Bursa Atatürk Spor Salonu Ulusal Mimari Proje Yarışması’nın Takvimi Güncellendi

Bursa Atatürk Spor Salonu Ulusal Mimari Proje Yarışması’nın takvimi güncellendi.

Yapılan duyuru ve yeni yarışma takvimi aşağıdaki gibi:

“Bu belgenin ‘Bursa Atatürk Spor Salonu Ulusal Mimari Proje Yarışması’ jüri ve yarışma idaresi tarafından ülke genelinde koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler ve bu önlemlere istinaden yarışmacılardan gelen talepler doğrultusunda düzenlenerek yayınlanmasına karar verilmiştir.

‘Bursa Atatürk Spor Salonu Ulusal Mimari Proje Yarışması’ TMMOB Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliğine dayanılarak ‘Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği’ çerçevesinde ulusal, serbest, mimari proje yarışması olarak açılmıştır.

T.C. Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu’nun önerileri, Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılan kamu kurumunda yürütülecek iş ve işlemlere ilişkin genelgeler ve yarışmacılardan yazılı olarak ulaşan talepler doğrultusunda tekrar güncellenerek, ‘Bursa Atatürk Spor Salonu Ulusal Mimari Proje Yarışması’ projelerin teslim tarihi ertelenmiştir. Buna göre yeni yarışma takvimi aşağıdaki gibidir:

Projelerin teslimi: 22.12.2020
Kargo ile gönderilen projelerin idare adresine ulaşması için son tarih : 25.12.2020
Jüri çalışması başlangıcı: 26.12.2020

Bu zeyilname ile yukarıdaki takvim güncellemesi yapılmıştır. Zeyilnamenin yayınlandığı 02 Aralık 2020’den önce projelerin teslim eden yarışmacılar istedikleri takdirde projelerini geri çekerek yeniden teslim yapabilirler. Zeyilname, idarenin yarışmayla ilgili web sitesinde yayınlanacak ve şartname alarak e-posta adresini kaydettiren tüm yarışmacılara gönderilecektir.”

Etiketler

Bir cevap yazın