Endüstriyel Tasarımcılar, Deniz, Kara Ulaşım ve Yatırım Araçları Sektörleriyle Buluştu

Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği'nin (ETMK)düzenlediği sektörel toplantıların "Deniz Ulaşım Araçları" ile "Kara Ulaşım ve Yatırım Araçları" konulu üçüncü ve dördüncü toplantıları gerçekleştirildi.

Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği’nin (ETMK) İstanbul Kalkınma Ajansı’nın mali desteği ile yürüttüğü, Endüstriyel Tasarım Tanıtım Ajansı (ETTA) ve Endüstriyel Tasarım Sanal Müzesi (ETSM) projesi kapsamında düzenlediği sektörel toplantıların “Deniz Ulaşım Araçları” ile “Kara Ulaşım ve Yatırım Araçları” konulu üçüncü ve dördüncü toplantıları gerçekleştirildi. Sektörünün üst düzey yöneticileri, endüstriyel tasarımcılar ile sektördeki mühendislerin 22 Aralık 2011, Perşembe günü Beyoğlu Gençlik Merkezi’nde buluştuğu toplantıda, katılımcıların sektör ile ilgili beklentileri, sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu.

Deniz Ulaşım Araçları toplantısının moderatörlüğünü Vena Tasarım ve Yatçılık firmasının ortağı Erkan Şahin, Kara Ulaşım Araçları toplantısının moderatörlüğünü ise Marmara Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Yardımcı Doçent Hakan Ertem gerçekleştirdi.

İstanbul İhracatçılar Birliği’nde yer alan, Gemi ve Yat ihracatçıları işbirliği ile gerçekleştirilen ‘Deniz Ulaşım Araçları’ toplantısında, tasarımcıların isim ve marka bilinirliğinin satışları doğrudan etkilediği, yurt dışındaki Türk tasarımı algısı ve yabancı tasarımcı sorunsalı, tasarımcının sürece ve üretim yöntemlerine hakim olması, yurt içinde tekne satışlarının az olması ve tasarımın pazarlamaya etkileri hakkında konuşuldu. Katılımcıların paylaşımları sonucunda sektörün gelişimi için yapılması gerekenler şu şekilde tespit edildi: Pazarlamadan gelen, teknenin kullanılacağı coğrafya, hedef kitle ve pazardaki rakipler hakkındaki güncel verilerle doğru briefler çıkartılarak ve mühendislik ile tasarım bölümlerinin takım çalışmasıyla üretimin gerçekleşmesi gerektiği belirtildi.

Tasarımcılar üretimle iç içe olmalı, ürünü birebir denemelidir.

Türk tasarımı algısının geliştirilmesi için, tasarımcılar yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmalı, yurt dışı fuarlara katılım gösterilmelidir.

Üreticiler risk alabilmeli ve tasarıma yatırım yapabilmelidir.

Küçük tekneler daha iyi tasarlanarak, seri üretimle daha da çok kullanıcıya ulaştırılmalıdır.

Üniversitelerde endüstriyel tasarım bölümlerinde okuyan öğrencilere staj imkânı sağlanmalı, üretim gezileri düzenlenmeli ve mezuniyet gezilerine destek verilmelidir.
Üniversitelerde gemi inşaat mühendisliği bölümü ve endüstriyel tasarım bölümü ortak projeler yapmalıdır.

Uludağ İhracatçılar Birliği’nde yer alan, Uludağ Otomotiv Uludağ İhracatçılar Birliği ile gerçekleştirilen ‘Kara Ulaşım ve Yatırım Araçları’ konulu toplantıda ise yatırım araçları sektöründe Türkiye’nin hem tasarım hem üretim olarak dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğu belirtildi. Sektördeki hedef kitle, ihtiyaçları brief yetersizliği ve zaman yönetimi sorunları, ar-ge çalışmalarının artırılması gerekliliği, otomobilde küresel marka olabilmek, otomobil tasarımı spesifik eğitimi sorunsalı hakkında konuşuldu ve bu konularda aşağıdaki öneriler getirildi:
Pazarlama, mühendis ve tasarımcılar birlikte çalışarak tasarım stratejileri ve süreç analizleri hazırlanmalıdır.

Patent ve faydalı model başvuruları için çalışmalar yapılmalı, firmalarda bu konuyu takip eden birimler olmalıdır.

Mühendis – tasarımcı işbirliğinin, yan sanayi yani tedarikçilerle de başarılması gereklidir.

Kamunun yerli ürün almasına yönelik stratejiler oluşturulmalıdır.

Otomobil konusunda yurtdışında marka haline gelebilmek için ulusal bir politika oluşturulmalı ve küresel pazarda rekabeti kolaylaştırmak için önce iç pazarda güçlenilmelidir.

Üniversitelerde okuyan endüstriyel tasarım bölümü öğrencilerine staj imkânı sağlanmalı, fabrika gezileri düzenlenmelidir.

Otomobil tasarımı için yüksek lisans programları açılmalı, gerekirse tasarımcılar firmalarda da eğitilmelidir.

Etiketler

Bir cevap yazın