DOCOMOMO_Türkiye Modern İç Mekan Komitesi Kuruldu

Komite ilk çalışmasını, 10-12 Mayıs 2019 tarihlerinde Namık Kemal Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Docomomo_Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XV etkinliğinde gerçekleştirecek.

Modern Hareketin kavranması ve modern yaşama kültürünün mekânsal, ideolojik ve estetik yönlerine ilişkin bütüncül ve daha kapsayıcı bir bakış açısı geliştirilebilmesi için, iç mekân üzerine yapılacak çalışmalara fazlasıyla ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak; modern mirasın tartışılması, belgelenmesi ve korunmasına ilişkin yapılan çalışmaları, iç mekân ölçeğini odağa alarak genişletme ve daha çoğulcu bir söylem oluşturma amacıyla “Modern İç Mekan Komitesi” kurulmuştur. Komite, iç mekânın Modern Hareket kapsamındaki rolünü anlama ve korunmasının önemini anlatmak için tarihsel, kültürel, coğrafi ya da tematik olarak iç mekânları araştırmayı ve iç mekânı birçok disiplinin buluştuğu bir araştırma alanı olarak sunmayı hedeflemektedir. “Modern İç Mekan Komitesi”, Docomomo|International’ın ana amaçlarını takip ederek, Türkiye’ye özgü “Modern İç Mekânlar” bilgisini uluslararası bağlama taşımayı ve bu bağlamla ilişkilendirmeyi, eğitim alanında “Modern İç Mekânlar” bilgisini aktarmayı ve yaygınlaştırmayı ve “Modern İç Mekânlar”ın günümüz bağlamıyla ilişkisini kurmayı amaçlamaktadır. 

Kurucu üyeleri Dr. Öğretim Üyesi Umut Şumnu (Başkent Ü.), Doç.Dr. Deniz Hasırcı (İzmir Ekonomi Ü.), Doç.Dr. Zeynep Tuna Ultav (Yaşar Ü.) olan “Modern İç Mekan Komitesi”nde, Doç.Dr. Gülnur Ballice (Yaşar Ü.), Dr.Öğr.Üyesi Ebru Aydeniz (Yaşar Ü.), Dr.Öğr.Üyesi Pınar Sezginalp (Özyeğin Ü.), Öğr.Gör.Dr. Güliz Küçüktaşdemir (Başkent Ü.), Öğr.Gör. Selim Sertel Öztürk (Başkent Ü.), Öğr.Gör. Hande Atmaca Çetin (İzmir Ekonomi Ü.), Öğr.Gör. Selcan Dökmen Aykaş (Başkent Ü.), Öğr.Gör. Merve Çelebi (Yaşar Ü.), Araş.Gör. Selin Güngör (Yaşar Ü.) ve Araş.Gör. Melis Örnekoğlu Selçuk (İzmir Ekonomi Ü.) yer almaktadır. 

Komite, ilk çalışmasını, 10-12 Mayıs 2019 tarihleri arasında Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) evsahipliğinde düzenlenen Docomomo_Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XV etkinliğinde “İç Mekân” poster sunumları ile gerçekleştirecektir. Bu kapsamda, daha önce çalışılmamış iç mekânlar ya da daha önce çalışılmış ancak iç mekân ölçeğinde incelenmemiş yapılara ait iç mekânların poster sunumları beklenmektedir.  İç Mekân Yapı Tanıtım Formu ve detaylı bilgi için bkz.

Etiketler

Bir cevap yazın