Danıştay’dan ODTÜ’yü Etkileyecek Karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, binlerce ağacı keserek ODTÜ’den yol geçirmesi tartışmalarına ışık tutacak bir karara imza attığı ortaya çıktı.

İzmir’de yapılan bir imar planına karşı açılan davayı görüşen kurul, onaylanmakla yürürlüğe giren imar planlarının kesinleşmesi için bir ay süreyle askıya çıkarılmak suretiyle ilan edilmeleri ve bu sürenin tamamlanması gerektiğine dikkat çekti. Ankara Belediyesi’nin, ODTÜ’ye ilişkin planın askı süresi tamamlanıp kesinleşmeden binlerce ağacı kestiğine vurgu yapan Avukat Sedat Vural, “Bu karar, şüphelilerin suçüstü yakalandığına anayasal kanıt teşkil etmektedir” dedi.

Melih Gökçek başkanlığındaki Anakent Belediyesi’nin ağaçları keserek ODTÜ’den yol geçirmesine ilişkin uygulamasına karşı hukuk mücadelesi başlatan avukat Sedat Vural, dikkat çeken bir Danıştay kararını Cumhuriyet ile paylaştı. 7 Eylül 2010 tarihli karar, Danıştay’ın en üst karar merci olan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na ait. 2007’de Tahtalı Barajı Havzası ve Çevresi Belediyeler Birliği’nin, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından onaylanan 14 Eylül 1998 tarihli, 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planının iptali istemiyle açılan davanın temyiz incelemesini görüşen İdari Dava Daireleri Kurulu, İmar Yasası’nın 8. ve 9. maddelerine dikkat çekerek verdiği kararda, “Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri uyarınca onaylanmakla yürürlüğe giren imar planlarının kesinleşmesi için anılan madde hükümlerine göre bir ay süreyle askıya çıkarılmak suretiyle ilan edilmeleri gerekmektedir. Onaylandıktan sonra ilan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planı, yasada öngörülen usul tamamlanmaksızın tesis edilmiş bir işlem olacağından, bu şekil eksikliği nedeniyle iptalinin gerekeceği açıktır” değerlendirmesini yaptı. Danıştay, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra ilan edilmeksizin uygulamaya konulan imar planının iptaline karar verilmesi gerektiğini ifade etti. Ancak kurul, davayı süresi içinde açılmadığı için reddetti.

Kararı değerlendiren avukat Sedat Vural, imar planlarının diğer düzenleyici işlemler gibi kesinleşmeden yürürlüğe giremeyeceğini, uygulamasının yapılamayacağını vurguladı. Bu kararın Ankara Belediyesi’nin ODTÜ planını etkilediğini ifade eden Vural, “Suç konusu koruma amaçlı imar planı da İmar Yasası’nın plan olarak addettiği imar planı olup, kesinleşme süreci de İmar Yasası’nın 8-b maddesine göre itiraza konu 30 günlük ‘askı’ süresinin bitiminden sonra (itiraz yapılmamışsa) tamamlanmaktadır. Suç kanıtları başta İmar Yasası olmak üzere sair yasa ve yönetmelikler yanında en önemlisi anayasaya göre idareyi bağlayıcı olan Danıştay Dava Daireleri Kurulu’nun bu kararı, şüphelilerin suçüstü yakalandığına anayasal kanıt teşkil etmektedir” dedi. Vural, belediyenin ODTÜ’ye ilişkin yol geçirme planı kesinleşmeden ağaçları kesemeyeceğini, kesmesinin ise hukuksuz olduğunu kaydetti.

Başkentliler, ODTÜ’den geçirilmek istenen yola karşı mücadele etmek üzere sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinde örgütlendi. Burada oluşturulan “Ankara direniyor” grubu ODTÜ’de binlerce ağacı kesen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunulması için kampanya başlattı. Gruba dün öğle saatleri itibarıyla 5 bin kişi katıldı. Gruba katılan yurttaşlar, bugün saat 13.00’te Ankara Adliyesi’nde buluşarak Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunacak.

Etiketler

Bir cevap yazın