Devlet Gibi Görmek: Bazı Toplumsal Kalkınma Planlarının Başarısızlık Hikayeleri

Anarşist düşünür James C. Scott, kaleme aldığı "Devlet Gibi Görmek: Bazı Toplumsal Kalkınma Planlarının Başarısızlık Hikayeleri" kitabında devlet merkezli kent ve köy planlaması deneyimlerini mercek altına alıyor. Kitap, Koç Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlandı.

Tanıtım metni:

İnsanların yaşam koşullarını iyileştirme amacıyla yola çıkan planlama projeleri neden başarısız oldu?

Anarşist düşünür James C. Scott, bu temel sorudan yola çıkarak devlet merkezli kent ve köy planlaması deneyimlerini mercek altına alıyor. Fransa’dan Brezilya’ya, Sovyetler Birliği’nden Tanzanya’ya bir yolculuk yaparak devletçi planlamanın başarısızlıklarını analiz ederken, benzer toplum mühendisliği felaketlerinin tümünde ortak olan koşulları da gün yüzüne çıkarıyor. Gerçekliği kendi vizyonlarına uydurmaya çalışan tek adamları, gerçekliğe yalnızca masa başında yaptıkları plan çerçevesinden bakıp ona uymayan her yönünü yok sayan memurları ve hepsinin ötesinde, otoriter yüksek modernizmin ayrılmaz bir parçası olan ve gerçekliği şekillendirilecek bir nesne olarak gören despotluğu irdeleyen Scott, Devlet Gibi Görmek’te “planlama” kavramının gerçek toplumsal dokuyla uyuşmaz olduğu görüşünü etkin bir şekilde savunuyor.

Çeviren: Ozan Karakaş

İÇİNDEKİLER

 • Teşekkür 9
  Giriş 15
 • BİRİNCİ KISIM 23
  Devletlerin Okunaklılık ve Basitleştirme Projeleri
 • BİRİNCİ BÖLÜM 25
  Doğa ve Uzam
 • İKİNCİ BÖLÜM 65
  Şehirler, İnsanlar ve Dil
 • İKİNCİ KISIM 93
  Dönüştürücü Vizyonlar
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 95
  Otoriter Yüksek Modernizm
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 109
  Bir Deney ve Bir Eleştiri: Yüksek Modernist Şehir
 • BEŞINCI BÖLÜM 147
  Bir Plan ve Bir Teşhis: Devrimci Parti
 • ÜÇÜNCÜ KISIM 175
  Kırsal Yerleşim ve Üretimin
  Toplum Mühendisliğine Tabi Tutulması
 • ALTINCI BÖLÜM 185
  Sovyet Kolektivizasyonu, Kapitalist Hayaller
 • YEDİNCİ BÖLÜM 211
  Tanzanya’da Zorunlu Köylüleştirme: Estetik ve Minyatürleştirme
 • SEKİZİNCİ BÖLÜM 247
  Doğayı Ehlileştirmek: Okunaklı ve Basit Tarım
 • DÖRDÜNCÜ KISIM 287
  Kayıp Halka
 • DOKUZUNCU BÖLÜM 289
  Sığ Basitleştirmeler ve Pratik Bilgi: Mētis
 • ONUNCU BÖLÜM 319
  Sonuç
  Notlar 333
  Şekil Kaynakları 413
  Dizin 415
Etiketler

Bir cevap yazın