BUÜ Mimarlık Fakültesi Tarihi Yapı Çözümleme Dersi Sergisi

Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı 5. yarıyıl güz dönemi Tarihi Yapı Çözümleme dersi  grup çalışması olarak yürütülen çalışmaların poster sunumları çevrim içi olarak yayınlandı.

Dersin amacı geleneksel yapım tekniğinde inşa edilmiş olan bir yapının rölövesini, malzeme ve hasar analizleri ile rölöve raporunu hazırlamaktı. Ders kapsamında bir yapının ölçüsünün nasıl alınması gerektiği anlatılarak öğrenciler çalışacakları yapılarda ölçüm yaptılar. Hazırlanan krokiler üzerine alınan ölçüler elle ölçüldü. Üçgenleme yöntemi kullanıldı ve doğrusal ölçümler sürekli okuma yöntemi ile elde edildi. Yapıların mimari özellikleri, yazılı ve sözlü kaynaklar yardımıyla tarihi özellikleri araştırılıp, yapıya ait fotoğraflar çekildi. Yapıların özgün mimari ve tarihi özellikleri değerlendirilerek yapıda görülen mevcut bozulmaların nedenleri araştırıldı.

Ders Yürütücüsü: Prof. Dr. Özlem Köprülü Bağbancı

Ders Öğretim Elemanları: Arş. Gör. Bengisu Özkılavuz, Arş Gör. Şule Ayengin

Çalışmaların poster sunuşlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Etiketler

Bir yanıt yazın