığı) kendi istasyonunu proje kapsamı dışında inşa etmek zorunda kaldı. Metro İstasyonu için de ayrıca proje ihalesine çıkıldı. Bu taraflarca kabul edilen stratejik proje yönetiminin fiilen sona ermesini getirdi.
  3. Bölgedeki arkeolojik kazılar nedeniyle kazanılan zaman böylece kaybedildi. Oysa bu süre projenin yapılandırılması için altın değerinde bir fırsattı. Burada amaçlanan yeni deneyimin sahiplenilmemesi nedeniyle profesyonel bir proje yönetimi oluşturulamadı. Seçici kurulda proje yönetimini yenilemeye çalışan kişilerden bir kaçının yer alması zaten neyi değiştirebilirdi ki?
Etiketler

1 Yorum

Bir cevap yazın