Beykoz Boğaziçi Alanında Üniversite Alanı Ayrılması Yönündeki Plan Değişikliğine İtiraz Edildi

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi sitesindeki habere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı plan değişikliğine itiraz edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17 Haziran 2011 tarih ve 1419 sayılı kararı ile uygun görülerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 22 Haziran 2011 tarihinde onanan Beykoz İlçesi Merkez Mahallesi 56 Pafta, 353 Ada, 1 Parselin bir kısmına ilişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği’ne 12 Eylül 2011 tarihinde TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi tarafından itiraz edildi.

Kısmen hazine mülkiyetinde ve kısmen de orman statüsünde bulunan planlama alanı, 02 Aralık 2005 tt.li 1/5000 ölçekli Beykoz Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nda “Tescilli Fidanlık Alanı”nda kalmakta iken, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasında Türkiye’de bir Türk-Alman Üniversitesi’nin kurulmasına dair imzalanan anlaşmanın TBMM tarafından 01 Nisan 2009 tarih, 5849 sayılı Kanun ile uygun görülüp onaylanmasının ardından, söz konusu plan değişikliği ile “Üniversite Alanı” olarak düzenlendi. 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu gereğince korunması gereken alan yapılaşmaya açılmaktadır ki bu durum planlama alanı çevresinde yer alan farklı nitelikteki yeşil alanlar için emsal teşkil ediyor. Ayrıca 1/1000 ölçekli uygulama imar planı olmadan, 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre uygulama yapılmasını mümkün kılan plan notları ile plan bütünlüğü ve plan kademelenmesi ilkeleri göz ardı ediliyor.

Etiketler

Bir cevap yazın