Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Göre Datça’daki Plan Benzersiz

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Datça'daki imar revizyonu ile ilgili raporunu yayınladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tartışma yaratan Datça projesi için “Ülkemizde kırsal alan planlamasına ışık tutacak model niteliğinde örnek bir planlama çalışması yapıldı” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Datça Yarımadası’nda büyük tartışma yaratan imar revizyonuyla ilgili tartışmalar üzerine Datça-Bozburun’daki revizyona ilişkin 492 sayfalık plan araştırma raporunu, onaylanan paftaları ve diğer ekleri internet sitesinden yayımladı.

Radikal gazetesinden Erdinç Çelikkan’ın haberine göre, gelen tepkilere rağmen planın bölgeye yeni avantajlar sağlayacağını öne süren bakanlık, şu görüşleri savundu:

Datça-Bozburun 1990’da Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edildi. Bölgeye ilişkin ilk Çevre Düzeni Planı 1994’te onaylandı. Daha sonra, SİT sınırları doğrultusunda 1998’de plan revize edildi. Bölgede yer alan toplam 17 köyün beşine plan yapıldı. (Turgut, Mesudiye, Orhaniye, Söğüt, Yakaköy Palamutbükü mevkii). Ancak, diğer kırsal yerleşimlere ilişkin planlama; kadastro çalışmalarının tamamlanmaması ve Orman Kanunu’nun 2-B maddesi ve sit alanlarındaki kısıtlamalar nedeniyle yapılamadı.

Bölgede mevcut mevzuatın kırsal yerleşim alanlarının planlanmasında yetersiz kalması, yerleşimlerin yöresel biçimlerine ve ihtiyaçlarına cevap verememesi gibi nedenlerle aykırı yapılaşmalar oluşmaya başladı. 2014 yılında askıya çıkan Çevre Düzeni Planı Revizyonu için yapılan çalışmalar yaklaşık 10 yıllık bir geçmişe sahiptir.

Türkiye ilk kez deniz çayırlarının ve denizaltı biyolojik hayatın koruma altına alındığı bir plana kavuştu. Demirleme faaliyetlerinin denizaltındaki arkeolojik yapıya verdiği zararı engellemek amacıyla, kısa süreli ve günübirlik tekne bağlamaya yönelik düzenlemelerin yapıldığı bir plana kavuştu. Eşsiz koy ve kıyılarıyla ülkemiz yat turizminin odaklandığı bölge, deniz turizmi yatırımları, ekolojik denge ve toplumsal hassasiyetler arasındaki ilişkiyi duyarlı şekilde ele alan bir plana kavuştu.

Bölgenin turizm potansiyeli de dikkate alınarak, kıyı yapıları ihtiyaçlarının tespitine yönelik yapılan arazi çalışmaları sonucunda deniz turizmi, balıkçılık, tekne imalatı gibi sektörel yatırımlar için gerekli kıyı yapılarının yapılabileceği alanların belirlendiği bir plana kavuştu. Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı revizyonu, 2005’ten günümüze kadar yürütülen uzun soluklu bir çalışma olup, bilimsel çalışmalar ışığında sürdürülmüştür. Plan kapsamında ilgili kamu kurum kuruluşları sivil toplum temsilcileri ve halkın katılımı sağlandı. Ülkemizde kırsal alan planlamasına ışık tutacak model niteliğinde örnek bir planlama çalışması yapıldı.

Günay, Meclis’e taşıdı

İzmir Bağımsız Milletvekili Ertuğrul Günay da Datça-Bozburun’daki imar revizyonunu Meclis gündemine taşıdı. Günay, önergesinde “Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde doğal, arkeolojik, kentsel sit ve anıt eser var mı? Revizyon planında sit dereceleriyle ilgili yeni bir düzenleme yapıldı mı? Datça-Bozburun Özel Çevre Planı Revizyonunda, Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Muğla Müdürlüğü’nün görüşü alındı mı?” diye sordu.

Etiketler

Bir cevap yazın