Hal binası Devrim Erbil Müzesi Olsun

Balıkesir de bulunan 13 sivil toplum kuruluşu tarihi değeri olan 'Hal Binası'nın yıkılmayıp, "Mimari Proje Yarışması" ile şehre kazandırılması için Belediye Başkanı İsmail Ok'a teklif götürdü.

Balıkesir de bulunan sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Baro, Diş Hekimleri Odası, Tabip Odası, Veteriner Hekimler Odası, Mimarlar Odası, Makine Mühendisleri Odası, Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Eğitim Vakfı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği, Eğitim-İş, Veremle Savaş Derneği, Rotary Kulübü, Belediye Başkanı İsmail Ok’u makamında ziyaret ederek, ‘Hal Binası’nın kurtarılması için “Mimari Proje Yarışması” önerisinde bulundular. Belediye Başkanı İsmail Ok yapılan çalışmaların geç kalmış olunduğunu ifade ederek, “Beraber yeniden değerlendirelim” dedi.

“DEVRİM ERBİL MÜZESİ OLSUN”

Balıkesir Belediyesi’nin kendisine yer göstermesi halinde müze yapma sözü veren Devlet sanatçısı Prof. Dr. Devrim Erbil’in, bir konferansta yaptığı açıklaması; “Belediye ile bir çok etkinlik yaptık, daha da yapacağız. Bir müze projem var. Müzenin projesi hazır. Balıkesirlilere söz veriyorum. Müze için bana yer gösterildiği zaman o binayı yapıp, kente, sizlere, kültüre ve sanata armağan edeceğim. Balıkesir’i el birliğiyle kültür ve sanat şehri yapacağız diye konuştu.

STK HAL BİNASINI İNCELEDİ

Belediye Başkanı İsmail Ok’u ziyaret eden 13 STK temsilcisinin imzası bulunan yazılı açıklama şöyle;
“Kentimizde bulunan sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinden oluşan platformumuz, yıkılması için boşaltılma işlemlerine başlanan hal binası ile ilgili görüşlerini Belediye Başkanı İsmail Ok ile paylaştık. Sayın İsmail Ok’u makamında ziyaret ederek konuyla ilgili olarak “Mimari Proje Yarışması” önerisinde bulunduk. Geçtiğimiz hafta sonu bir araya gelen STK temsilcilerinden oluşan platformumuz Hal Binası konusunu incelemeye açtı. Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğretim üyeleri ve Mimarlar Odasının daha önce yaptığı çalışmalar sunuldu. Yapılmış örneklerin değerlendirildiği bu çalışma sonucunda Hal Binası ve çevresinin kent için çok önemli bir merkez olduğu ve bu merkezin geleceği konusunda ciddi çalışmalar yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu çalışmaların farklı bakış açıları ile değerlendirilmesi ve bu alanda yapılacak düzenlemenin son derece titiz şekilde düşünülmesi zorunluluğu ortadadır. Kentimizde geçmiş dönemlerde yapılan ve sonradan yanlışlığı ortaya çıkan bazı konular bugün kentin çözülemez konuları olarak gündeme gelmektedir. Paşa Cami, Yeni Çarşı, Hal Binası, Karesi Türbesi gibi kentin sayıca az olan tarihi ve önemli yapılarının konumlandığı bu bölgenin bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasının gerekli olduğunu vurguluyoruz.”

ULUSAL DÜZEYDE YARIŞMA OLSUN

“Ulusal düzeyde açılacak bir proje yarışması aracılığıyla, konunun uzmanları tarafından ele alınacak olan bu kentsel düzenlemenin, bugün gerçekleştirilecek olan uygulamalar ile ilgili Balıkesir’in geleceğinde pişmanlıklar yaşanmaması açısından da önem taşıdığını düşüncesindeyiz. Sahip olduğumuz tarihsel değerlerin korunmasının ve geleceğe aktarılmasının vazgeçilemez olduğunun ve bu anlayışın çağdaş kentsel tasarım yaklaşımlarının öncelikli amacı olarak tüm dünyada kabul gördüğünün bilincindeyiz. Tarihsel değerlerin, Hal Binası gibi kentin bir dönemine tanıklık etmiş önemli binaların korunması ve geleceğe aktarılması amacıyla harcanacak emek ve geçecek zamanın, kolayca yıkılıp sonradan yerine konamayacak değerlerle mukayese edilmesi mümkün değildir.”

OK DEĞERLENDİRECEĞİNİ SÖYLEDİ

Bu düşüncelerden hareketle platformu oluşturan STK’ların temsilcileri 6 Mart Salı günü Belediye Başkanımız Sayın İsmail Ok’u makamında ziyaret ederek görüşlerini aktarmışlar ve Belediye Başkanımızın bu konuda yapılan çalışmaları aktararak geç kalmış olduğumuzu ifade etmekle beraber yeniden değerlendirelim sözündeki umut ışığı ile bu mekanın yeniden kentimize kazandırılması çalışmalarının başlayabileceğini umarak aşağıdaki kısa metinden oluşan taleplerini iletmişlerdir.

STK’NIN TALEPLERİ ŞÖYLE

“Mülkiyeti Balıkesir Belediyesine ait Karesi Mahallesi 27 pafta 259 ada 29 parseldeki “kargir toptancı perakendeci sebze, meyve, kasap hali ve soğuk hava deposu” vasfındaki binanın yapılacak güçlendirme ile yenilenmesi ve yeni bir fonksiyon yüklenerek Balıkesir’e yeniden kazandırılması koşuluyla, Hal binası ve çevresinde gerçekleştirilecek mimari ve kentsel müdahalelerin çağdaş kentsel tasarım anlayışına uygun bir biçimde ele alınabilmesine olanak sağlayabilecek ve ulusal ölçekte organize edilecek “Balıkesir Zağnos Paşa Camii ve Hal Binası Çevresi Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması” konulu bir yarışma düzenlenmesini talep ediyoruz. Gereğini bilgilerinize saygılarımızla arz ederiz.”

Etiketler

Bir cevap yazın