“Eğer Yeni Bir Taksim Kışlası Mimarı Olarak Anılmak İstemiyorlarsa”

Haliç Dayanışması Han Tümertekin'e şeffaflık çağrısı yaptı.

Uzun süredir belirsizliğini korumasıyla tartışma konusu olan “Haliç Tersaneleri”nin yeniden kullanım projesinin Han Tümertekin tarafından yapılacağı idiaaları şeffaflık tartışmalarını da beraberinde getirdi. Özellikle son dönemde yaşananlar göz önüne alındığında önemli kamusal alanların katılımcılık ilkesi ile nasıl tasarlanacağı çok daha tartışılır olmaya başladı…

Haliç Dayanışması’nın açıklaması da tüm bu sorunlara değinen bir açıklama yayınladı. Açıklamanın tam metni şu şekilde;

“Camialtı ve Taşkızak Tersaneleri’nin yeniden kullanım projesini Y. Mimar Han Tümertekin’in, projenin danışmanlığını ise, MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Ceylan’ın üstlenmiş olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız.

Haliç Dayanışması olarak Temmuz 2013’ten bu yana, sözkonusu alanın, Haliç Tersaneleri bütünlüğünün, Haliç’in ve dolayısı ile kente/bize ait değerlerin korunması, yaşatılması konusunda söz hakkımız olduğundan yola çıkarak örgütlenmiş durumdayız. Tersane emekçileri, mahalleler, meslek örgütleri, STK’lar, uzmanlar ve kent hakkını savunan bireylerden oluşan Haliç Dayanışması örgütlenmesi olarak, 6 asırlık geçmişi olan bu alanın varlığını, üretim ve eğitim programları ile şeffaf bir süreçte sürdürmesini talep ediyoruz.

Bu bağlamda, Y. Mimar Han Tümertekin, Prof. Dr. Oğuz Ceylan ve ekibinin -eğer yeni bir taksim kışlası mimarı olarak anılmak istemiyorlarsa !- hazırlamak üzere oldukları projelerini kamuoyu ile paylaşmalarını bekliyoruz. 11/12/2013 tarihli basın açıklamasında aktardığımız haritalarda da işaret ettiğimiz üzere, sit alanı olan ve çok sayıda tescilli yapı barındıran 6 asırlık üretim/eğitim alanının bu değerlerine ne şekilde yaklaşıldığını şeffaf bir yolla öğrenmek istiyoruz.

Haliç Dayanışması olarak konunun takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygı ile duyururuz…”

Etiketler

Bir cevap yazın