İdealkent Kent Araştırmaları Dergisi’nin 25. Sayısı “Kentin Sınırlarında” Çıktı

Kenti hem disipliner hem de disiplinler arası bir yaklaşımla ele alan İdealkent'in 25. sayısı "Kentin Sınırlarında" başlığıyla erişime açıldı.

2010 yılından itibaren kenti hem bir disipliner hem de disiplinler arası bir yaklaşımla ele alan İdealkent dergisi 2018 yılından itibaren bilgi transferini daha kolaylaştırmak ve “ideal kent” ütopyasına bir nebze daha yakın durmak için açık erişim politikasını benimsemiştir.

İdealkent, kentin analizinde temel bilim alanları ve yaklaşımları olan mimarlık, şehir planlama, yerel yönetimlerin yanı sıra tarih, sosyoloji, yerel siyaset, antropoloji, sanat tarihi, arkeoloji, kültürel çalışmalar, coğrafya ve kentsel değerlendirmeye konu olan her tür bilimsel yaklaşımı kenti anlamada anlamlı bulmaktadır. Bu amaca yönelik olarak üretilen kuramsal ve uygulamalı özgün çalışmaları yayımlamayı kendisine ilke edinen İdealkent bu çerçevedeki sosyal ve beşeri bilimler alanında yapılan tüm çalışmalara açıktır. Derginin içeriği şöyle;

İçindekiler:

• Urban Spirituality : Need for Connectedness and Communication
Zehra Erşahin – Nevfel Boz

• The Transformation of Space and Social Class: The Past and Present of Çukurambar
Aksu Akçaoğlu

• Alt Konut Piyasaları Bağlamında Hanehalkı ve Konut Özelliklerinin İlişkisi: Ankara Örneği
Aysu Uğurlar – Tanyel Özelçi Eceral – Aslı Gürel Üçer

• Şirindere Gecekondu Sakinlerinin Sosyal Dışlanma Deneyimleri
Zeynep Aslı Gürel Üçer – Seher Özkazanç – Neslihan Kokol

• Tarımsal Bir Ürün Olarak Fındığın Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Giresun Kent Mekanına Yansımaları
Özgür Demirkan- Selin Karaibrahimoğlu

• Küreselleşmeye Aykırı Bir Yaşam Biçimi “Sakin Kentler”: Seferihisar Örneği
Demet Cansaran

• Kırsal Mirasın Sürekliliği Üzerine Bir İnceleme: Göynük Hisarözü Köyü Örneği
Derya Gümüş – Emre Kishalı

• Farklılığın Mekanı: Foucault ve Lefebvre’deki Heterotopya ve Heterotopi Ayrımı
Rabia Çiğdem Çavdar

• Güncel Politikalar Çerçevesinde Kent İçi Karayolu Trafik Güvenliği
Ozan Kavsıracı

Kitap Eleştirisi
• Küreselin Kalbinde: Amerika’nın Taşrasında Yerinden Edilmiş Emek, Ulus-aşırı Hayatlar ve Yerelin İnşası
Şerife Geniş

Etiketler

Bir cevap yazın