Hayal Gücü İktidarda!

24 saat Tasarım Maratonu, 9-10 Haziran tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirildi.

Etkinliğe İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 9 Eylül Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi’den ve ayrıca Balıkesir Üniversitesi ile İstanbul Maltepe Üniversitesin’den, mimarlık, şehir ve bölge planlama, endüstri ürünleri tasarımı, grafik tasarım ve iletişim bölümlerinde okuyan 63 öğrenci (16 grup), etkinlik için başvuranlar arasından seçildi. Gruplar İzmir Kentsel Galibiyet ve Yaratıcılık Senaryolarını görselleştirmeye başladıktan 24 saat sonra, A1 boyutunda hazırladıkları paftaları teslim ederek etkinliği sonlandırmış oldular.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun sağladığı imkan ile Havagazı Fabrikası’ndaki salonda, Alsancak’ta, kentin merkezinde, zamanın sıkıştırdığı yoğun bir süreçte yaratıcı fikirlerini ortaya koyma fırsatı buldular.

İzmir İTÜ Mezunlar Derneği’nin, NOBON’un ve katılımcıların desteği ile gerçekleşen etkinlikte, İzmir’de eğitim gören öğrenciler ile İzmir dışındaki üniversitelerde öğrenci olan İzmirliler, insiyatif alıp, kentleri İzmir üzerine kollektif yaratıcı üretim ortamı yarattılar. Kültür ve sanat platformu olmasının yanında, toplantılara ve düğünlere de ev sahipliği yapan Havagazı Fabrikası, farklı kullanıcıları Tasarım Maratonu süresince karşılaştıran zemin oldu. Salonlardan birinde kentin potansiyel geleceklerine dair fikirler üretilirken, dışarıda gerçekleşen evlilik fotoğrafı çekimleri ve akşam saatlerindeki düğün töreni, tematik fotoğrafçılık, düğün ve hizmet tasarımı gibi yaratıcı profesyonel disiplinlerle karşılaşma ortamı oluşturdu.

Etkinlik, farklı üniversitelerden, farklı bölümlerden gelen öğrencilerin meslek alanlarına ve eğitimlerine dair fikirlerini ve geleceğe dair hayallerini konuştukları sohbetlerle zenginleşti. Yaratıcı bir kent geleceğine dair dilekler, kalkan kadehlerde dile getirildi.

Katılımcıların 24 saat sonunda ürettikleri projeler 5 ana temada özetlenebilir:

1. Özgürlükçü, demokrat, sivil insiyatiflerin güçlü olduğu, katılımcı, ekolojik kent geleceği üzerine hayaller: Kentlinin doğrudan katılımı ile biçimlendirdiği, inşa ettiği, mevcut yerel ve merkezi yönetim biçimlerini aşan özgün modellerle işleyen, deniz-kıyı-kara, kent-kentli ilişkilerini bu çerçevede kuran bir İzmir geleceği.

2. Giderek gelişen kent içi turizmi üzerine hayaller: İzmir’e özgü tasarlanan teknolojiler ile dönüşen ulaşım, bilgilendirme ve kent deneyimleme şekillerinin biçimlendirdiği yeni bir İzmir kent turizmi anlayışına dair hayaller.

3. Kentin bugün mevcut ve gelecekteki potansiyel sorunlarına kent için tasarlanmış özel çözümler getiren yaklaşımlar: İzmir’e özgü temiz enerji modelleri, deniz suyu, deniz dibi, hava temizleme konseptleri, deniz altı üstü, kara ve hava ulaşım fikirlerine dair hayaller.

4. Liman bölgesinin ve körfez üstü kullanımının dönüşmesinde kentin geleceğini arayan hayaler.

5. Küresel ısınmanın İzmir’e potansiyel etkisi üzerine hayaller: Yükselecek deniz seviyesinin yol açacağı yeni kent yaşantısını görselleştiren, bu potansiyel geleceğe bugünden sorular yöneltip, yaratıcı gelecek projeksiyonları ve çözümler öneren projeler. Tasarım Maratonu’nda üretilen projeler, mimar ve iletişim uzmanlarından oluşan bir jüri tarafından incelenecek. Jüriden projeler arasında bir sıralama yapması değil, projelerin ortaya koyduğu tartışmaları yorumlaması, vurgulanması gereken fikirleri işaret etmesi ve projelerden yola çıkarak kentin geleceğine dair bir tartışma açması beklenecek. Projeler ve projeler üzerine kurulu tartışmalar Eylül ayının ilk haftalarında gerçekleştirilecek.

Tasarım Maratonu katılımcılarının, jüri üyelerinin hazır bulunacağı ve katılmak isteyen herkese açık olacak kolokyumda tartışılacak ve projelerin yer aldığı kitapçık kolokyum katılımcıları ile paylaşılacak.

Katılımcılar etkinliğin yaratıcı üretimin için tek gerekli şeyin, “ortam yaratmak” olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirtiyor. Üretimin yapılacağı alt yapıyı sağlayacak bir salon, yeteri kadar yiyecek içecek ve belli bir proje üretmek içi bir araya gelmiş hevesli yaratıcılar…

Çünkü,
Hayal Gücü İktidarda!!

Etiketler

Bir yanıt yazın