E/SPA/S Mekânsal Algıda Mekân Dizimi ve Olay Kent İlişkisi Farkındalığı Atölyesi

TAK’ın ev sahipliğinde 18-19 Eylül 2021 tarihlerinde E/SPA/S Mekânsal Algıda Mekân Dizimi ve Olay Kent İlişkisi Farkındalığı Atölyesi düzenlendi. Atölyede Kadıköy’ün önemli mekânlarından biri olan Tarihi Yel Değirmeni Mahallesi çalışma alanı olarak belirlendi. Çalışma sürecinde “Kavram Ağ Atölyesi”, “Nesneli Mekânsal Algı Atölyesi”, “Mekân Dizimi-Olay Kent Atölyesi” adı altında 3 atölye yapıldı.

Atölye kapsamında, mekân dizimi ve olay kent ilişkisini ve mekân algısını ele alan bilgiler verildi. Katılımcılardan bu bilgiler ışığında gruplar ve belirlenen temalar halinde mekânı gözlemlemeleri istendi. Belirli analizler yaparak, sonuç senaryoları üretildi.

Atölyeye başvurular için çalışmaları değerlendirilen Türkiye’nin farklı üniversitelerindeki mimarlık ve şehir ve bölge planlama bölümlerinden 14 katılımcıyla atölye süreci gerçekleşti.

Atölyenin ilk günü Tasarım Atölyesi Kadıköy’de katılımcıların buluşmasıyla başladı. Kentsel tasarım uzmanı ve şehir plancısı Doç. Dr. H. Meltem Gündoğdu’nun olay kent ve mekân dizimi ilişkisini ele aldığı sunumuyla başlayan gün, öğleden sonra da şehir plancısı ve yüksek lisans öğrencisi Büşra Ertaş, mimar ve yüksek lisans öğrencisi Gamze Sarı’nın mekânsal algıyla ilişkili olarak Gestalt kuramları sunumuyla devam etti. Ardından “Mekân Dizimi ve Olay Kent” ilişkisindeki zıtlaşan/birleşen/aykırı kavramların mekânsal olarak ifade edebilmek amacıyla 14 katılımcıyla kavramsal ağ atölyesi yapıldı. Bir kavramsal ağ bütünü oluşturuldu. İlk günün bir diğer atölyesi olan nesneli mekânsal algı atölyesi için, Gestalt ilkelerine (şekil-zemin ilişkisi / algısal gruplama / benzeşme ayrışma / tamamlama / süreklilik) göre 2-3’er kişilik 5 grup halinde bir kavram ve bir nesneyle (top/ip/ayna/ buzlu cam/tebeşir) eşleştirildi ve katılımcı nesne arasındaki ilişkinin mekânsal karşılığını görmek için çalışma alanı gruplar halinde nesne ile gezildi. Gün sonunda katılımcıların mekânsal algılarını olay kent ve mekân dizimi ekseninde bellek haritalarıyla ortaya çıkarıldı.

İkinci gün Şehir plancısı ve kentsel tasarım uzmanı Doç. Dr. H. Meltem Gündoğdu’nun yürütücülüğünde mekan dizimi ve olay kent atölyesiyle TAK ’ta güne başlandı. 3 aşamada gerçekleşen atölyede Mekânsal yapılanma özelliklerinin biçimlenme parametreleri ile değerlendirilmesi, biçimlenme ile oluşan farklı işlevsel potansiyeller ve doğal hareket varlığının gözlemlenmesi sağlandı. Öğleden sonra katılımcılar gruplar halinde mekân dizimi ve olay kent ilişkisini ele aldığı mekânsal algı ve gözlemlerine dayanarak öneriler geliştirilmeye başlandı. Atölye sonunda, grupların proje sunumlarıyla tamamlandı.

E/SPA/S Mekansal Algıda Olay Kent ve Mekân Dizimi İlişkisi Farkındalığı Atölye Ekibi

-Doç.Dr. H. Meltem Gündoğdu
-Büşra Ertaş
-Gamze Sarı

Katılımcılar: Elif Kaya, Ceren Duruk, Ahmet Arslan, Gülümser Özboy, İkranur Sena Akkaya, Cemre Yörük, Bilge Bahar Saatçi, Sedanur Sert, Sevilay Atıcı, Begüm Cebeci, Betül Yalman, Semanur Tüzer, Hilmi Öven, Selen Öztürk

Özkan Bahadır, Selen Öztürk ve Nil Melek Gündoğdu’ya destekleri için ve Tasarım Atölyesi Kadıköy (TAK) ekibine teşekkür ederiz.

Etiketler

Bir cevap yazın