“Gayrimenkulün Geleceği, Geleceğin Gayrimenkulü” Toplantıları Başladı

TSKB Gayrimenkul Değerleme ve Arkitera iş birliği ile düzenlenen “Gayrimenkulün Geleceği, Geleceğin Gayrimenkulü” toplantılarının ilki 6 Eylül'de gerçekleşti.

{video640 src=”http://player.vimeo.com/external/49438078.sd.mp4?s=49ddcf7e31b4e6cdd8272f80c15530b0″}

{video640 src=”http://player.vimeo.com/external/49453618.sd.mp4?s=b3881e3ff8fa3f82e89078701bea6fa8″}

{video640 src=”http://player.vimeo.com/external/49444059.sd.mp4?s=11776c5d35ff536077503f451b682f6d”}

{video640 src=”http://player.vimeo.com/external/49384148.sd.mp4?s=e0832b878ed8ec0a0be0efb5b87b9cf5″}

İlk toplantı: “Afet Yasası: Gayrimenkulde Yeni Bir Dönem mi?”

Kentsel dönüşüm konusunda Ankara’da başarılı uygulamlara imza atan Kentsel Strateji yöneticisi Faruk Göksu’nun moderatörlüğünde gerçekleşen ilk toplantıda yer alan konuşmacılar ve izleyici kitlesi kamu, yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları ve gayrimenkul sektörünün önemli isimlerinden oluşuyordu. 

Kentsel Dönüşümün Maliyeti 600-700 Milyar TL

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm ve Altyapı Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Murat Oral temel olarak Afet Yasası ile Riskli Alan olarak belirlenen alanlar ve riskli yapılara ilişkin temel ayrımlardan bahsetti. Afet riski olan alanların önümüzdeki 20 yılda dönüştürülmesi için gerekli bütçenin 600-700 milyar TL olduğunu belirten Oral, dönüşümün finansmanı konusunda 2B satışları, İller Bankası’nın desteği ve genel bütçeden alınacak payın dışında kaynakların ve finans modellerinin kullanılacağını izleyenler ile paylaştı. Can güvenliğinin afet yasası ile ilgili itirazların önünde gelmesi gerektiğini ve sürecin hızla ilerlemesi için kanunun yönetmeliklerle destekleneceğini belirtti.

Yasanın hukuksal eksiklikleri neler?

Gayrimenkul Hukuku Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güvenç Kiraz, kanun yapma mantığının hızlı ihtiyaçlar çerçevesinde gerçekleştiğini ve yasanın birçok eksiğinin olduğunu belirtti. Yürütmeyi durdurma kararı alınamaması durumunun yasanın işlerliğini sağlamak için alınmış bir önlem olsa da hukuka aykırı uygulamalar oluşturacağı endişesini aktardı. Yasada belirlenen 2/3 kuralının uygulanmasında müteahhit ve halk arasında oluşabilecek anlaşmazlıklar ve istismarların sorun oluşturacağını söyledi. Bu hali ile uygulanması halinde İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar uzanabilecek karşı çıkışlar ile karşılaşabileceği için bakanlığı uyarmanın görevleri olduğunu sözlerine ekledi.

Belediyelerin elinden kentsel dönüşümün yetkisi alınıyor mu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü İdris Atabay, Bakanlık ve belediyelerin aynı amaç doğrultusunda çalıştığını, yerel yönetimlerin Belediye Kanunu’nun 73’üncü maddesi ile hala Kentsel Dönüşüm yapabildiğini ve Afet Yasası ile ilgili süreçte belediyelerin önemli bir rolü olacağını belirterek sözlerine başladı. Kentsel eylemler içinde koruma ve geliştirmeden farklı olarak kentsel dönüşümün zorunlu hallerde yapıldığının anlaşılması gerekliliğini vurguladı. Malikler ile müteahhitlerin anlaşmasının kamu iradesinin ortaya konmadan gerçekleşmesinin zorluklarının yaşandığını ve bu nedenle yasanın öneminin iyi anlaşılması gerektiği vurgulandı. İstanbul’da 150.000 bina riski ise bunun çevresindeki yapılar ile birlikte 200.000-250.000 civarında binanın yeniden yapılması gerektiğini ve bunun için halkın kentsel dönüşümün gerekliliğine inanması gerektiğini vurguladı.

Halkın Yükselen Rant Beklentisi

Konut üretimi alanındaki en önemli geliştiricilerden Dumankaya İnşaat adına toplantıda bulunan Ali Dumankaya, Fikirtepe örneğinde görüldüğü gibi halkın yükselen rant beklentisinin geliştiricileri zorlayan bir durum olduğunu belirtti. Aynı zamanda sektöre yeni giren müteahhitlerin değil deneyimli geliştiricilerin dönüşümde rol oynaması gerektiği ve finansman sorununun gayrimenkul sertifikası ve benzeri yenilikçi gayrimenkul araçları yaygınlaştırarak çözülmesi gerektiğini düşündüğünü sözlerine ekledi. Kent planlama konusunun, ülkesel ölçekten yapı adası ölçeğine kadar ele alınması gerektiğini de söyledi. KONUTDER olarak yaptıkları çalışmalarda, yalnızca deneyimli firmaların kentsel dönüşümde görev alması gerektiği sonucuna vardıklarını sözlerine ekledi.

