“Cevizli Tekel Halkındır”

Cevizli Tekel’de tescilli fabrika yapılarının yıkımı, ruhsat veren Kartal Belediyesi önünde protesto edildi. Cevizli Tekel Dayanışması, alanın halka açık park olmasını talep etti.

Cevizli Tekel Dayanışması, İstanbul Şehir Üniversitesi’ne tahsis edilen doğal sit alanı ve endüstri mirası Cevizli Tekel’de, tescilli fabrika yapılarının yıkılmasını Kartal Belediyesi önünde protesto etti. Kartal Belediyesi’nin verdiği yıkım ruhsatı ile 5 No’lu Koruma Kurulu’nun yıkım kararlarının iptal edilmesi gerektiğini belirten Cevizli Tekel Dayanışması, üniversite yerleşkesi için tahsis edilen alanın halka açılıp park olarak düzenlenmesini talep etti.

Cevizli Tekel Dayanışması adına basın açıklamasını okuyan Mimarlar Odası Kartal Temsilciliği Başkanı Esin Köymen, “Cevizli Tekel kamusal alanının büyük kısmı tek katılımlı ve adrese teslim bir ihaleyle Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kurucu üyesi olduğu Bilim ve Sanat Vakfı’na ait İstanbul Şehir Üniversitesi’ne neredeyse bedelsiz olarak 49 yıllığına tahsis edilmiştir. 2009 yılından beri Cevizli Tekel alanının halkın kullanımına açık park alanı olarak düzenlenmesi için mücadele ediyoruz. Bu süre içinde mücadelemizde ortaklaşarak birçok görüşme yaptığımız Kartal Belediyesi yetkilileri, alan içinde endüstriyel miras olarak tescillenmiş olan ve bizim de ısrarla mevcut halleriyle korunmasını talep ettiğimiz yapıların yıkım ruhsatlarını, Koruma Kurulu kararı doğrultusunda onaylamıştır. Ve birkaç gün önce de bu yapıların yıkımına başlanmıştır. Kartal Belediyesi yetkililerinin anayasal ve kamusal sorumluluklarını göz ardı ederek verdikleri yıkım ruhsatları iptal edilmeli ve alan içindeki yıkım derhal durdurulmalıdır” dedi.

“Kampüs Israrından Vazgeçin”

5 No’lu Koruma Kurulu’nun alanda korunması gereken tescilli yapılara verdiği yıkım kararının 2863 sayılı Koruma Kanunu’na aykırı olduğunu belirten Köymen, aynı zamanda bir bölümü 1. derece arkeolojik sit olan alanda arkeolojik çalışmalarının devam ettirilerek, kazı çalışmalarına engel olan tahsislerin iptal edilmesi gerektiğini söyledi. İstanbul Şehir Üniversitesi’nin bölgede tek kalmış yeşil alanda üniversite kampüsü yapma ısrarından vazgeçmesi gerektiğini belirten Köymen, “Arkeolojik kazı çalışmaları tamamlanmadan alan içinde herhangi bir planlama ve yıkım işlemi yapılmamalıdır. Cevizli Tekel Kamusal alanı doğal ve arkeolojik sit alanı olma özellikleri korunarak içindeki Tekel’e ait endüstri mirası yapılarla birlikte halka açık park olmalı. Depremi bekleyen İstanbul’da afet anında bölge halkının toplanma alanı olarak düzenlenmelidir” dedi.

Yapılan açıklama sonrası Kartal Meydanı’na yürüyen Dayanışma üyeleri ”Tekel halkındır, halkın kalacak”, “AKP halka hesap verecek” sloganları attı.

Etiketler

Bir cevap yazın