Bilgi’de Augmented Architecture

Mimar Alper Derinboğaz ve A/V Artist Refik Anadol yönetiminde verilen stüdyo dersi Augmented Architecture konusuna odaklanıyor. Dersin tanıtım toplantısı 2 Ekim'de Santral İstanbul'da yapılacak.

Mekanın, deneyimin uzantısı olarak var olması ve alternatif gerçeklikleri ile simüle edilmesi olarak tanımlanan “Augmented Architecture” stüdyosu, Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans programı kapsamında Mimar Alper Derinboğaz ve A/V Artist Refik Anadol yönetiminde verilen, iki farklı disiplini buluşturan bir yüksek lisans dersi.

Güncel teknolojilerle hep olduğundan daha da akıcı ve dinamik bir hal alan dijital medyanın kentlinin deneyiminin uzantısı olması, mimarlığın ve mekanın algısını nasıl etkiler?

Ders kapsamında mimarinin, teknoloji, yeni medya ve bilgi yığınları gibi henüz mimarlığın içselleştiremediği güncel kavramlarla ilişkisi için alternatif senaryolar üretildi. Bu kapsamda teknik açıdan görsel ve işitsel dinamik dijital katmanın klasik anlamda mimarlığın yüzeyinde bir kaplama olmanın ötesinde tektonik bütünlüğünü kurmak sorunsallaştırıldı.

Mimarinin ve dijital görüntünün eş öncelikte olduğu, birinden diğerine geçiş sınırlarının bulanıklaştırıldığı, mekanların teknonik bütünlük içinde kurgulanmasını sağlamak amacıyla farklı teknik ilişkiler kuruldu. Bu ilişkiler bağlamında her proje kendi çalışma tekniği ve konusunu ayrı tutarak araştırma niteliğinde çalışmalara, “case stduy” lerle, yönlendirildi.

01. Space Shift (Ethem Aybar) projesi alternatifli mekanların üretilmesi konusu kapsamında ele alındı. Dünyanın birçok yerinde aynı mekanın farklı varoluşlarının birlikteliği tasarlandı. Enstalasyonun gerçekleştirilmesi içinse fiziksel alternatiflerin bir arada bulunduğu ama algılanmadığı bir mekan oluşturuldu.

02. Flux (Irmak Kalkan) projesi dönüşüm halinde olan kentsel bilginin görselleştirilmesi ve haritlanması ile bilgi yığınlarının mekansal olarak okunabilir olması konusunu ele alıyor.

03. Inverse G (Elif Özgür) projesi tasarladığı enstalasyonla yatay ve düşey algısının arsında ki algı farkını bulanıklaştırıp ikisi arasında gidip gelen bir mekan önerisi sunuyor. Bu proje üretilirken dijital bilgiyi görüntü olarak üreten araçların teknik sınırları ile mimari de malzeme ve altyapı olarak kullanıldı.

04. L Space (Burcu Kıran) projesi iki farklı formun ve ölçeğin üst üste çakıştırılmasının denemesi. Birincil formun kentsel bilginin başka bir form olarak ortaya konduğu ikincil form içinde erimesi teknik olarak düzlemsel bir alanın derinlik kazanması ile mümkün kılınmış.

05.Fold Facade (Ünal Ali Özger) projesi üç boyutlu formun yapı cephesinde iletişim ortamı olarak ele alınmasıyla başladı. Yapıya organik olmayan bir “canlılık” dinamiği katmasıyla onlarca varyasyonunun mümkün olduğu, zaman anlamında derinlikli bir cephe ortaya koyuyor.

Etiketler

Bir cevap yazın