İç Mimarlık Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu (İÇLİS) -III Sona Erdi

İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen İÇLİS-III İç Mimarlık Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu, 20-21 Şubat 2020 tarihlerinde Selçuk Yaşar Kampüsü’nde yapıldı.

Sempozyuma Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin çeşitli bölgelerinde iç mimarlık ile ilgili konularda lisansüstü eğitimlerini tamamlamış ya da tamamlamak üzere olan genç araştırmacılar ve danışmanlarının yanı sıra bu alanda uzman isimler ve öğrenciler de katıldı.

Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı ve Sempozyum Eş Başkanı Doç. Dr. Zeynep Tuna Ultav, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi ve Sempozyum Eş Başkanı Doç. Dr. Özge Cordan, Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meltem Gürel, Yaşar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cüneyt Güzeliş ve Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Arslan Örnek, konuşmaları ile sempozyumun açılışını yaptılar.

Oturumların araştırma konularına göre ayrıldığı sempozyumun ilk oturumu Prof. Dr. Meltem Gürel başkanlığında “İç Mekân Tarihi ve Teorisi” ağırlıklı çalışmaların sunumuyla gerçekleşti. Sempozyumun devamında Dr. Öğr. Üyesi Ali Aslankan başkanlığında “Müze İç Mekanları”, Dr. Öğr. Üyesi Belgin Terim Çavka başkanlığında “Tasarım ve Teknoloji”, Prof. Dr. Deniz Hasırcı başkanlığında “Sağlık İç Mekanları”, Dr. Öğr. Üyesi Nağme Ebru Karabağ Aydeniz başkanlığında “Kültürel Miras ve İç Mekan”, Doç. Dr. Osman Demirbaş başkanlığında “Eğitim İç Mekanları”, Doç. Dr. Özge Cordan başkanlığında “Kamusal ve Kentsel İç Mekan”, Prof. Dr. Meltem Yılmaz başkanlığında “Sürdürülebilirlik ve Teknoloji”, Dr. Öğr. Üyesi Umut Şumnu başkanlığında “Sinema ve Mekan”, Dr. Öğr. Üyesi Melahat Küçükarslan Emiroğlu başkanlığında “Konut İç Mekanları”, Dr. Öğr. Üyesi Ecehan Özmehmet başkanlığında “Kurumsal Kimlik ve Mekan Araştırmaları” ve Doç. Dr. Rabia Köse Doğan başkanlığında “İç Mekan ve Göç” içerikli sunumlar yapıldı.

Umut Şumnu’nun “Horror Vacui: İç Mekanda Modernite Kavgası” ile Gül Kaçmaz Erk’in “Lisansüstü Çalışmalarda Sinematik İç Mekanlar” başlıklı konuşmalarının büyük ilgi ile karşılandığı sempozyum, iç mimarlık ile ilgili konularda üretilen yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik gibi farklı düzeylerdeki lisansüstü tez çalışmalarının paylaşıldığı ve bu konular üzerine düşündüren ve tartışılan bir platform oluşturdu.

Etkinlik ile ilgili detaylı bilgiye etkinliğin internet sitesinden veya Facebook, Instagram ve Twitter hesaplarından ulaşılabilir.

Etiketler

Bir yanıt yazın