Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın İsmi Değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı" olarak değiştirildi.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Ayrıca bu kararname ile Bakanlık bünyesinde İklim Değişikliği Başkanlığı kuruldu. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlandı.

Kararnameye göre İklim Değişikliği Başkanlığı’nın görevleri arasında küresel iklim değişikliği ile ilgili tedbirlerin alınmasına ve plan, politika ve stratejilerin belirlenmesine ilişkin ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmak, sera gazı emisyonlarını ulusal ölçekte izlemek ve azaltılması konusunda gerekli düzenlemeleri yapmak, iklim değişikliği ile ilgili uluslararası müzakere süreçlerini takip etmek gibi sorumluluklar yer alıyor.

Bakanlık ayrıca çölleşme, erozyon ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında ağaçlandırma ve ormanla ilgili görevleri yürüten kurumlarla koordinasyon sağlanarak gerekli hallerde orman sınırları dışında özel ağaçlandırma dahil her tür çalışmayı yapacak ya da yaptıracak; bu maksatla dış mekanlarda kullanılan ağaç veya bitki türlerinin üretimine yönelik fidanlık kuracak/kurduracak ve yatırım yapacak olan gerçek veya tüzel kişileri destekleyecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi buradan incelenebilir.

Etiketler

Bir cevap yazın