Cumhuriyet Döneminde Ümraniye: Şehirleşme, Toplum, Ekonomi ve Yönetim

Ümraniye Atölyesi’nin “Cumhuriyet Döneminde Ümraniye: Şehirleşme, Toplum, Ekonomi ve Yönetim” kitabı yayınlandı.

Ümraniye’nin şehirleşme sürecini, demografik ve toplumsal yapısını, ekonomik dönüşüm süreçlerini ve idarî gelişimini ele alan ve İstanbul Şehir Üniversitesi Şehir Araştırmaları Merkezi bünyesinde tarih, sosyoloji, kamu yönetimi, planlama ve mimarlık alanlarından isimlerin katılım ve katkıları ile yazılan kitap Ümraniye atölyesi’nin bir ürünü olarak ortaya çıktı.

-Ümraniye Belediyesi tarafından desteklenen kitabın yazarları-

Yunus Uğur, Serhat Aslaner, Alim Arlı, Halil İbrahim Düzenli ve Eda Yücesoy

Ümraniye Atölyesi hakkında:

İstanbul Şehir Üniversitesi Şehir Araştırmaları Merkezi bünyesinde Ümraniye Belediyesi’nin desteği ile bir atölye çalışması başlatıldı. Amaç, Ümraniye ve çevresinin Cumhuriyet devri insanî, yerleşimsel (mekansal), idari, toplumsal-kültürel ve iktisadi hususiyetlerini kapsamak; “Ümraniye nereden nereye geldi” ve “nasıl geldi” sorularını farklı alt başlıklar, kaynaklar ve şahitliklerle incelemek ve bütüncül, tarihsel ve sosyolojik bir yaklaşımla ilçenin şehirleşme sürecini anlamaya çalışmak. Tarih, sosyoloji, planlama, mimarlık, ekonomi gibi farklı disiplinlerden akademisyen, uzmanlar ve asistanların dahil olduğu bu atölyede, ilçe çalışmalarına dair bir araştırma altyapısı da oluşturulmakta ve buradan yola çıkarak ilçelerin gelişim ve dönüşümünü en iyi ortaya koyacak yöntem ve yazım usulü ne olabilir etrafında tartışmalar yürütülmekte. Atölyede masabaşı araştırmalar kadar, saha gezileri ve ilçe sakinleri ile görüşmeler de yapılmakta.

Etiketler

Bir cevap yazın