Eski Bakır Rafinerisinin Müzeye Dönüşümü

Eski bakır rafinerisine yeni bir soluk getiren Inujima Seirensho Art Museum, "yapının gelecekteki oluşumunu yaratmak için var olanı kullanma" fikri etrafında şekillenmiş.

Mekanda, Hiroshi Sambuichi tasarımı yapının kendisi ile birlikte, Yukinori Yanagi’ye ait Japonya’nın modernleşme sürecini anlatan işler sergilenecek.


Fotoğraflar: Alessio Guarino

Rafinerinin mevcut bacaları ve karami tuğlalarının yanısıra güneş, jeotermal ve diğer doğal enerji kaynakları kullanılarak tasarımın çevreye etkisi en aza indirgenmiş. Yapıda ayrıca bitkilerden sağlanan gelişmiş bir su arıtma sistemi de kullanılıyor.

Projede, endüstriyel miras, mimarlık, sanat ve çevreye odaklanan geri dönüşüm temelli bir toplum konsepti benimsenmiş.

Inujima Seirensho Art Museum’un mimarisi, Inujima’daki doğal çevrenin bütünleyicisi olarak, değişen ve büyüyen bir strüktür yaratmak için doğal enerjinin yanı sıra bu miras niteliğindeki endüstriyel alanın jeolojik özelliklerini de kullanıyor.

Yapı, bitkilerin filtreleme özelliklerini kullanan, gelişmiş bir su arıtma sistemi kullanarak doğanın en önemli ilgi kaynağı olduğu bir çevre yaratıyor. Dolayısıyla diğer tedbirlerin yanı sıra, çevresel araştırma sonuçlarına dayanarak Inujima’ya uygun bir bitki örtüsü de oluşturulmuş.

Mimari tasarım sürecini yazar Yukio Mishima’nın eşlik ettiği motif ile bir araya getiren, Yukinori Yanagi’ye ait eser ise altı farklı mekana yayılmış durumda.

Bir zamanlar, Japonya’nın modernleşme sürecine katkıda bulunan bir güç olan yapı, bugün sadece Inujima Rafinerisi’nin kalıntıları durumundaydı. Bu çalışma Japonya’nın modern toplumunu ve onun gelecek oryantasyonunu sorguluyor.

Bakır rafinerileri, kentlerdeki hava kirliliğini azaltmak ve hammaddelerin taşınmasını kolaylaştırmak için sıklıkla adalarda inşa ediliyordu. Yerel sermaye ile 1909 yılında inşa edilen Inujima Rafinerisi de bu yapılardan birisiydi. Bakır fiyatlarındaki dramatik düşüş nihayetinde 10 yılını tamamlayan rafinerinin faaliyetlerini durdurmasına sebep olmuş.

Bugün Inujima, bacalar, diğer elemanlar ve rafine sürecinin yan ürünü olarak üretilen cüruftan yapılan Karami tuğlaları ile inşa edilmiş tesislerden oluşan özgün bir endüstriyel manzara sunuyor. Bu büyük ölçekli fabrikanın kalıntıları ise sonuç olarak 90 yılın ardından hala iyi durumda.

Inujima Rafinerisi 2007 yılında, Japonya’nın endüstrileşmesinde çığır açan rolü dolayısıyla, Ekonomi, Ticaret ve Endüstri Bakanlığı tarafından Japonya’nın 33 Endüstriyel Modernleşme Miras Alanları’ndan birisi olarak gösterilmişti.

Etiketler

Bir cevap yazın