Hitit Üniversitesi’ne Peyzaj Mimarlığı Bölümü Açılıyor

Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde Peyzaj Mimarlığı Bölümü açılacak.

Bölüm açılması için üniversite tarafından YÖK yapılan teklif, 05.03.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenerek 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görüldüğü bildirildi. Konu hakkında Hitit Üniversitesi internet sitesinde şu açıklama yapıldı:

PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜNÜN AMACI: “Peyzaj Mimarlığı, Çevre öncelikli ve çevreyi bütünsel algılayan ve bir süreç içinde geliştiren bir tasarım disiplinidir. Yaşantımızın kaçınılmaz bütünlüğünü sağlamak ve ekolojik dengelerin bozulmasını ve tahribatını engellemek Peyzaj Mimarlığının temel ilkesidir. Kentlerin tüm yeşil alanları, sahil düzenlemeleri, tatil köyleri, tüm turizm alanlarının çevre düzenlemeleri, milli parklar, doğa koruma alanları vb. insan yaşamına sağlık, huzur ve mutluluk katan tüm alanların öngörülmesi, planlanması, düzenlenmesi ve planların uygulanması, peyzaj mimarlarının asli konularıdır. Ormanların, açık yeşil alanların, nehirlerin, sahillerin, benzeri kırsal alanların doğal çevrelerini korumak, planlamak ve yönetmek yine peyzaj mimarlığının görev alanına dahildir. Peyzaj mimarları, görev alanına giren çalışmaları yaparken, insan ve çevresi arasındaki ilişkilerin dengesini koruyarak hayat kalitesine katkıda bulunmayı amaçlar. Yapısal tasarım becerileri konusunda mimarlığa, kentsel planlama bilgileri ve becerileri konusunda şehirciliğe ve bilimsel ve teknik ilkeler konusunda mühendisliğe yaklaşan bir alan olarak peyzaj mimarlığı, rekreasyon alanları olacak olan arazilerin pratik fiziksel ilişkilerini estetik bağlamları ile sentezlemeyi başaran bir uygulama alanıdır. Bu sentezleme kapsamında, yörenin kültürel değerlerini korumayı, ekolojik ilişkileri doğru dengelemeyi ilke edinerek, insanların ve diğer canlıların yaşam ortamlarını oluşturur.

Peyzaj Mimarlığı eğitimi, öğrencilere, çevreyi korumak, gerektiğinde onarmak ve ideal kullanıma hazır hale getirmek için, hangi kuralların ya da bilgi birikimlerinin iyi olacağını araştırmayı öğretir. İnsan sağlığı, güvenliği, mutluluğu ve refahını sağlayan tasarımlar oluşturabilmek için, öğrencilerin empati (eşduyum) duygusunu geliştirebilmeyi ve kendilerini, çevrede kullanacak canlıların yerine koyabilmeyi ihmal etmemeyi öğretir. Bu duygusal deneyimi uygulama projelerinin süreçleri içinde yer almasını sağlar. Aynı zamanda, görsel olarak ilgi çekici, kullanıcılar adına kolay algılayıcı ve bir o kadar da anlamlı projeler geliştirebilmeleri adına, öğrencilerin algılarını ve estetik duygularını geliştirici öğretim programlarına yer verir. Doğa ve insan arasındaki kopukluğun nedenlerini araştırmayı ve gidermeyi öğrenecekleri analitik yetenek kazandırılırken, sanatçılara özgü duygusal derinliği görmek ve algılamak için gerekli programlara ağırlık verir. Öğrencilerin profesyonel iş hayatında başarılı, özgüveni olan ve İşini severek yapan, bilgi birikimi donanımlı, yaratıcı bireyler olarak eğitilmesi bölümün başlıca amacıdır.

Etiketler

Bir cevap yazın