Bursa Atatürk Stadyumu Hakkında Toplu Basın Açıklaması

Atatürk Stadyumu'ndan başlayıp İpekiş Fabrikasını da içine alarak Merinos’a kadar uzanan bölge hakkında yapılmak istenen plan değişikliğinin iptali konusunda kentin yapılı çevreyle ilgilenen sivil toplum kuruluşlarınca toplu basın açıklaması yapıldı.

Bursa Barosu, Mimarlar ve Şehir Plancıları Odaları Bursa Şubeleri, Bursa Atatürk Stadyumu ve Çevresini Koruma ve Yaşatma Derneği (BASKOD), Ali Arabacı ile Niyazi Aşır’ın açtığı dava sonucunda Bursa Birinci Mahkemesi, bilirkişi heyetinin kamu yararına uygun değildir raporuna uygun karar vererek plan değişikliğini iptal etti. 

Konuyla ilgili Atatürk Stadyumu önünde düzenlenen basın toplantısında konuşan Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Can Şimşek, “Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni mahkemenin iptal kararı yönünde işlem yaparak halka ait alanların halkta kalmasını sağlamaya davet ediyor; bu ve bunun gibi rant odaklı yaklaşımlarının karşısında her zaman bizleri ve Bursa halkını bulacakları konusunda kenti yönetenleri uyarıyoruz” dedi. 

Bursa Barosu, Mimar ve Şehir Plancıları Odaları Bursa Şubeleri, Bursa Atatürk Stadyumu ve Çevresini Koruma ve Yaşatma Derneği, Ali Arabacı ile Niyazi Aşır’ın imzasını taşıyan basın açıklaması aşağıdadır: 

Bursa Atatürk Stadyumu’ndan başlayıp İpekiş Fabrikasını da içine alarak Merinos’a kadar uzanan,  Bursa için bir çağdaşlaşma ve Cumhuriyet Aksı niteliğinde olan bölgeye ilişkin imar planı, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından değiştirilmişti. Belediye, Atatürk Stadı’nı yıkıp yerine, şehrin ihtiyaç duyduğu meydan düzenlemesini yapacağını iddia ediyordu. Eski Otobüs Garajı’nda AVM’ye izin verip özelleştirerek söz konusu alanı sözde “Kent Meydanı”na dönüştüren sabıkalı zihniyetin bir diğer örneğini de bu akla zarar imar planında görmüştük. Burada da Kent Meydanı ve daha birçok yerde olduğu gibi amaç yine yeni ticaret alanları yaratmak olduğundan, tüm şehri kanser gibi saran rant odaklı yapılaşmaların yeni bir anıtı dikilmek istenmiştir. 

Bursa Barosu, Mimarlar ve Şehir Plancıları Odaları Bursa Şubeleri, Bursa Atatürk Stadyumu ve Çevresini Koruma ve Yaşatma Derneği, Ali Arabacı ile Niyazi Aşır’ın açtığı dava, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nde kabul edilmiş ve yapılan plan değişikliği iptal edilmiştir 

Davada, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20 Mayıs 2014 tarihinde onayladığı Atatürk Stadyumu ve çevresini kapsayan kentsel sit alanına ilişkin 1/5.000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1.000 ölçekli Stadyum Caddesi Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı’nın iptali istenmiştir. Yasal iddiamız, plan değişikliğinin, Plan Yapımına İlişkin Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olmadığı, plan yapımı ilke ve kararlarına aykırı olarak üretildiği, ilgili kurum görüşlerinin alınmadığıydı. 

Mahkemece yaptırılan keşif sonucu verilen bilirkişi raporunda, dilekçelerimizde sunduğumuz tezlerin doğru olduğu belirtilirken, bu çağdaşlaşma ve Cumhuriyet aksının şehrin geçmişi ve ortak bilinçteki yerine vurgu yapılmıştır. Bu alan Sayın Bursa Valisinin, Muradiye Külliyelerinin yeniden açılışında söz ettiği, “ruh”un zamanımızdaki karşılığıdır. 

Mahkeme, Belediyenin itirazlarını yerinde görmeyerek, bilirkişi raporu doğrultusunda adı geçen plan değişikliğinin “hukuka aykırı olarak tesis edildiği sonucuna ulaşılmıştır” gerekçesiyle iptaline karar vermiştir. 

Acemlerdeki “Belediye Stadyumu”nun ne zaman açılacağı muamma iken, Atatürk Stadyumu davacı Niyazi Aşır ile simgelediğimiz amatör heyecanın yanında Bursaspor’a da sıcak ev sahipliğini sürdürmektedir. Atatürk adıyla onurlu Spor Salonu ve Kapalı Yüzme Havuzu’nda sporcuların zaferleri ve seyircilerin tezahüratları yankılanmaktadır. Davacı Ali Arabacı gibi mezunların okulu, Atatürk Lisesi’nin ağaçlı bahçesi ve sınıfları öğrencilerin hizmetindedir. İpekiş Fabrikası da, korusuyla ve tescilli yapılarıyla sanayi yapısı olmasına karşın bu kentteki önemli bir tarihsel değer olarak yaşamaktadır.

Yapıları, ağaçlarıyla bu alanın daha güzel ve kullanışlı hale getirilmesi için her imkân kullanılmalıdır. Şehrin güvenli merkezindeki bu spor ve yeşil alanlarını halkın kullanımı kolaylaştırılmalıdır.  Kamuoyunun çıkarına uygun, kişisel kaygılar güdülmeksizin Stadyum, Havuz, Spor Salonu, Lise ve Fabrikanın daha anlamlı projelerle gurur duyacağımız şekilde düzenlenmesini istiyoruz.

İpekiş Fabrikasının da, koru ve içindeki tarihi binayı neredeyse 3 katı büyüklükle ezen otel tarafından yutulmaması gerekir. Arsa sahibinin zenginleşmesi Bursa’nın ruhunda yoksullaşmaya neden olacaktır. Bu yöndeki çabalara karşı da dava açılmıştır. O projenin de iptaliyle bu önemli Cumhuriyet Aksı ve kamuoyu rahat bir nefes alabilecektir. Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni mahkemenin iptal kararı yönünde işlem yaparak halka ait alanların halkta kalmasını sağlamaya davet ediyor; bu ve bunun gibi rant odaklı yaklaşımlarının karşısında her zaman bizleri ve Bursa halkını bulacakları konusunda kenti yönetenleri uyarıyoruz.

Etiketler

Bir yanıt yazın