“DOCOMOMO_TR Konferansı Tematik Sunuş ve Paneli”

Modern mimarlık alanında çalışmalar yürüten uluslararası örgüt DOCOMOMO'nun Türkiye Çalışma Grubu tarafından OMÜ Mimarlık Fakültesi'nin evsahipliğinde Samsun'da 16-18 Aralık tarihlerinde konferans düzenlendi.

“Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları” Poster Sunuşları Konferansı, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden 80’üzerinde katılımcının yaptığı sunuşlar sonrasında, Mimarlık Fakültesi Dekanı Derya Oktay’ın “Değişen Kent Bağlamında Samsun ve Kent Kimliği” başlıklı tematik konuşması ve “Değişen Kent ve Modern Mimarlık Mirası” temalı Panel ile sona erdi.

Derya Oktay, panel için temel oluşturan sunuşunda, kent ve kimlik kavramına açıklık getirerek kimlikli kentlerde yaşamanın neden önemli olduğunu anlattı ve kentsel kimliğin sadece fiziksel/yapısal, estetik ya da simgesel ögelerle ilgili olmadığını, yapısal/mimari, sosyal ve doğal ögelerin karmaşık etkileşimiyle yıllar içinde belirlendiğini örneklerle ortaya koydu. Daha sonra Samsun’un kimliğini oluşturan ögelerin tarih içinde nasıl değiştiğini ve farklı dönemlere ait mimari eserlerin yitirilmeden birlikte algılanmasının kentsel kimliğin oluşmasındaki rolüne dikkat çekti.

DOCOMOMO_TR Eş-Başkanı ve YTÜ Öğretim Üyesi Ebru Omay Polat tarafından yönetilen panel kapsamında ODTÜ Mimarlık Bölüm Başkanı T. Elvan Altan’ın Ankara Tren Garı ve çevresine, İTÜ Öğretim Elemanı Zeren Önsel Atala’nın da Tire Kent Merkezi’ne odaklanarak yaptıkları sunuşlar da, bu çerçevede, Türkiye’nin güncel kentsel değişim ortamı bağlamında kentlerin sahip oldukları modern mimarlık mirasının durumunu değerlendirdi. Sunuşların ardından dinleyicilerden gelen soru ve yorumlar çerçevesinde, diğer kentlerde yaşanan benzer durumlar gündeme getirilerek, modern mimarlık mirasının değişen kentlerde varlığını sürdürmesi için yapılması gerekenler tartışıldı. Böylece, modern mimarlık örnekleri ilk kez kentsel bağlam içinde tartışılmış oldu.

Etiketler

Bir cevap yazın