Büyükşehir, 5 Ay Önce Onayladığı Expo Planına Düzeltme İstedi

İnciraltı için son dakikada yapılan başvuruyu, metroda keşif artışı talebi sekiz aydan fazla Ankara'da bekletilen Büyükşehir'in "intikamı" olarak değerlendirenler oldu.

İTFAİYEYE YER İSTEDİ

EXPO alanı İnciraltı’nda tam sorun çözüldü derken, son dakikada yeni pürüzler çıktı. 8 Ocak’ta Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktarla Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun son şeklini verdiği planda yedi ayrı noktada düzeltme talebiyle belediyenin de başvuru yapması sürpriz oldu. Büyükşehir, “Sosyal hizmet alanı” olarak işaretlenen bölgenin itfaiyeye tahsis amacıyla “Belediye hizmet alanı” yapılmasını istedi.

HİÇ BEKLENMİYORDU

Plandaki yollarla, mevcut yolların uyumsuz olduğu ve birbirleriyle bağlantılarında sorun olduğu da belediyenin yaptığı başvuruda yer aldı. Meslek odalanndan gelecek itirazlara hazırlıklı olan bakanlık yetkilileri, belediyenin “itirazı” ile şaşkınlığa uğradı. Başta metro keşif artışı olmak üzere yaptığı başvurular aylarca oyalanan Kocaoğlu’nun, bir an önce yürürlüğe girmesi istenen planı geciktirerek Ankara’ya misillemede bulunduğu yorumları da yapıldı.

Askıdan inen planlara bireysel itirazların yanı sıra Mimarlar Odası İzmir Şubesi de “EXPO bahanesiyle yoğun yapılaşmaya fırsat veriliyor” diyerek resmi itirazda bulundu, İnciraltı’nın 1/25.000 ölçekli planın yürütmesini açtıkları davayla durduran Şehir Plancıları Odası izmir Şubesi ise, bu planlara itiraz etmek yerine direkt olarak dava açmayı tercih etti. Şube Başkanı Nehir Yüksel, EXPO gibi özel yasalardan güç alarak bölgenin ranta açılmak istendiğini vurguladı.

EXPO PLANI’NA ÜÇ ENGEL

İnciraltı Turizm Merkezi Planı, Başkan Kocaoğlu ile Bakan Bayraktar’ın 8 Ocak’taki mutabakatının ardından, şehir plancılarının açtığı dava, mimarlarin itirazı, Büyükşehir’in önerisiyle yeni bir boyut kazandı.

İnciraltı Turizm Merkezi’nin 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli planlarına askı süresi içinde Mimarlar Odası İzmir Şubesi itiraz etti. Şehir Plancıları Odası itiraza gerek duymadan iptal davası açma kararı aldı. Büyükşehir ise itfaiye için yer ayrılması, yolların uyumsuzluğunun giderilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na öneride bulundu. Bu gelişmeler, EXPO Planı’nı bozmasa da çözüm sürecinin uzamasına yol açacağı endişesi arttı. Danıştay 6. Dairesi’nin 1/25.000 ölçekli İnciraltı Çevre Düzeni Planı’nın yürütmesini durdurmasına karşın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın daha önceki itirazlara göre revize ettiği 1/1.000 ve 1/5.000 ölçekli planlar hem İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden hem de Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nde askıdan indi.

Büyükşehir’de planlara 5 bireysel itiraz yapıldı. Yapılan itirazların en önemlisi Mimarlar Odası tarafından yapıldı. Mimarlar Odası, planların, Inciraltı’nda yoğun bir yapılaşmaya yol açacağını öne sürdü. Inciraltı’nın 1/25 bin ölçekli planın yürütmesini, açtıkları davayla durduran Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi ise, bu planlara itiraz etmek yerine direkt olarak dava açmayı tercih etti. Hukuki açıdan sorunlu Şube Başkanı Nehir Yüksel, bugüne kadar İnciraltı’yla ilgili meslek odalarının açtığı 5 davadan bir iptal, iki yürütmeyi durdurma kararı çıktığını diğer davaların ise konusuz kaldığını belirterek, planların hukuki açıdan sorunlu olduğuna, yoğun yapılaşmaya yol açacağına dikkat çekti. 4. İdare Mahkemesi’nin 2012’de verdiği karar ile işlemin iptal edildiğine dikkat çeken Nehir Yüksel, şu açıklamalarda bulundu: “Danıştay da 1/25.000 Çevre Düzeni Planı yürütmesini durdurdu. Sosyal donatı alanları yönüyle koruma amaçlı imar planları ile üst ölçek plan kararları arasında uyumsuzluk olduğu yönündeki itirazları dikkate alınmadı. Konut alanlarının getireceği nüfus için yeterli sosyal donatılar ayrılmadı. Yapılaşmaya ilişkin yoğunluk gerçek değerlerin üzerinde. Bu nedenlerden dolayı iptal davası açacağız. Siyasi vaatler üretiliyor. Bundan izmir büyük zarar görüyor.”

Öte yandan izmir Büyükşehir Belediyesi askıdan inen planlarla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bazı önerilerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Planlara Belediye’nin itiraz ettiği” yolundaki habere de tepki gösterildi. Açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan yazı, itiraz niteliğinde değil, planlarda belirlenen teknik ve uygulama sorunlarının giderilmesine yöneliktir. Diğer bir deyişle bizimki itiraz değil, öneridir” denildi.

Etiketler

Bir cevap yazın