Halk Mimarisi Terimleri Sözlüğü

Mahmut Davulcu'nun kaleme aldığı "Halk Mimarisi Terimleri Sözlüğü" kitabı, Pegem Akademi Yayıncılık tarafından yayımlandı.

Tanıtım metni:

Somut kültürel mirasımızın olduğu kadar somut olmayan kültürel mirasımızın da önemli bir parçasını oluşturan halk mimarisi, geleneksel kalıpların hâkim olduğu, aşırı ölçeklerde yapılar ile radikal tasarım ve biçimlerin yapı ustalarınca hiçbir zaman için denenmediği bir olgudur.

Halk mimarisi ile ilgili yöresel sözcük ve terimlerin derlenerek kayıt altına alınması halk bilim ya da dil bilim açısından önemli olduğu kadar mimarlık tarihi açısından da oldukça ehemmiyet taşımaktadır. Konuyla ilgili kapsamlı bir yayının henüz gerçekleştirilmediği ülkemizde sanat tarihçi ve halk kültürü araştırmacısı Mahmut Davulcu tarafından hazırlanan bu sözlük çalışması öncü bir eser olması açısından önem taşımaktadır.

Etiketler

Bir cevap yazın