Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Mekansal Strateji Planlaması Çalıştayı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı iş birliği ile yürütülen mekansal strateji planlaması çalışmasına yönelik 12-13 Ekim 2012 tarihlerinde Ankara CK Oteli'nde iki gün süreyle "Mekânsal Strateji Planlaması Çalıştayları" gerçekleşecek.

Bakanlığın resmi internet sitesinde konuyla ilgili olarak şu şekilde açıklama yapılıyor:

“Bakanlığımız Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü yürütücülüğünde ‘Üst Ölçek Mekânsal Strateji Planlaması Hazırlama, Uygulama ve İzleme Süreci Yöntem ve Esaslarının Belirlenmesi Projesi’ Kalkınma Bakanlığı ile işbirliği içinde yürütülmektedir.

Mekânsal Strateji Planları ile Türkiye’de ulusal kalkınma, bölgeler arası eşitsizlik, dengeli ve sürdürülebilir büyüme, bölgesel rekabet, çekim merkezleri; doğal, tarihsel, kültürel ve çevresel değerlerin korunması; afet riskleri gibi ülke, havza ve bölge bütününde mekânsal gelişme senaryolarını yönlendirecek konular irdelenecektir.

Mekânsal Strateji Planları; kalkınma planları, sektörel strateji belgeleri gibi ulusal üst ölçekli belgelerle alt ölçekli planlama çalışmalarını yönlendiren mekânsal gelişme stratejilerini içerecektir. 2012 yılı sonunda geliştirilecek model sonrasında ilgili mevzuatta gerekli düzenlemeler yapılacak ve Mekânsal Strateji Planı planlama mevzuatına geçirilecektir.

Proje kapsamında, ilgili kamu kurumlarından, özel sektörden, sivil toplum kuruluşlarından ve üniversitelerden seçilen alanında uzman olan yaklaşık 100 kişilik bir grupla 12-13 Ekim 2012 tarihlerinde Ankara CK Otelinde iki (2) tam gün süreyle Mekânsal Strateji Planlaması Çalıştayları gerçekleştirilecektir.

Mekansal Strateji Planlaması çalışmaları hakkında detaylı bilgi almak için projeye ait resmi web sitesinden http://msp.csb.gov.tr faydalanılabilir.”

Etiketler

Bir cevap yazın