GRAD 1: Uluslararası “Grafik Tasarımın Geleceği” Sempozyumu Sonuçlandı

Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi tarafından hazırlanan GRAD 1 "Grafik Tasarımın Geleceği" konulu 1. Uluslararası Grafik Tasarım Sempozyumu 22 – 23 Kasım 2012 tarihlerinde Üniversite kampüsünde gerçekleşti.

Sempozyum, İtalyan Grafik tasarımcı Sergio Olivotti’nin Afiş Sergisi ile K Blok Fuayede başladı.

Sempozyumun açılışı Marmara Üniversitesi Müzik Bölümü öğretim üyelerinden piyanist Doç. Dr. Hyun Sook Tekin piano konseri ile başladı. Hyun Sook Tekin zarafeti ve tekniği çok zor olan parçaların olağanüstü yorumları ile takdir topladı. Konserde F.Chopin, Scherzo No.l, F Chopin, Fantasie – impromptu, E. Grieg, The Wedding of the Troldhangen’ın eserleri yer aldı.

Birinci oturumda İtalya, Milano di Technico Istituto Graphica öğretim üyesi Doç. Dr. Sergio Olivotti, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Grafik Bölüm Başkanı Prof. Tevfik Fikret Uçar ve grafik tasarımcı Esen Karol yer aldı.

Öğleden sonra Saat 13.30 – 15.30 arasında başlayan İkinci Oturumda Makedonya Tasarımcılar Birliği Başkanı ve Makedonya Fon Üniversitesi Multimedya ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi Doç. Laze Tripkov, Mimar Sinan Üniversitesi Grafik Bölüm Başkanı Prof. Ayşegül İzer, Puck Communication Reklam Ajansı Yaratıcı Direktörü Haluk Erkmen konuşmacı olarak yer aldı. Oturumların moderatörlüğünü Öğr. Gör. Duygu Beykal İz yaptı. 15.45 – 17.45 saatleri arasında yer alan üçüncü oturumda Macaristan, West Hungary Üniversitesi öğretim üyesi, dünyaca ünlü grafik sanatçısı Prof. Istvan Orosz, Grey Reklam Ajansı yaratıcı direktörü Engin Kafadar ve Yeditepe Üniversitesi Grafik Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Gürbüz Doğan Ekşioğlu konuşmacı olarak katıldılar. Oturum başkanlığını Fakülte Dekanı Prof. Nazan Erkmen yaptı.

Sempozyumun sonuçlarına bakıldığında özet olarak grafik tasarımın geleceğinin kesinlikle dijital olacağı, grafik tasarımcıların yüksek teknolojiyi çok iyi bilmeleri; yeni tasarım dünyasının tekniğine ve araçlarına hakim olmaları gerektiği, insan beyninin her şeyden üstün olduğu göz önünde bulundurularak, grafik tasarımcılara olan ihtiyacın daha da artacağı, grafik eğitimi yapan kurumların programlarında yüksek teknolojiye yer vermeleri gerekliliği ortaya konuldu. Katılımcıların konferansları ile ilgili notlar:

Gürbüz Doğan Ekşioğlu (Yeditepe Üniversitesi, Grafik Bölümü öğretim üyesi):”İki yarım bir araya geldiğinde “tam” olur”. İyi bir tasarımcı insanları düşündürtebilen, paradokslarla gerçeğin bulunmasına yardımcı olan sanatçıdır. Zıtlıklarda denge yaratabilmek önemlidir.

Engin Kafadar (Grey Reklam Ajansı Yaratıcı Direktörü): “Başarılı bir tasarımcı, ünlü bir beyin cerrahı gibidir. Hastasının güveni tamdır. İyi bir yaratıcı direktör tasarımlarında sadece kendi iç sesini dinler. Başarılı tasarımlar grafik sanatçısının eseridir.”

