Endüstriyel Tasarımcılar, Ev ve Ofis Mobilyaları Sektörleri İle Buluştu!

ETMK İstanbul Kalkınma Ajansı’nın mali desteği ile yürüttüğü, ETTA ve ETSM projesi kapsamında düzenlediği sektörel toplantıların “Ev Mobilyaları” ile “Ofis Mobilyaları” konulu sekizinci ve dokuzuncu toplantıları gerçekleştirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Toplantı Salonu’nda yapılan toplantılara MOSDER, OMSİAD üyesi mobilya sektörlerinin üst düzey yöneticileri ve ETMK üyesi endüstriyel tasarımcılar katıldı. Ev ve Ofis Mobilyaları konulu toplantılarda katılımcıların karşılıklı beklentileri ve sektörün sorunları konuşuldu. Tespit edilen sorunlara çözüm önerileri geliştirildi. “Ev Mobilyaları” toplantısının moderatörlüğünü ETMK üyesi Delta Ofis tasarım yönetmeni Alp Nuhoğlu, “Ofis Mobilyaları” toplantısının moderatörlüğünü ise ETMK üyesi Stüdyo Tasarım’ın kurucu ortağı Sezgin Akan üstlendi.
Hem “Ev Mobilyaları Toplantısı”nda, hem de “Ofis Mobilyaları Toplantısı”nda konuşulan sorunlar ve çözüm önerileri şu şekilde tespit edildi;

Endüstriyel tasarımcılar ve mobilya firmalarının iletişimi yetersizdir. Bunu düzeltmek için eğitimde başlayan karşılıklı birbirini tanıma süreçlerinin yaşanması gereklidir. Firmaların öğrencilere staj imkanı sunması, mezuniyet projelerine dahil olması ve okul gezilerine fabrikalarını açması gerekmektedir.

Endüstriyel tasarım öğrencilerinin projelerinde maket ve numune üretimler için okullarında kullandıkları atölyelerin makine techizatı çok yetersizdir. Bu yüzden öğrencilerin malzeme ve üretim bilgileri kısıtlı kalmaktadır. Pazarın talep ettiği üretilebilir ve maliyetine katlanılabilir projeler yapabilmeleri için mobilya üretici firmalarının atölyelerin donatılmasında okullara destek sağlaması gerekmektedir.,

Her yıl % 10 büyüyen ve milyarlarca dolar ihracat gerçekleştiren, imalat teknolojisi anlamında gelişen ev mobilyaları sektörünün, ofis mobilyaları sektörü gibi, tasarım alanında da gelişmesi için firmalarda ergonomi konusunun kavranması, endüstriyel tasarım kültürünün geliştirilmesi ve kurumsal olarak içselleştirilmesi gereklidir. Bu da ancak etkin bir tasarım yönetiminin başarılması ile gerçekleşir. Bu anlamda firmalarda tasarım yöneticilerinin çalıştırılması gereklidir. Üreticilerin ve endüstriyel tasarımcıların birbirlerine güvenmesi çok önemlidir. Pazarlama ve ürün geliştirme departmanlarının tasarım süreçlerinin farkında olmaları ve takip etmeleri gerekir.

Mobilya sektörü taklit ile öğrendi, büyüdü ve şimdi sıkışma dönemini yaşıyor. Tasarımcılar Kayseri, Antep gibi üç büyük kent dışındaki kentlerde de çalışmalı veya sıklıkla seyahat ederek süreçleri takip edebilmelidir. Tasarımcılar, pazarlamacılar ve mühendisler ürün geliştirmenin bir takım oyunu olduğunu kavrayarak, gereken süreci verimli kullanmalıdırlar. Ancak bunları başarırlarsa bundan sonraki markalaşma süreci sağlıklı yaşanabilir.

