Güney Marmara Adaları Risk Altındaki Mimari Mirası

Kültürel Mirası Koruma Derneği'nin, Alman Dışişleri Dairesi (Auswärtiges Amt) tarafından desteklenen projesinin kitabı ‘’Güney Marmara Adaları Risk Altındaki Mimari Mirası’’ çok yakında yayında.

Tanıtım metni:

Güney Marmara Adaları: Mimari Mirasın Belgelenmesi ve Risk Değerlendirmesi Projesi, Kayseri, Adana, Bursa, Niğde, Elazığ, İzmir, Muş, Artvin, Mardin merkezli araştırmalarda edindiğimiz deneyim ve birikimin en güncel halkası. Bu projeyi önceki çalışmalardan farklı kılan, araştırmanın dini yapıların yanı sıra konutları, eğitim yapılarını, endüstriyel ve ticari yapıları (şaraphane, taş fabrikası, yel değirmeni), kamu yapılarını (fener, çeşme), hatta mezarları kapsaması, Adalar’daki kültür varlıklarını bir bütünlük halinde anlamamızı sağlayan içerikte gerçekleştirilmiş olmasıdır. Üç ayrı saha çalışması, yazılı ve sözlü kaynakların yanı sıra arşiv belgeleri ile desteklenen bu araştırma, Güney Marmara Adaları’nın çok kültürlü geçmişini anlamamıza katkıda bulunacak üretim, ticaret, eğitim ve kültürel hayatına ait günümüze ulaşabilen kültür varlıklarının koruma disiplininin gerektirdiği hassasiyette incelenmesi, belgelenmesi, değerlerinin ve sorunlarının tespiti; korunabilmeleri için başta acil önlemler olmak üzere kısa-orta-uzun erimli önerileri içermektedir.

Etiketler

Bir cevap yazın