Sergio Olivotti (Istituto Graphica, Italya): ” Tasarımın temel amacı özgür olmak ve mutlu etmektir. Tasarımcıların zihinsel özgürlük yolunda ilk hamle avantajı vardır. Diktatörler sanatçılardan ve sanat okullarından her zaman korkmuştur ve ilk işleri bu okulları kapatmak olmuştur. Tasarım zihni özgür kılan bir spor salonudur. Tasarım öğrencilerinde biraz Odysseus ruhu bulunmalıdır. Bilinmeyen denizlere açılmak isteği ve biraz da cesaret. Dünyada bir değer yaratmak için gerekli olan cesaret ve güvendir. İyi bir tasarımcı ödün vermemeli ve zorluklar karşısında yılmamalıdır.”

Istvan Orosz, (West Hungarian Üniversitesi): “İyi bir iş yoruma gerek duyulmayan iştir. Afişlerin mesajı tek bir an ile ilgilidir. Diğer yerlerde hiçbir anlam ifade etmediği gibi, önceki zamanlarda da anlamsız olabilirler ve olay aktarıldığında da yararsız olabilirler. Posterler Latin atasözü olan “hic at nunc” şöyle söyler : zaman ve yerin kesişme noktasında kader kısa sürelidir. İzleyiciler iyi bir tasarıma bakarken, paradoksların gücünü hissetmelidir, ancak o zaman gerçeği bulabilirler.”

Prof. Dr. Tevfik Fikret Uçar (Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Grafik Bölüm Başkanı) : “Grafik tasarım, imgenin var olduğu her yerde var olan, temel bir iletişim ve yaşam disiplini, insanoğlunun önceleri, olay ve anları kayıt altına alma çabasıdır. İletişim kurma, kendinden sonra gelen toplum ve kültürlere bilgi bırakabilme endişesiyle ortaya çıkan görsel iletişimdir. Dünden bugüne değişen ve gelecekte daha da önemli olacağını düşündüğüm bir diğer parametre ise “çevre” ve ekolojik duyarlılık. Özellikle son 30 yıl içinde insanoğlu doğaya rağmen var olamayacağını., doğanın bir parçası olduğunu ve sürdürülebilir bir çevreyle hayatta kalıp gelişebileceğinin farkına vardı. Gelecekte grafik bölümlerinde bir derslik seminerlerden çok, “sürdürülebilir tasarım” veya “yeşil tasarım” isimli farkındalık yaratan derslere de ihtiyacımız olacak “

Haluk Erkmen(Puck Reklam Ajansı Yaratıcı Direktörü): “İyi tasarım, İyi Fikir’dir. Başkalarının fikirleri ile yaşamak hayal gücünü ve yaratıcılığı öldürür. Yaratıcılık hayal gücünü en farklı ve yenilikçi şekilde ifade edebilme yeteneğidir. Tasarımcı yeniliklere açık olduğu kadar yaratıcı olabilir. “

Prof Aysegül İzer (Mimar Sinan Üniversitesi, Grafik Bölüm Başkanı): “Tasarım entellektüel bir süreçtir; yakın ve uzak gelecek hakkında düşünme gücü, görsel iletişim tasarımının vazgeçilmez bir parçası olacaktır. Bu bağlamdan hareketle, “Tasarım Kavramı” nın sürdürülebilir, entelektüel, nitelikli bir geleceğe nasıl katkıda bulunabileceğini irdelememiz gerekmektedir. Bu nedenle daha çok iletişim kurmak ve beraber çalışmak zorundayız. Grafik tasarımcıların bireyler, toplumlar ve kültürler arası ortak anlayışın güçlenmesinde ve gelişmesinde katkısı olmalıdır.”

Doç. Laze Tripkov (Makedonya Üsküp Tasarımcılar Birliği Başkanı ve Makedonya Fon Üniversitesi Multimedya ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi) March Chagall’ın sözü; “Aklınızla değil yüreğinizle ürettiğinizden sonuç alırsınız. Sadece iyi ve kötü tasarımcı vardır. İyi ve kötü tasarımcılar arasındaki fark; iyi tasarımcıların vasat işleri üretmeye razı olmamalarıdır. Onlar her zaman bazı şeyleri “kabul edilebilir” durumundan daha ötesine taşımak isterler. Tasarımın iç dünyasını tarif eden, tanımlayan, tartışmaya açan, kabul edilmiş mevcut iletişim yapıları içerisinde kendisine yeni bir yer açmaya çalışan, işlevini farklı bir açıdan ele alan her yaklaşım çok önemlidir. Tasarım her zaman bir mücadele gereğidir ve bir oyundur.

