Edebiyat, Şehir, Hafıza – Türk Romanında Hafıza Mekanı Olarak Şehir (1940-1960)

Ebru Burcu Yılmaz tarafından kaleme alınan "Edebiyat Şehir Hafıza - Türk Romanında Hafıza Mekânı Olarak Şehir" kitabı, Kesit Yayınları'ndan çıktı

Kitabın tanıtım metninden:

Edebi eserlerin anlattığı hikayelerden yola çıkarak, kendi hikayesinin eksik parçalarını tamamlamaya çalışan okur için, şehir ve edebiyat arasındaki ilişki, karşılıklı olarak birbirini sağaltan bir etkiye sahiptir. Edebiyatın aynasından yansıyan toplumsal problemler, meselenin kurmaca bir zeminde enine boyuna gözlemlenmesi ve tartışılmasına imkan tanır. Edebiyatın sosyal ve politik meselelerle yakın temas halinde olduğu Türk edebiyatında, bu imkanın sağlıklı bir şehir fikrinin inşasında kullanılması mümkündür. Bunun başarılabilmesi için öncelikle edebiyatın sadece hayalle temellendirilen bir alan olmadığına inanılmalı ve hayatın içindeki geniş etki alanı fark edilmelidir.

Eğitme, eğlendirme ve devleti kurtarma gibi birbirinden farklı beklentilere cevap verebilecek olan edebiyatın etki alanının da bu çeşitlilikle mütenasip olması çok doğaldır. Dolayısıyla şehir bahsinde çözüme dair başvurulabilecek alanlardan biri olarak edebi eserlerin, bunu nasıl yapabileceğini görmek için dikkatin, edebiyatçıların şehir anlatımları üzerinde yoğunlaşması gerekir.

Etiketler

Bir cevap yazın