Kartal Kentsel Dönüşüm’de Hızlı Adımlar Atıyor… 

Kentsel dönüşümün halka rağmen değil, halkla birlikte ve uzlaşma ile yapılacağını vurgulayarak İstanbul’daki iki yerel yönetim deneyiminin önemine dikkat çeken Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, Kartal’da sanayi alanlarının kentsel dönüşümü ile deprem odaklı dönüşümünü birbirinden ayrı tuttuklarını ifade ederek sözlerine başladı. Kartal Belediyesi’nin Büyükşehir Belediyesi’nin de iş birliği ile Kartal Kentsel Tasarım Rehberi’ni hazırlayacağını söyleyerek dönüşümün kentsel mekan kalitesini arttıracağı müjdesini vermiş oldu. Deprem odaklı dönüşüm ile ilgili yaptıkları çalışmalarda bölgelerinde yer alan 250 sitenin 160’ı ile dönüşümün gerçekleşmesi için çalışmalarda bulunduklarını ve mevcut imar planları ile dönüşebilecek alanların çalışmalarını hızlandırdıklarını açıkladı. Öz, müteahhit ve site sakinleri arasındaki anlaşmalarda kullanılabilecek tip bir sözleşme hazırlayarak hem vatandaşın hem de müteahhitlerin çalışmalarını korumak istediklerini belirtti. İstanbul’un siyaset üstü bir alan olarak değerelendirilmesi ve depreme karşı gerekli çalışmaların acilen yapılması gerektiğinin ve Afet Yasası’nı desteklediğinin altını çizdi.

Küçükçekmece Belediyesi: Yarattığımız Alanları Sadece Fiziksel Mekan Olarak Düşünemeyiz

2004 yılında kentsel dönüşümün uluslararası bir ortamda tartışılması ile en önemli harekete başlayan Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay, Tepeüstü bölgesinde kentsel dönüşüm projesindeki başarıyı bu sayede yakaladıklarını söyledi. Belediye binası ve çevresinde yapmayı planladıkları kentsel dönüşüm projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Yeniay, bu alanda mal sahiplerinin projenin ortaklarından olduklarını ve bu alanın uzlaşma ile yapılabileceklerin örneği olacağını ekledi. Küçükçekmece Meydanı ve kent merkezinin dönüşümü için yeni bir planlama yapıldığını ve yaratmış oldukları değer neticesinde yatırımcıların bölgeye yoğun ilgi gösterdiğini açıkladı. Konut alanlarında yoğunluk artışı yapılmadan dönüşüm olması gerektiğini bu yüzden konut alanlarının dönüşümü için yeni bir model kullanılacağını açıkladı. Yapmış oldukları çalışmaları sadece fiziksel mekan üretmek olmadığını, insanların yaşamaları için insan odaklı projeler üretmenin gerekliliğini belirterek sözlerini noktaladı.

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği Başkan Yardımcısı Duygu Erten’in yönelttiği soru doğrultusunda konuşmacılar tarafından kentsel dönüşümde çevreye duyarlı dönüşümün önemi vurgulandı.

İzleyicilerden gelen soru karşısında Atabay, Fikirtepe ile ilgili süreçte kamu müdehalesi olmadan dönüşümün gerçekleşmesinin zorlaştığını bu nedenle belediye meclisinin aldığı karar ile 5 yıl sınırı getirildiğini ve bu koşulların süreci hızlandırdığını aktardı. Yüksek emsallerin her kentsel dönüşüm alanında çözüm olamayacağını sözlerine ekledi.

Kentsel Dönüşümde En Önemli Konu: Uzlaşma

Toplantının moderatörlüğünü üstlenen Faruk Göksu stratejik hedeflerin kentsel dönüşüm sürecini yönetmedeki öneminden bahsetti ve; Kimlik, Kapasite, Kaynak, Kalite, Katılım ve Kurgu temaları üzerine düşünceleri ile konuşmacıların düşüncelerini özetledi. Türkiye kentlerinin kentsel dönüşüm ile ilgili yeni bir kurgu arayışı olduğunu söyledi. Göksu, toplantının sonunda kentsel dönüşümde uzlaşmanın önemine dikkat çekti. Kentlerin geleceğine ilişkin vizyonlarda yaşayanların doğru bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi, sosyolog ve psikologları sürece katarak buluşmaların yapılması gerektiğini söyledi. Bugün yaşanan dönüşümün 80’li yıllardaki imar planlamaları ile kimliksizleşen kentlerin kimliklerini yeniden kazanması için gerekli bir adım olduğunu söyledi. Finansman, insan kaynağı konularının ve katılımın önemine dikkat çekti. 

Kentlerin yoksulluk, değer ve yoksunluk haritalarının yapılması gerektiğini ve kamusal donatılar açısından eksik olan bölgelerin belirlenmesi gerektiğini belirtti. Göksu, risk haritalarının hazirlanması ve aynı zamanda kentlerin siluet açısından değerlendirilerek haritalamaların yapılmasının gerekliliğinin altını çizdi. Bu veriler ile kentsel gelişme açısından öncelikli bölgelerin belirlenmesi gerektiğini açıkladı.

Bir Sonraki Toplantı Kasım Ayında

TSKB Gayrimenkul Değerleme ve Arkitera Mimarlık Merkezi iş birliği ile düzenlenen “Gayrimenkulün Geleceği, Geleceğin Gayrimenkulü” toplantı serisi 10-11 Nisan 2013 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde dördüncü kez düzenlenecek ArkiPARC Gayrimenkul Buluşması’nın ön etkinlikleri kapsamında yer alıyor. Toplantı serisinin ikincisi Kasım ayında düzenlenecek.

Etiketler

1 Yorum

Bir cevap yazın