Esen Karol (Tasarımcı); “Dünyanın değil, sizin nereye gittiğiniz önemlidir. Sizden ne istenildiği değil, sizin ne istediğiniz önemlidir. Tasarımcı alabildiğince özgür olmalı, iç sesi neyi istiyorsa, beyin gücü neyi gerekli görüyorsa, onu yapmalıdır. “

Sergio Olivotti Afiş Sergisi:
Istituto Graphica grafik bölümü öğretim üyesi Sergio Olivotti’nin sergisi sempozyumun başlangıcında açıldı. Sergide 23 eser yer aldı.

Eserlerin tümü yayınlanmıştır.

Istvan Orosz Afiş Sergisi :
Dünyaca ünlü grafik sanatçısı Istvan Orosz’un sergisinde 54 afiş bulunmaktadır. Sergi 27 Aralık 2012 kadar sürecektir. 1 Ocak – 15 Ocak 2013 tarihleri arasında Cemal Reşit Rey Sergi Salonlarında topluma tanıtılacaktır.

Çalıştaylar :
23 Kasım 2012 tarihinde Sergio Olivotti tarafından “Afiş Tasarımı” çalıştayı, Abdullah Taşcı tarafından “Font Tasarımı” başlıklı iki ayrı çalıştay yapıldı. Çalıştaylara Doğuş Üniversiteleri öğrencileri, Anadolu Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanatta Yeterlik, Dumlupınar Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Kemerburgaz Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Işık Üniversitesi Grafik ve Görsel İletişim Bölümü öğrencileri olmak üzere toplam 32 öğrenci çalıştaylara katıldılar.

GRAD 1 ATÖLYE ÇALIŞMALARI

KARIŞIK TEKNİK İLE SİNEMA AFİŞİ TASARIM ÇALIŞMASI
Doç. Dr. Sergio Olivotti, İtalya, Istituto Graphica

Atölye çalışmaları ile ilgili olarak Sergio Olivotti “Illustrator ve Photoshop bilenler, kendilerini birdenbire grafik tasarımcı zannetmeye başladılar. Her şeyden önce, iyi bir afişin yapılabilmesi için iyi bir fikir ve konsept bulunması gerektiğini herkes bilmelidir: “Daha çok düşünün daha az çizin.” İyi bir grafik işi üretmenin pek çok tekniği vardır ve bazen de deneysel olarak bu yolların birleştiği de olur. Alternatif tekniklerin bir arada kullanılması, bazen geleneksel yollardan da gerçekleşir ve bazen de deneysel de olabilir (intaglio baskı, ekran baskısı, kolaj, fotoğraf ya da 3 boyutlu modelleme grafik tekniği gibi) en önemli ve en başarılı grafik tasarımcı sanatçıların işlerinde görülür. Bunlardan bazıları Isidro Ferrer, Stefan Sagmeister, Istvan Orosz, L-Able ve diğerleridir.”

Bizim gerçekleştireceğimiz atölye çalışmasında değişik tekniklerle afiş tasarımı yapılacaktır. Katılımcılar ünlü bir film afişini baştan tasarlayacaklardır .” diyerek çalışmaları başlattı. Çalışmalara Mimar Sinan Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Işık Üniversitesi, Yedi Tepe Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi, Çanakkale Üniversitesi, Kocaeli ve Doğuş üniversitesi öğrencileri olmak üzere 40a yakın öğrenci katıldılar. (Afişler AFI’nin 100 Yılın en iyi Amerikan Film afişleri arasından seçilecektir).

Font Tasarımı
Yrd. Doç. Abdullah Taşçı, Doğuş Üniversitesi, Grafik Bölümü – Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Abdullah Taşcı başkanlığında “Font Tasarım” atölye çalışması düzenlendi. Bu proje kapsamında font tasarımı açısından okunabilirlik ikinci plana alınarak, yeni estetik arayışlar içerisinde deneysel çalışmalar, katılımcı öğrenciler tarafından gerçekleştirildi. Tasarımların bir çoğu kullanılabilecek şekilde font haline getirildi.

Etiketler

Bir cevap yazın