beyond.istanbul’un 6. Sayısı Mekanda Adalet ve Müşterekler Çıktı

Mekanda Adalet Derneği’nin basılı ve süreli yayını beyond.istanbul’un altıncı sayısı Mekanda Adalet ve Müşterekler başlığıyla yayımlandı.

Bugüne kadar müşterekler çerçevesinde derlenen yayınlardan farklı olarak bu sayıda, kavramın pratikle ilişkisine yoğunlaşılıyor. Konuk editörlüğünü Kültürhane’den Ulaş Bayraktar ve Melike Selin Durmaz Ekenler’in yaptığı Mekanda Adalet ve Müşterekler sayısında müştereklik halinin nasıl somut bir pratiğe dönüşebildiğine, nasıl işleyebildiğine ve neye hizmet ettiğine dair tartışmalara yer veriliyor.

 (…) Dünyadan ama ağırlıkla Türkiye’den kooperatif, kampanya, kuruluş tecrübeleri müştereklik halinin nasıl somut bir pratiğe dönüşebildiğine, nasıl işleyebildiğine ve neye hizmet ettiğine dair gözlemi, fikri, yorumu olan geniş bir kesimi bir araya getirmeye çalıştık. Bunu yaparken de farklı disiplinlere misafir oluyoruz; mühendislik, mimari, planlama, ekonomi, sosyoloji, siyaset bilimi, iletişim gibi çok farklı alanlarda bakışı ve analizi bir araya getiren bir çokluğa aracı olmaya çalışıyoruz. Bu aracılığı müşterekler kavramının bir boş gösterene dönüşme riskini akılda tutarak yapıyoruz. Her farklı disiplinin ve araştırmacının kavrama kendi meşrebine göre bir anlam yüklememesine özen göstermeye çalıştık. Bunun yolunun da müşterekler siyasetini belli sabit hedefleri olan bir siyasi program olarak değil, farklı siyasi amaçlara hizmet edebilecek bir araç gibi görme gerekliliği ile temellendiriyoruz. (…)

— Melike Selin Durmaz Ekenler, Ulaş Bayraktar

 

 

İçindekiler

3 — Editöryel

4 — Konuk Editörden (Ulaş Bayraktar, Melike Selin Durmaz Ekenler)

7 — Katalunya’’da Dayanışma Ekonomileri: Karış Karış İlerlemek (Ulus Atayurt)

15 — Direnişi, Şenliği, Çalıştayı ile Müşterek Bir Vaha — 100. Yıl Mahallesi İnisiyatifi ile Söyleşi (Ulaş Bayraktar)

21 — Bir Müşterekleştirme Deneyimi Olarak Düzce Umut Evleri (Hazal Gümüş)

29 — Açık Radyo’’nun Müşterekliği, Açık Radyo’’nun Müşterekleri (Bengi Akbulut)

34 — Sokak Bizim, Bostan Bizim! Kentin Müşterekleri ve Karşılaşma Alanları — Arzu Erturan ve Erman Topgül ile Söyleşi (Melike Selin Durmaz Ekenler)

44 — Bir Eşik Mekan Olarak Kültürhane: Umut Güzergâhında Bir Pontoporos (Ulaş Bayraktar)

50 — Haliç Dayanışması: Müşterekleşmiş Bir Mücadele ve Bilgi Üretimi Üzerine (T. Gül Köksal)

57 — Kalkınma Atölyesi: Çocuk İşçiliğine Karşı Kooperatif, Kooperatif İçin Atölye — Ertan Karabıyık ile Söyleşi (Ulaş Bayraktar)

64 — Mekan ve Politika: Bir Vaat Olarak Müşterekler — Fırat Genç ile Söyleşi (Melike Selin Durmaz Ekenler)

72 — Kentsel Müşterekleri “Ortaklaşa” Araştırmak (Duygu Toprak, Hülya Ertaş, Selçuk Balamir)

79 — Kentsel Alternatiflerin Sınırları: Müşterekler Siyaseti ve Belediyecilik Arasındaki Koşutluklar (Iolanda Bianchi, çev. Ulaş Bayraktar)

85 — büyük sorunları küçük harflerle düşün(eme)mek: minör siyaset — özhan önder ile söyleşi Ulaş Bayraktar)

92 — Mülkleştirme ve Müşterekleştirme Bağlamında Örgütlenme Deneyimi (Eylem Akçay, Umut Kocagöz)

98 — “Zeytin bizim Emek’’imiz.” Tarlalardan Sokaklara, Kavramdan Eyleme Müşterekler — Begüm Özden Fırat ile Söyleşi (Melike Selin Durmaz Ekenler)

106 — Sürdürülebilir Dayanışma Ağları İçin Sivil Veri Müşterekleri (Burak Arıkan)

112 — Kaybın Verisi, Bilgi Müşterekleri Oluşturabilir mi? (Aslı Odman)

118 — Umut Arşivi: Kentsel ve Kırsal Mekandaki Adalet Mücadelelerinin Katılımcı Video Platformu (Yaşar Adnan Adanalı)

122 — Müşterekler Tartışması Ekseninde Mera Alanları (Dalya Hazar)

129 — Ekolojik Gıda Ürünlerinin Üretimi ve Tüketiminin Yaygınlaşması Sürecinde Buğday Derneği Deneyimi (Alper Akyüz, Yonca Demir)

136 — #ÇocuklarZehirlenmesin: Gıdayı Bir Müşterek Olarak Bilip Araştırıp Konuşmanın Aciliyeti — Bülent Şık ile Söyleşi (Aslı Odman)

144 — Gıda ile Farklı bir İlişkilenme Mümkün: Müşterekleştirme Pratiği Olarak Bükoop Deneyimi (Asya Saydam, Zeynep Kadirbeyoğlu)

150 — “Organik tarım Türkiye’’yi besler mi?” Vallahi besler, adil dağıt yeter! (Yonca Demir)

162 — Müştereği Beklerken: Ufkun Ötesine Dair Notlar (Ali Yalçın Göymen)

168 — Kent-Kır Arasında ve Ötesinde; Yerleşik ve Yeşeren Gıda Ağları (Caner Murat Doğançayır, Umut Kocagöz)

174 — #MADKütüphane’’de Müşterekler Çalışmaları

177— #MADSözlük

180 — Biyografiler

Mekanda Adalet ve Müşterekler sayısı İstanbul’da MAD Ofis’ten, Pandora Kitabevi’nden (Beyoğlu şubesi ve online satış), Robinson Crusoe 389 Kitabevi’nden (Beyoğlu şubesi ve online satış) ve Mersin’de Kültürhane’den temin edilebilir.

Etiketler

Bir cevap yazın