Davası Süren Çamlıca Camii’nin Temeli Atıldı

Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası'nın imar planlarının şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına uygun olmadığı gerekçesiyle yürütmesini durdurma davası açtığı Çamlıca Camii projesinin temelleri atıldı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’un her yerinden görüneceğini söylediği Çamlıca Tepesi’ne Çamlıca Camii’nin temelleri atıldı.

TMMOB’a bağlı Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubeleri, geçen sene Büyük Çamlıca Özel Proje Alanı 1/5000 ve 1/1000 revizyon nazım ve uygulama imar planının yürütmesinin durdurulması için dava açmıştı.

Dilekçede, tüm kamuya açık olması ve korunarak yaşatılması gereken bir alanın, yereldeki ihtiyaca bakılmaksızın donatı (dini tesis) alanına ve bununla birlikte özel kullanıma (Turizm Alanı) açılarak yapılaşmaya maruz bırakıldığı belirtildi.

Bu yüzden dilekçede, plan bütünlüğünü, kamu yararını ve plan kademelenmesi ilkelerini göz ardı etmesinden ötürü dava konusu planların, 3194 sayılı İmar Kanunu ve eki “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik”e, 2890 sayılı Boğaziçi Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik ile şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına uygun olmadığı ifade edildi.

Silueti ve doğal yapıyı bozacak

Dilekçede şu noktalara da dikkat çekildi.

* Planlama alanı Boğaziçi Doğal ve Tarihi Sit Alanı olduğu için Boğaziçi alanı içerisinde yer alan doğal yapının tahribatının önü açılacak.

* Kamu yararı açısından mutlaka korunması ve üzerinde yapılaşmaya izin verilmemesi gereken bu alanda İstanbul’un ve Boğaziçi’nin siluet etkisini tahrip edecek yapılaşma olacak.

Çevresinde 14 adet dini tesis var

* Planlama alanında,  nüfus barındıran bir yapılaşma bulunmuyor,  çevresi ise genel itibariyle düşük yoğunluklu konut alanında kalıyor. Çevresinde erişim mesafesi içerisinde 14 adet dini tesis yer alıyor. 57 hektar büyüklüğünde ayrılmış olan Dini Tesis Alanının bölgede yaşayan nüfusun ihtiyaçları doğrultusunda planlanmadığı açık.

37 bin cemaat kapasiteli

Camii’nin dün yapılan açılış töreninde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, “Buradaki televizyon kuleleri ve vericilerin tamamı kalkacak. 250 bin metrekare alanın tamamı yeşillendirilecek. İslam ibadethaneleri arasında yer alacak olan en görkemli eser olacak” dedi.

Üç bodrumla birlikte, 121 bin metrekare toplam inşaat alanı olan proje, 131 milyon liraya mal olacak. Caminin inşaat oturum alanı 15 bin 045 metrekare. Caminin, 70,45 metre kubbe yüksekliği, 34 metre kubbe çapı, 6 adet minaresi ve toplam 37 bin 500 kişilik cemaat kapasitesi, bin kişilik konferans salonu, 2 bin 750 meterakare kütüphane, 3 bin 435 metrekare sanat galerisi, 10 bin 950 metrekarelik müze ve değişik alanlardan oluşan 8 adet atölye ve 3 bin 40 araçlık kapalı otoparkı olacak.

Yarışma açılmıştı

Açılan yarışma sonucunda ikinci olan Turkuaz Yapı Mimarlık’tan Bahar Mızrak ve Hayriye Gül Totu’nun projesi “Geleneksel Türk- İslam mimari tarzı ile günümüz çizgilerini bütünleştirerek Anadolu ’nun batıya bakan yüzünde şehir siluetine değer katacağı, döneminin sembol eserlerinden biri” olacağı gerekçesiyle seçildi. Ancak Başbakan’ın talimatıyla projeye Mimar Sinan Üniversitesi ve İTÜ’nün mimar ve şehir plancılarıyla son şekli verildi. 

Etiketler

Bir cevap yazın