GAD Vakfı 2’nci Sertifika Programını Başlatıyor

2021 Mart ayında başlayacak Global Architectural Development bünyesinde sürecek altı aylık programda yirmi öğrenciye eğitim verecek. Son başvuru tarihi 1 Mart 2021.

Ekip süreci anlatıyor:

“Dünyadaki mimarlık eğitimi son otuz yılda, globalleşme, endüstri ve dijitalleşme ile büyük değişimler geçirdi. Bu parametrelerin mimarlık eğitimine olan etkisi beklenirken, gelişime ve dönüşüme ayak uydurabilen enstitüler kendilerine sarsıcı sorular sorarak, sürecin dinamiği ile yüzleşti.

Mimarlık öğrencilerinin, eğitim süreçleri dahilinde; estetik, etik, teknik, ekonomik ve fonksiyonel sorunlara yaklaşımlarını, parçalara ayırarak içselleştirmeleri, mimarlık gibi her şeyi tek bir potada eritmeye dayalı bir tasarım disiplininde; öğrencilerin mimar olma gücünü kaybetmelerine neden oldu. Kendi içinde tanım ve sınıflamalara bölünen; uygulama, tasarım, teori gibi güçlü kavramların içinde sıkışıp kalan mimar, mesleğin bütününü oluşturan dinamiklerden azade bir biçimde, kendi disiplininin yapabileceklerini başka disiplinlerin yapmasına , ve bu sebeple mimarlık
disiplininin de zamanla parçalanmasına ve gücünü kaybetmesine izin verdi.

Üniversitelerin öğrenciyi genellikle özgürleştiren tasarım kritiği ve belirsizliği, meslek hayatına yeni atılan bir mimarın, özgürlük alanını tanımlamasına yardımcı olmaktan çok, belirsizliğe yol açtı. Son yıllarda, tüm dünyada, bu açığı kapatmak için yaratıcı platformlar, gezici ve alternatif okullar oluşturuldu ve Avrupa’da yapılan araştırmalarda, en verimli çalışmaların, yüksek öğretim dışında verilen eğitimlerle gerçekleştiği açığa çıktı. Kanuni prosedürlerin hızlı ve gerekli dönüşümlere ve her dönem yenilenen koşullara ayak uydurmasının imkansızlaştığı bir süreci yönetmenin; tasarımla uyuşmadığı saptandı.

“Mimarlığın arkeolojisi” tanımını kullanarak, endüstri, kamu, sosyal platformlarla ve profesyonellerle dostluğu kesilen  mimarlık eğitiminden çıkan mimarları, düşünme, yazma ve yaratma ile yeniden buluşturup, parçalanan bir bütünü yeniden keşfetme sürecine doğru yola çıkıyoruz.

Bilgiden deneyim, deneyimden bilgi üretme ve aktarma sürecinde, henüz meslek hayatının başında olan katılımcıları, farklı disiplinlerden yürütücülerle ve mimarlarla buluşturup, kendini yaratma sürecinde sorduğu soruların cevabını bulmasına ve daha çok soru sormasına yardımcı olacak deneyimsel bir sürece davet ediyoruz.”

LIVE-PROJECT

Live-Project teması ile hayata geçecek olan süreç; GAD Foundation, GADlab, GADlibrary ve yayın grubu ile iç içe yaşayan Global Architectural Development bünyesinde sürecek, 6 aylık, tam zamanlı, deneysel bir sertifika programı.

Katılımcılardan, deneyimleri kapsamında mimarlar, akademisyenler ve sanatçılar gibi meslek profesyonelleriyle entegre geçirdiği sürecin çıktılarını; bir araştırma, içselleştirme ve entelektüel etkileşime dönüştürmeleri isteniyor. Live-Project olarak adlandırılan süreçte, tasarım ekipleriyle, canlı deneyim alanlarında; mimarlık eğitimi kapsamında edinilen bilgiler yeniden ele alınacak Katılımcıların boşluklarını doldurarak, kendi arkeolojilerini gerçekleştirdikleri, aynı zamanda keşfettikleri katmanların bir arada yaşadığının bilincinde oldukları, bir kendini inşa etme süreci geçirmeleri isteniyor.

İki döngüden oluşacak olan programın birinci evresi, üretim tekniklerinin tarihteki gelişim süreçlerine odaklanarak araştırma ve bilgisayarlı üretim tekniklerini geliştirme ile eş zamanlı olarak GADlabs’te “design-make” başlığı altında iki ayrı workshop ile başlıyor. Katılımcılar, kendi alanında uzman eğitmen ve konuşmacılarla geçirdiği bir dönemin ardından, ikinci evrede, mimari proje süreçlerinin bir parçası olarak, tasarlamayı ve inşa etmenin canlılığını keşfediyor. Yurt içinde yapılacak olan bir mimari alan gezisi ile de bu deneyim güçlendirilecek.

Sertifika programını başarıyla tamamlayan mimarlara, GAD bünyesinde çalışma imkanı sunulacak.

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için gadfoundation.com sitesi ziyaret edilebilir ve tüm sorularınızı [email protected] adresine mail atabilirsiniz. 15 Mart’ta başlayacak sertifika programı için başvurular 1 Şubat 2021- 1 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Etiketler

Bir cevap yazın