Edirne – Risk Altındaki Mimari Miras

Kültürel Mirası Koruma Derneği tarafından hazırlanan, Edirne: Mimari Mirasın Belgelenmesi ve Risk Değerlendirmesi Projesi çıktıları yayınlandı. Yapıların tarihi, mimarı analiz, yasal durum tespiti, risk analizi ve gelecek senaryolarını içeren bu kitabın, ilgili kişi, kurum ve kurulların karar süreçlerinde faydalı olması amaçlanıyor.

26 Mart cumartesi saat 18:00’da Cezayir Toplantı Salonlarında gerçekleştirilecek olan proje yayınları lansmanında proje çıktıları ilgililerle buluşacak.

Açıklama metni:

Edirne’de yer alan tarihi yapıların ele alındığı bu çalışmanın temel amacı, il genelinde mimarlık tarihini değerlendirmek, özellikle risk altında bulunan mimari eserlerin mevcut durumlarının tespitini sağlamak ve bilimsel önerilerle ömürlerinin uzamasına katkıda bulunmaktır.

Edirne kenti iyi korunmuş ve tarihi binalara ev sahipliği yapmaktadır. Buna karşın, özellikle merkezde olmayan ve görece daha az korunmuş/risk altında bulunan çeşitli ve çok sayıda tarihi yapının varlığı bilinmektedir. Bu kapsamda saha çalışmaları ve yayın özellikle merkez dışı bölgelerde Enez, Havsa, İpsala, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Süloğlu, Uzunköprü ilçelerinde yoğunlaşmıştır.

Yapıların uğradıkları fiziki tahribatın yanı sıra, yapıyla ilgili özgün bilgilerin yok olması da önemli tehditlerden birini oluşturmaktadır. Yapıların tarihi, mimarı analiz, yasal durum tespiti, risk analizi ve gelecek senaryolarını içeren bu kitabın, ilgili kişi, kurum ve kurulların karar süreçlerinde faydalı olması amaçlanmıştır.

Bu eserler, Türkiye’nin çok katmanlı geçmişinde süreç̧ içerisinde farklı biçimler alan öyküleri de yansıtmaktadır. Bu nedenle yapılar içinde bulundukları bağlam ve bölgede yaşanan tarihsel süreç̧ ile birlikte ele alınmış, araştırılmış ve belgelenmiştir.

Projenin, dijital teknoloji aracılığıyla belgeleme ayağındaki etkisini arttırabilmek için dijital teknoloji de kullanılmıştır. Yapıların dijital modelleri oluşturulmuş ve 360° panoramik kayıtları alınmıştır. Bu kayıtlar arasında ayrıca 360° panoramik görüntülerden oluşturulan yapı turları da yer almaktadır. Saha çalışmalarının sonuçlarını içeren çıktılara ve daha detaylı bilgilere http://edirneheritage.org/ adresinden erişilebilmektedir.

Etiketler

Bir yanıt yazın