Haydarpaşa Limanı Nazım İmar Planına İptal

Harem bölgesi ile Haydarpaşa Liman ve Geri Sahasına ilişkin nazım imar planına mahkemeden şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uygun olmadığı kararı geldi.

Mahkeme, Harem bölgesi ile Haydarpaşa Liman ve Geri Sahası 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uygun olmadığını belirterek iptaline karar verdi.

Toplum, Kent ve Çevre için Haydarpaşa Dayanışması, iptal kararını gar merdivenlerindeki basın açıklamasıyla duyurdu. “Haydarpaşa Gar ve Limanını sana yağmalatmayacağız” pankartının açıldığı eylemde “Savaşa hayır, Haydarpaşa Gardır” sloganları atıldı.

10 yılı aşan mücadele

Haydarpaşa Garı ve çevresi sermaye odaklı proje tehdidine karşı mücadele 10 yılı aşkındır devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kararıyla 2012’de Haydarpaşa garı, Kadıköy meydanı ve çevresi ile Harem bölgesi, Haydarpaşa limanı ve geri sahası için iki ayrı imar planı hazırlandı.

Türkiye Liman ve Kara Tahmil Tahliye İşçileri Sendikası (Liman-İş), Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, planların kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle aynı yıl davalar açtı.

Mahkeme: Kamu yararına uygun değil

İstanbul 5. İdare Mahkemesi 27 Temmuz’da Liman’ı içeren plana ilişkin davayı karara bağladı. Kararda planının hukuka aykırılığına ilişkin üç noktaya işaret edildi:

* Planlama alanının dolgu alanındaki kısmına ilişkin önerilen dini, kültürel tesis, turizm, ticaret ve turizm, konut, kültür kullanımları 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği’ne aykırı.

* Dolgu alanını kapsayan kıyı şeridi Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın da sorumluluğunda olmasına karşın onay alınmaması mevzuata uygun değil.

* Kıyı şeridinin yüzde 45’ini oluşturan kruvaziyer liman kullanımına ilişkin kararların alt ölçekli kararlara bırakılması tanımsız ve sınırsız kentsel ticari yapılaşma potansiyeli yaratıyor. Kruvaziyer liman kullanımı plan bütününde dengesizliğe yol açabilecek nitelikte ve planlama ilkeleri açısından belirsiz.

“Mahkeme kararını uygulayın”

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri Akif Burak Atlar, iptal kararı ile gar ve yakın çevresinin turizm ve ticaret alanına dönüştürülmesinin engellendiğini belirtti.

Gar ve Kadıköy meydanı ve çevresini içeren nazım imar planına karşı açılan davanın sürdüğünü hatırlatan Atlar, o davada da iptal kararının çıkmasını beklediklerini söyledi.

Dayanışma adına okuduğu ortak açıklamada da İBB ve Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü olmak üzere ilgili kurumları mahkeme kararını uygulamaya, sermaye odaklı planları geri çekmeye ve Garı’ın gar binası olarak kullanımını sürdürmeye çağırdı.

Üsküdar ilçesi Harem bölgesi ile Haydarpaşa Liman ve Geri Sahası 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, kuzeyde Harem otohar alanı ve Salacak iskelesi, güneyde Haydarpaşa Liman Alanı’nın büyük bir kısmını, doğuda Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü, GATA Haydarpaşa Askeri Hastanesi, kuzeydoğuda Selimiye Kışlası ve askeri bölge ile Şemsi Paşa, Salacak Doğal Sit alatnını oluşturan ağaçlık yamaca komşu sınırları kapsıyordu.

Etiketler

Bir yanıt yazın