Özellikle ev mobilyalarında dünyada aranılan ve arzulanan bir Türk mobilya tarzının oluşturulması ve Türk mobilyasının daha kimlikli geliştirilmesi gereklidir. Bunun için çeşitli çalıştaylar ve araştırmalar yapan uzmanlar çalıştırılmalı, tasarımcılara deneysel işler de yapmaları için firmaların olanaklar sağlaması gereklidir. Bu tip deneysel işlerde de AR-GE olanakları tasarımcılara sunularak endüstriyel tasarımcılara zaman ve imkanlar verilmelidir. Üreticiler risk alabilmeli ve endüstriyel tasarıma yatırım yapabilmelidir.

Türk tasarımcılar Avrupa ile rekabet edebilecek özgün tasarımlar yapabilecek donanımdadır. Fakat ürünlerin daha çok ve katma değeri yüksek satışını sağlamak için öncelikle pazar araştırmaları ve analizlerle doğru ihtiyaçların tanımlanabilmesi ve doğru brieflerin (iş tanımı) yapılması, sürecin ve tasarımın iyi yönetilmesi gereklidir.

Her iki mobilya sektöründeki öncü ve büyük firmalar endüstriyel tasarımcılar ile çalışmaktadır fakat KOBİ’ler de endüstriyel tasarımı etkin kullanarak, fiyat rekabeti yerine ürünlerini farklılaştırarak ve markalaşarak rekabet edebilmelidir.

Özellikle “Ofis Mobilyaları” sektöründe taklitçilik ve kopya ürünler büyük problem yaratmaktadır. Uzakdoğu ürünleri düşük satış bedelleriyle ofis mobilyası sektörünün gelişimini olumsuz etkilemektedir. Oysa Türkiye’de ofis mobilyalarında teknoloji ve makine yenilemeleri nedeniye maliyetler artmıştır. Doğru tasarımlar sayesinde kaliteli ama rekabet edebilir ürünlerin üretilmesi gereklidir.

Tasarım sadece estetik değildir, üretilebilirlik ve sürdürebilirlik amaçlanmalıdır. Katma değeri yüksek ürünlerle rekabet edilebilmesi için, firmalar tasarımcılara dünya’daki ve Türkiye’deki pazar dinamiklerini, sektörlerinin ve rakiplerinin konumlarını, tüm ürün üretim, dağıtım ve satış süreçlerini detaylı anlatmalıdır. Yeni ürün ve tasarım stratejilerini tasarım yöneticileri, üst düzey yöneticiler ve tasarımcılar birlikte geliştirmelidir.

Gelişen teknoloji ve çağın gerekleri nedeni ile ofiste geçirilen çalışma saatlerinin uzaması sonucunda yenilikçi ve giderilmemiş ihtiyaçları da çözen, fonksiyonel tasarımlar talep edilmektedir. Tasarımcıların yenilikçi ürünler yapabilmeleri için kendi ofislerinde veya dışarıdan mühendislik hizmeti alabilecekleri ofislerle çalışmaları gerekmektedir.

ETTA ve ETSM Hakkında

Endüstriyel Tasarım Tanıtım Ajansı (ETTA) ve Endüstriyel Tasarım Sanal Müzesi (ETSM) projesi, İstanbul Kalkınma Ajansı 2010 yılı Kar Amacı Gütmeyen Kurumlara Yönelik Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında desteklenmektedir. Beyoğlu Belediyesi iştirakçi olarak; TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi), Arzum, Gürallar Art Craft, Armaggan markaları ilgili sektorlerde ve Ersa da ofis mobilyalarında sektörel sponsorlar olarak projeyi desteklemektedir.

ETMK Hakkında

1988 yılında Ankara’da kurulan ETMK, Türkiye’de endüstriyel tasarım alanında çalışmalar yapan tek mesleki örgüttür. ETMK’nın bugün yurt içinde ve yurt dışında toplam 450 üyesi vardır. Derneğin İstanbul Şubesi 1998, İzmir Şubesi 2011 ve Ankara Şubesi 2012 yılında açılmıştır. Dernek, ICSID (International Council of Societies of Industrial Design) üyesidir.

Etiketler

Bir cevap yazın