Haydarpaşa Kitabı: Kent, Mekân, Mücadele

Haydarpaşa Garı’nın serüvenini kayıt altına alan ve Ayça Yüksel’in editörlüğünde hazırlanan "Haydarpaşa Kitabı: Kent, Mekân, Mücadele", Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları etiketiyle çıktı.

Kaynak: kadikoy.bel.tr

Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları bünyesindeki Akademi Serisi’nin ilk yayını olan kitap, Haydarpaşa Garı’nı bir sanat eseri, bir mimari yapı, bir demiryolu mirası, bir direniş mekânı, seslerin buluştuğu bir yer; mahalle mekânı, film karesi ve daha birçok farklı formda kayıt altına alıyor.

Editörlüğünü araştırmacı Ayça Yüksel’in yaptığı “Haydarpaşa Kitabı: Mekân, Kent, Mücadele” kitabı ile, Haydarpaşa Garı’nın geçmişten günümüze uzanan hikayesi mekân, kent ve mücadele olarak birbiriyle ilişkili üç temel kentsel boyuta tekabül edecek alt başlıklarla derlendi. “Mekân Krizi” başlıklı ilk bölümde, Haydarpaşa’nın dönüşümüne odaklanan çalışmalar; “Kentsel Gündelik Yaşam” başlıklı ikinci bölümünde, Haydarpaşa’nın kent hayatına kazandırdığı değerlere odaklanan çalışmalar; “Mücadelenin Mekânı” başlıklı üçüncü bölümde ise Haydarpaşa Garı’nın kuruluşundan itibaren ortaya çıkan toplumsal hareketler birikimine odaklanan çalışmalar bir araya getirildi. Bu başlıklar altında toplanan makaleler ise şu şekilde:

Mekan Krizi

 • Yonca Kösebay Erkan – Haydarpaşa’nın Kültürel Miras Değerlerinin Aktarımında Çok Yığınlı Anlatılar
 • Gül Köksal – Anadolu Demiryolu Bütünselliği Bağlamında Haydarpaşa Garı, Limanı ve İstasyonların Sürekliliği Üzerine Bir Tartışma
 • Fuat Ercan – Haydarpaşa Garı’nı Ne Yapmalı Oyunu: Demiryollarında Bütünleşik Dikey Sosyal Sektörel Yapılanmadan Ayrışmaya
 • Can Bulubay – Neoliberal Kent Politikaları ve Koruma İkileminde Haydarpaşa Garı Dönüşümü ve Yerin Ruhu
 • Ergun Gedizlioğlu – Söğütlüçeşme Tren İstasyonu’nda Planlanan “AVM/Gar Projesinin” Ulaşım ve Trafiğe Etkileri.

Kentsel Gündelik Yaşam

 • Yonca Kösebay Erkan – Haydarpaşa’daki Küskün Demiryolu Yapılarının Mimarisine Tarihsel Bir Bakış
 • Elifcan Duygun & Gökhan Koçyiğit – Haydarpaşa Garı’nın Yeldeğirmeni Mahallesi’nin Mekânsal Kimliğine Etkisi
 • Haluk Gerçek – Haydarpaşa Garı ve İstanbul Ulaşımı
 • Döndü Toker – Yeşilçam Sineması’nda Haydarpaşa İmgesi ve Göç
 • Ebubekir Düzcan – İşe Yarar Bir Gar: Yeni Türkiye Sineması’nın Hayaleti
 • Sair Sinan Kestelli & Oğuz Öner – Haydarpaşa Garı’nı Ses Peyzajı Çalışmaları Üzerinden Düşünmek
 • Görkem Özdemir – Trenler Nerede? COVID-19 Salgını Sırasında Haydarpaşa’nın Seslerine Akustik Epistemolojik Bir Yaklaşım

Mücadelenin Mekanı 

 • Ayça Yüksel – Neoliberal Çitlemelere Karşı Kentsel Mücadelenin “Haydarpaşa” Momenti
  Can Şafak – Demiryollarında Sendikacılığın İlk Yılları: Haydarpaşa Sendikası (1950-1963)

Ayşen Dönmez, Tugay Kartal, Seher Aksel, İshak Kocabıyık ve Melahat Kartal ise Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası’ndaki ve Haydarpaşa Dayanışması’ndaki deneyimlerini röportajlarıyla aktarıyorlar.

Etiketler

Bir yanıt yazın