GTÜ Mimarlık Bölümü Tarihi Yapı Çözümleme Dersi Güz Donemi Sergisi

Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü dördüncü sınıf dersi olan Arch471 Analysis of Historic Buildings (Tarihi Yapı Çözümleme) dersi küresel salgın öncesi tarihi alanda bir haftalık yatılı bir alan çalışması ile gerçekleştirilirken, salgın koşulları gereği 2020-2021 güz döneminde uzaktan eğitim yöntemi ile yürütüldü.

Bu nedenle dersin içeriği ve yönteminde birtakım değişiklikler yapılarak normal şartlar altında grup çalışması olarak yürütülen derste bu dönem öğrencilerin hem bireysel olarak hem de uzaktan çalışması kararlaştırıldı.

Bu çerçevede, dönem başında öğrencilerden yakın çevrelerinde, kolay ulaşabilecekleri ve ciddi strüktürel problemi bulunmayan küçük ölçekli bir tarihi yapı bulmaları istendi. Öğrenciler tarafından seçilen yapılar, sundukları veriler ve olanaklar bağlamında tartışılarak; rölöve ve analitik rölöve çalışmalarına uygun olup olmadıkları değerlendirildi. Ölçme ve belgeleme tekniklerinin anlatıldığı teorik ders anlatımlarından sonra her öğrenci kendi yapısında çalışmaya başladı.

Öğrencilerin çalışacakları yapılardan tek başlarına sorumlu olacak olması ve küresel salgın tedbirleri göz önünde bulundurularak işleyiş, açık alanda çalışılmasını sağlayacak şekilde kurgulanarak yapı cepheleri üzerine yoğunlaşıldı. Öğrencilerin yapının büyüklüğüne göre iki ya da dört adet cepheyi; bazı yapılarda ise yapı iç mekânda çalışmayı olanaklı kıldığından plan ve cepheyi bir arada çalışması kararlaştırıldı.

Öğrenciler önce seçtikleri yapılarda rölöve çalışmaları yürütüp, anıt fişi doldurduktan sonra malzeme, bozulma ve dönem analizleri ile rölöve raporu hazırladılar.

Alışılmışın dışında teknik ve yöntemlerle yürütülmek zorunda kalınan Tarihi Yapı Çözümleme dersinin uzaktan yürütülen 2020-21 güz döneminde, Türkiye’nin çok farklı bölgelerinden tarihi yapıları tanıma, bölgesel yapım tekniklerini ve malzeme çeşitlenmelerini deneyimleme şansı tanıdığı söylenebilir. Aşağıdaki posterler, hem öğrencilerin hem de öğretim elemanlarının zor şartlar altında yürüttüğü bu çalışmalardan örnekler sunuyor.

https://www.behance.net/gallery/113848373/Tarihi-Yapi-Cozumleme-dersi2020-21-Guz-Donemi-Sergisi


Ders Yürütücüleri; Prof. Dr. Elif Özlem AYDIN, Dr. Öğr. Üyesi Mine TOPÇUBAŞI, Dr. Funda SOLMAZ ŞAKAR
Ders Yardımcıları; Arş. Gör. Cem BALCAN, Arş. Gör. Şeyda ARSLAN ERCAN, Arş. Gör. Mehmet Ali KARAGÖZ

Etiketler

Bir cevap yazın