“Dünyayı Güzelleştirmek – Turgut Cansever”le Konuşmalar Kitabı Yayınlandı

Turgut Cansever ile Beşir Ayvazoğlu’nun sohbetlerini içeren "Dünyayı Güzelleştirmek - Turgut Cansever'le Konuşmalar", Timaş Yayınları tarafından yayımlandı.

“Cansever Hoca, kaynağını çok aradığı bir hadis-i şerife dayanarak sanatın asıl vazifesinin dünyayı güzelleştirmek olduğunu söyler, estetiğini ve mimarî felsefesini bu görüşe dayandırırdı. İçinde mutlu bir hayat sürebileceğimiz güzel dünyanın, avutucu eğlencelerle değil, şehirleri ve konutları insanın “eşref-i mahlûkat” olduğu göz önüne alınarak yeniden inşa etmek suretiyle kurulabileceğine inanmıştı. Meskenin insanları sadece yağmur ve soğuktan koruyan barınaklar olarak görüldüğü, insanın güzel bir dünyada yaşama ve çevresinin oluşmasına katılma hakkı ve sorumluluğu kabul edilmediği sürece, Cansever Hoca’ya göre, asıl mânâsında beşerî ve güzel bir çevre meydana getirmek mümkün değildi.” 

Beşir Ayvazoğlu

Beşir Ayvazoğlu kitapta, kah Turgut Cansever’in çok az bilinen çocukluk ve gençlik zamanlarını, kah babası Doktor Hasan Ferit Cansever’in Türk Ocakları’nı kurmak için verdiği mücadeleleri aktarırken Turgut Cansever’in “Dünyayı Güzelleştirmek” olarak özetlediği mimari felsefesine, sanat görüşüne ve bütün dünyada kısa sürede müthiş bir hızla gelişen şehirleşmenin Türkiye’de nasıl tezahür ettiğine dair görüşlerini de aktarıyor.

Etiketler

Bir cevap yazın