Danimarka’nın Tarihi Kasabasında Bir İyileştirme Projesi: Tønder Midtby

Danimaralı ofis EFFEKT, Almanya sınırındaki Güney Jutland’da bulunan tarihi kasaba Tønder’de kentsel alanların iklime uyumu ve dönüşümü için kapsamlı bir proje hazırladı.

Tønder Midtby projesi ile kasabanın sıklıkla yaşadığı sel baskınlarını önlemek için bir iklim uyum planının oluşturulması, yerel halkın ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kamusal alanların yeniden düzenlemesi ve şehir merkezinin su ile ilişkisinin pekiştirilmesi gibi konulara çözümler üretilmiş.

Tarihi bir şehir olan Tønder önceden yerleşimin denize doğrudan erişiminin olduğu bir liman kentiymiş. Ancak 16. yüzyılda sulak alanlardaki arazi ıslah çalışmaları nedeniyle liman gerilemiş ve kasaba liman statüsünü kaybetmiş.

Tønder Midtby projesi ile bir yandan kasabanın güçlü tarihi mirası korunup geliştirilirken, diğer yandan kentsel alanlarının dönüşümü ve iklim uyumu ile suyla yeniden bir araya gelme de planlanmış.

Zamanla projenin boyutu büyüyerek benzersiz ve bütüncül bir stratejinin geliştirilmesine olanak tanınmış.

Proje; Realdania derneği, AP Møller ve Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Vakfı, Nordea Vakfı ve Tønder Belediyesi tarafından Tønder bataklığını ıslah etmek ve bölgeyi ziyaret için daha da çekici hale getirmek için kurulan Tøndermarsk Initiativet’in bir parçası olarak tasarlanmış.

Bölüm I: The Sculpture Park

Bir etkinlik şeridinin tasarlanmasıyla, yeni ve çekici bir iklim parkı oluşturularak iklim uyumu, kentsel doğa ve çeşitli kentsel alan etkinliklerini birleştirilmiş. Aktivite şeridi bir lise, bir ilkokul ve bir kütüphane de dahil olmak üzere çeşitli eğitim ve kültür kurumlarıyla çevrelendiğinden bir yandan çeşitli hedef gruplar göz önünde bulundurularak tasarlanmış.

Bölüm II: The Cloudburst Park

Kasabanın su sisteminin önemli bir bölümünün kanalizasyon sistemiyle bağlantısı kesilerek kendi başına 85 yıllık bir sele dayanabilecek büyük bir Cloudburst Park’a yönlendirilmiş. Bu çözüm, tarihi kentte yeni su yolları tasarlamayı mümkün kılmış.

Bölüm III: Tønder Midtby

Son derece karmaşık teknikli iklimlendirme çözümleri, tescilli binaları korumak ve mevcut malzemelerin güzelliğini ve tarihini vurgulamak için tarihi şehre nazikçe entegre edilmiş. Arnavut kaldırımlı sokaklara yerleştirilen edilen yeni oluklarla, şehrin su akışının kontrolü sağlanmış. Yağmur suyu kanalları ve geçirimli asfalt yollar, büyük miktarda su emme kapasitesine sahip diğer çözümler olmuş.

Skibbroen’deki kentsel alanın dönüştürülmesiyle, dinlenme ve eğlence için de düzenlenmiş çok işlevli bir oyun ve aktivite alanının yanı sıra ve Tønder’in tarihi şehir merkezine yeni bir giriş kapısı da oluşturulmuş. Canlı kamusal meydanın merkezinde tasarlanan yansıtma su havuzu ile şehir yaşamı için güzel ve aktif bir odak noktası yaratılmış. İyi tanımlanmış bir alana yerleştirilen merkez istenirse Pazar yeri veya halk meydanı olarak değişik amaçlar için kullanılabilecek şekilde düzenlenmiş.

Yeni iklim yolu için yapılan kazılar sırasında arkeologlar, kasabanın tarihinin ve kimliğinin önemli bir parçası olan orijinal eski liman cephesini keşfetmişler. Liman cephesinin yer altı sergisinin tasarımı, Museum Sønderjylland ve JAC Studio ile işbirliği içinde genel projeye entegre edilmiş.

Etiketler

Bir yanıt yazın